Top 8 # Yêu Cầu Cơ Bản Của Tư Vấn Pháp Luật Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất 2/2023 # Top Trend | Beyondjewelries.com

Rba Là Gì? Các Yêu Cầu Của Bộ Quy Tắc Rba, Quy Trình Tư Vấn Rba, Tư Vấn Rba, Đào Tạo Rba, Download Tiêu Chuẩn Rba

RBA là chữ viết tắt của Responsible Business Alliance – Bộ Quy Tắc Ứng Xử của Liên Minh Doanh Nghiệp Có Trách Nhiệm. Phiên bản trước của RBA là Bộ quy tắc EICC – của Liên minh các công ty điện tử (Electronic Industry Citizenship Coalition – EICC).

Bộ quy tắc RBA đưa ra các tiêu chuẩn để đảm bảo rằng điều kiện làm việc trong ngành hoặc các ngành điện tử, trong đó điện tử là thành phần chính yếu và các chuỗi cung ứng của ngành điện tử được an toàn, người lao động được đối xử tôn trọng và bình đẳng và các hoạt động kinh doanh được tiến hành có trách nhiệm với môi trường và tuân thủ đạo đức kinh doanh.

Được coi là một phần của ngành điện tử và trong phạm vi của Bộ Quy tắc này là tất cả các tổ chức thực hiện việc thiết kế, tiếp thị, sản xuất, cung cấp hàng hóa và dịch vụ được sử dụng để sản xuất hàng điện tử. Bộ Quy tắc có thể được bất kỳ doanh nghiệp nào trong lĩnh vực điện tử tự nguyện chấp nhận và sau đó được doanh nghiệp đó áp dụng cho chuỗi cung ứng và các nhà thầu phụ của mình, bao gồm cả các nhà cung cấp lao động hợp đồng.

Các bên tham gia phải coi Bộ Quy Tắc RBA là sáng kiến của toàn bộ chuỗi cung ứng. Ở mức tối thiểu, Bên Tham Gia cũng cần yêu cầu các nhà cung cấp chính ở bậc tiếp theo thừa nhận và thực hiện QuyTắc RBA.

Điều cơ bản để áp dụng Bộ Quy Tắc RBA là hiểu được rằng một doanh nghiệp, trong mọi hoạt động của mình, phải tuân thủ đầy đủ pháp luật, các quy tắc và quy định của các quốc gia nơi doanh nghiệp đó hoạt động. Bộ Quy Tắc RBA khuyến khích Bên Tham Gia thực hiện tốt hơn các yêu cầu của pháp luật sở tại, dựa trên các tiêu chuẩn quốc tế được công nhận để nâng cao trách nhiệm về môi trường và xã hội cũng như đạo đức trong kinh doanh.

Phù hợp với Các Nguyên Tắc Hướng Dẫn về Quyền Kinh Doanh và Con Người của Liên Hiệp Quốc, các quy định trong Bộ Quy Tắc RBA được bắt nguồn từ các tiêu chuẩn nhân quyền quốc tế chính yếu bao gồm Tuyên Bố Các Nguyên Tắc Cơ Bản và Các Quyền Tại Nơi Làm Việc của ILO (Tổ Chức Lao Động Quốc Tế) và Tuyên Ngôn về Nhân Quyền của Liên Hiệp Quốc.

Checksheet tự đánh giá tuân thủ RBA (Self-Assessment Questionnaire (SAQ))

2019 Facility SAQ_Blank_for Posting Online

2019 Corporate SAQ_for posting Online

B3- Đào tạo nhận thức và diễn giải các yêu cầu của RBA

– Nhóm tài liệu về Lao động (hạng mục A)

– Nhóm tài liệu về an toàn sức khỏe nghề nghiệp (hạng mục B)

– Nhóm tài liệu về môi trường (hạng mục C)

– Nhóm tài liệu về đạo đức kinh doanh (hạng mục D)

– Nhóm các tài liệu về hệ thống quản lý (hạng mục E)

– Triển khai các quá trình quản lý TNXH theo RBA đã hoạch định

– Đào tạo về các hạng mục tuân thủ Hệ thống quản lý về TNXH theo RBA cho toàn bộ nhân viên trong công ty (các chính sách, quy trình, thực hành tốt…về tuân thủ TNXH).

– Các chế độ chính sách của công ty về thời gian làm việc, lao động trẻ em, thù lao, môi trường làm việc…

– Các hoạt động của công đoàn

– Các thành tích đạt được trong hoạt động sản xuất và tuân thủ trách nhiệm xã hội

– Các hoạt động xã hội như các chương trình từ thiện, hỗ trợ người nghèo…

– Hoạt động thể dục thể thao, hoạt động nhóm

– Đào tạo về đánh giá tuân thủ VAP (Validated Audit Proccess)

– Thực hiện đánh giá hệ thống theo hướng dẫn của RBA. Các hoạt động đánh giá tập trung vào các điểm mấu chốt của tiêu chuẩn bao gồm tuân thủ về lao động, môi trường, an toàn SKNN, đạo đức trong kinh doanh. Để đánh giá được hiệu quả của sự tuân thủ các yêu cầu của RBA – đoàn đánh giá sẽ thực hiện phỏng vấn người lao động một cách riêng rẽ và thu thập các bằng chứng về sự tuân thủ. Báo cáo đánh giá được lập đi kèm với các yêu cầu hành động khắc phục cho các lỗi được phát hiện trong quá trình đánh giá.

– Thực hiện hành động khắc phục: Mỗi phiếu yêu cầu hành động khắc phục sẽ được ban RBA xem xét và tiến hành các hành động cụ thể để thực hiện khắc phục các điểm không phù hợp. Các báo cáo về hành động khắc phục được đưa ra sau khi hoàn thiện việc thực thi các hành động khắc phục.

B7 – Xem xét của lãnh đạo về hiệu lực và hiệu quả của HTQL TNXH theo RBA

Sau khi hoàn tất việc thiết lập và áp dụng hệ thống, Ban RBA thực hiện việc xem xét của lãnh đạo về tính hiệu lực và hiệu quả của Hệ thống quản lý TNXH theo RBA. Các quyết định của lãnh đạo sẽ được ghi nhận trong Báo cáo xem xét của lãnh đạo và được thực hiện.

Tùy theo dự án – sẽ có đánh giá tuân thủ của Khách hàng hoặc đánh giá chứng nhận của bên thứ 3 cho Hệ thống quản lý TNXH theo RBA. Sauk hi đánh giá, công ty sẽ có thời gian khắc phục là 30 ~ 60 ngày để đóng các điểm không phù hợp. ITVC Toàn Cầu sẽ hỗ trợ công ty trong hoạt động đóng phiếu CAR.

Sau khi hoàn tất việc thiết lập và áp dụng Hệ thống quản lý TNXH theo RBA, Ban RBA phải tiến hành các hoạt động kiểm tra sự tuân thủ thường xuyên để duy trì hiệu lực của hệ thống trong toàn doanh nghiệp.

Tư vấn và đào tạo RBA

Danh sách các tổ chức đánh giá RBA (RBA audit partners)

Validated Assessment Program (VAP)

Download RBA Code of Conduct 7.0 (effective Jan. 2021) – Tiếng Việt

Tư vấn RBA tại Fujikin Việt Nam

Tư vấn RBA tại Công ty CP Điện tử Thiên Quang

Tư vấn RBA tại Công ty TNHH ETHERTRONICS VINA 2

Tư vấn RBA Code of Conduct tại Công ty TNHH SANICO Việt Nam

Tư vấn RBA code of conduct tại Công ty TNHH WONJIN Vina

RBA self audit checklist

Download RBA Code of Conduct

EICC trở thành RBA – Liên minh các doanh nghiệp kinh doanh có trách nhiệm

Download EICC-VAP Audit Operations Manual v5.1.1

Download EICC-VAP-Audit Operations Manual v5 1 Code Interpretation Guidance

Tư vấn EICC tại Công ty TNHH MCNex Vina

Tư vấn EICC tại Jang Won Tech Vina

Tư vấn EICC tại Youngbo Vina

Tư vấn EICC tại Công ty TNHH Dream Plastic

Tư vấn EICC tại JAHWA VINA

Tư vấn EICC – Phần A – Lao động

Tư vấn EICC – Phần B – Sức khỏe và an toàn

Tư vấn EICC – Phần C – Môi trường

Tư vấn EICC – Phần D – Đạo đức

Tư vấn EICC – Phần E – Hệ thống quản lý

Chương trình đào tạo diễn giải các yêu cầu và hướng dẫn áp dụng Bộ quy tắc EICC trong doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH ITVC TOÀN CẦU

Tầng 6 Tòa nhà Thương mại, Số 22 Lý Tự Trọng, Phường Minh Khai, Quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng.

Email: itvc.haiphong@itvc-global.com

0914 564 579

Những Yếu Tố Cơ Bản Của Phương Pháp Phản Hồi 360 Độ

Phản hồi 360 độ là một công cụ, chương trình, phương pháp để đánh giá hành vi và hiệu suất làm việc của một nhân viên. Quá trình này thu thập thông tin phản hồi từ trưởng nhóm, quản lý trực tiếp, từ đồng nghiệp, cấp dưới, và thậm chí cả khách hàng. Quá trình này cung cấp cái nhìn toàn diện để đánh giá tính chuyên nghiệp của một cá nhân, nhờ đó mà có tên 360 độ.

Dữ liệu từ chương trình phản hồi 360 độ rất hữu ích cho sự phát triển của nhân viên, vì nó cung cấp thông tin chi tiết về kỹ năng, hành vi, giá trị của từng cá nhân và đánh giá sự phù hợp của họ với tầm nhìn, văn hoá và mục đích chung của cả tổ chức.

Quy trình phản hồi 360 độ hoạt động như thế nào?

Hình thức của chương trình sẽ tùy thuộc vào công ty, đồng thời phụ thuộc vào vị trí của người được đánh giá. Nhìn chung, quy trình phản hồi 360 độ yêu cầu bạn điền vào mẫu đánh giá của chính mình, và trong khi đó, một danh sách các câu hỏi đánh giá khác được đưa cho đồng nghiệp, người giám sát… của bạn.

Sau khi hoàn thành, tất cả các dữ liệu được thu thập và phân tích để tìm ra những khác biệt trong quan điểm. Quá trình này có thể được thực hiện theo phương pháp định lượng (các mức đánh giá, thang điểm…) hoặc theo phương pháp định tính (các nhận xét chi tiết).

Các phản hồi được cung cấp cho phương pháp 360 độ sẽ được giữ kín, khuyến khích người tham gia chia sẻ thông tin chính xác, hữu ích và không thiên vị.

Những lợi ích từ việc áp dụng phương pháp 360 độ

360 độ là phương pháp thực tế để gây chú ý từ không chỉ nhân viên mà còn với tất cả mọi người trong công ty. Phương pháp này giúp ích cho từng cá nhân cũng như cả nhóm và cả tổ chức nói chung.

Cải thiện chất lượng quá trình đánh giá

Phương pháp này kết hợp thông tin từ nhiều nguồn khác nhau, đặc biệt từ những người thường xuyên tương tác với bạn. Phương pháp này loại bỏ mọi yếu tố có tính phân biệt như giới tính, trình độ học vấn, tuổi tác… nhằm tạo sự an toàn, mang tính xây dựng và cung cấp những kết luận hữu ích cho việc phát triển cá nhân và đội nhóm.

Cải thiện sự phát triển của cả nhóm

Các thành viên trong nhóm biết rõ hiệu suất làm việc của nhau hơn cả người giám sát. Vì vậy, các phản hồi nhận được từ họ sẽ đóng vai trò quan trọng trong giao tiếp và sự phát triển của cả nhóm.

Xác định nhu cầu đào tạo hoặc phát triển thêm

Quy trình đánh giá đa dạng sẽ cung cấp tầm nhìn tổng quan, bao quát mọi khía cạnh công việc của bạn, bao gồm cả các lĩnh vực mà bạn có thể cải thiện. Nhiều người cho rằng phương pháp này rõ ràng và đáng tin cậy hơn các phương pháp đánh giá cá nhân từ chỉ một quản lý.

Phương pháp này là cơ hội tuyệt vời để xác định các nhu cầu đào tạo hoặc huấn luyện thêm nếu cần thiết, điều sẽ có lợi cho cả sự phát triển cá nhân và cả tổ chức.

Cải thiện dịch vụ khách hàng

Khi khách hàng hoặc nhà cung cấp của bạn cũng tham gia vào quá trình đánh giá, kết quả có thể giúp góp phần nâng cao chất lượng, độ tin cậy và tính toàn diện của sản phẩm hoặc dịch vụ đang kinh doanh.

Những lý do vì sao chương trình phản hồi 360 độ của bạn không thành công

Có thể chương trình phản hồi 360 độ được áp dụng tại công ty bạn không mang lại kết quả tích cực như mong muốn. Nếu bạn tiếp cận công cụ này chỉ vì bạn thấy đối thủ của mình đang sử dụng nó hay một người quen của bạn cũng đang áp dụng phương pháp này thì đây có lẽ là một trong những lý do khiến cho bạn thất bại.

Bạn không nhận được phản hồi nào từ quản lý, hoặc họ phớt lờ tầm quan trọng của việc cung cấp phản hồi. Kết quả thu được sẽ bị giảm hiệu quả nếu bạn không nhận được ý kiến đóng góp từ quản lý. Người quản lý cần hiểu rằng những phản hồi này hữu ích cho bạn cũng như cả nhóm.

Các câu hỏi đánh giá quá mơ hồ. Bạn muốn tập trung vào những khía cạnh hiệu suất nào (khả năng lãnh đạo, động lực, khả năng giải quyết vấn đề, v.v …)? Các kết quả thu được có cung cấp cho bạn thông tin hữu ích không?

Không có kế hoạch cập nhật tình hình sau đánh giá, hoặc nếu có thường chỉ được thực hiện một lần. Những thay đổi về hành vi cần có thời gian và công sức, do đó bạn cần xem lại kế hoạch theo định kì để nhắc nhở bản thân. Hãy nhớ rằng, thông tin phản hồi 360 độ chỉ hữu ích nếu nó được thực hiện theo kế hoạch.

Khi những điểm yếu che lấp thế mạnh. Chúng ta có xu hướng tập trung vào những gì mình thiếu mà quên mất những điều chúng ta đang làm tốt. Để có chương trình phản hồi 360 độ hiệu quả, nó cần phải phù hợp với mục tiêu chiến lược của doanh nghiệp. Do đó, bạn cần đảm bảo rằng tất cả mọi người đều hiểu được tầm quan trọng của việc đưa ra phản hồi khách quan và trung thực.

Phản hồi 360 độ là sự hỗ trợ tích cực cho hệ thống đánh giá hiệu suất nhân viên nếu được thực hiện cẩn thận và có hướng dẫn rõ ràng. Để đơn giản hóa quá trình này, có rất nhiều giải pháp phản hồi 360 độ có sẵn trên thị trường hiện nay với các biểu đồ và đồ thị được trình bày theo màu sắc, rất dễ đọc nhằm giúp bạn tiết kiệm thời gian và công sức. Quan trọng hơn hết, các phản hồi được đảm bảo giữ bí mật hoàn toàn.

Để tìm hiểu thêm về phương pháp đánh giá phản hồi 360 độ và làm thế nào để phát huy tối đa hiệu quả của đội ngũ nhân viên thông qua công cụ này, vui lòng truy cập website TRG Talent hoặc yêu cầu một buổi demo ngay hôm nay!

Cập Nhật Các Yêu Cầu Của C

Các yêu cầu an ninh tối thiểu dành cho nhà sản xuất nước ngoài – Minimum Security Criteria – Foreign Manufacturers

(cập nhật bản mới nhất – ngày 7/5/2020)

Khu vực trọng tâm đầu tiên: An ninh doanh nghiệp

Để thúc đẩy văn hóa an ninh, các Thành viên CTPAT cần thể hiện cam kết của mình đối với an ninh chuỗi cung ứng và Chương trình CTPAT thông qua tuyên bố hỗ trợ. Tuyên bố phải được ký bởi một quan chức cấp cao của công ty và được hiển thị ở các địa điểm thích hợp tại công ty.

Các biện pháp an ninh mới này cần được đưa vào các quy trình hiện có của công ty, tạo ra một cấu trúc bền vững hơn và nhấn mạnh rằng an ninh chuỗi cung ứng là trách nhiệm của mọi người.

Chương trình an ninh chuỗi cung ứng phải được thiết kế, hỗ trợ và thực hiện bởi một thành phần cấu thành được văn bản hóa và xem xét phù hợp. Mục đích của thành phần đánh giá này là ghi lại rằng một hệ thống được áp dụng và nhân sự sẽ thực hiện các trách nhiệm của họ và tất cả các quy trình an ninh được chương trình an ninh nêu ra đang được thực hiện như thiết kế. Kế hoạch đánh giá phải được cập nhật khi cần dựa trên những thay đổi thích hợp trong hoạt động của tổ chức và mức độ rủi ro.

Các thành viên CTPAT phải tiến hành và ghi lại số lượng các rủi ro trong chuỗi cung ứng của họ. Các thành viên CTPAT phải tiến hành đánh giá rủi ro tổng thể (RA) để xác định nơi có thể tồn tại lỗ hổng an ninh.

RA phải xác định các mối đe dọa, đánh giá rủi ro và kết hợp các biện pháp bền vững để giảm thiểu các lỗ hổng.

Thành viên phải áp dụng các yêu cầu của CTPAT đối với vai trò cụ thể của thành viên trong chuỗi cung ứng.

Khi áp dụng, việc lập bản đồ phải bao gồm ghi lại cách thức hàng hóa di chuyển vào và ra khỏi các cơ sở vận chuyển / trung tâm vận chuyển hàng hóa và lưu ý xem hàng hóa có phải lưu trữ tại một trong những địa điểm này trong một thời gian dài không. Hàng hóa sẽ có nhiều lỗ hổng an ninh hơn khi lưu trữ, chờ đợi để chuyển sang chặng tiếp theo của hành trình.

Đánh giá rủi ro phải được xem xét hàng năm, hoặc thường xuyên hơn theo các yếu tố rủi ro

Các thành viên CTPAT phải có các quy trình bằng văn bản nhằm giải quyết vấn đề quản lý khủng hoảng, liên tục kinh doanh, kế hoạch phục hồi an ninh và bắt đầu lại hoạt động kinh doanh.

Quá trình sàng lọc đối tác kinh doanh phải tính đến việc đối tác là một Thành viên CTPAT hay là một thành viên trong chương trình Nhà điều hành kinh tế ủy quyền (Authorized Economic Operator – AEO) được phê duyệt với Thỏa thuận công nhận lẫn nhau (MRA) với Hoa Kỳ (hoặc một MRA đã được phê duyệt). Chứng nhận trong CTPAT hoặc AEO được phê duyệt là bằng chứng chấp nhận được để đáp ứng các yêu cầu chương trình cho các đối tác kinh doanh và Thành viên phải có được bằng chứng chứng nhận và tiếp tục theo dõi các đối tác kinh doanh này để đảm bảo họ duy trì chứng nhận.

Khi một Thành viên CTPAT thuê ngoài hoặc ký hợp đồng các yếu tố trong chuỗi cung ứng của mình, Thành viên phải thực hiện thẩm định (thông qua các chuyến thăm, bảng câu hỏi, v.v.) để đảm bảo các đối tác kinh doanh này có các biện pháp an ninh đáp ứng hoặc vượt trội hơn các Tiêu chí an ninh tối thiểu CTPAT (Minimum Security Criteria – MSC).

Nếu các điểm yếu được xác định trong quá trình đánh giá an ninh của đối tác kinh doanh, chúng phải được giải quyết càng sớm càng tốt và việc khắc phục phải được thực hiện kịp thời. Thành viên phải xác nhận rằng những thiếu sót đã được giảm nhẹ thông qua các bằng chứng được tài liệu hóa.

Để đảm bảo các đối tác kinh doanh của họ tiếp tục tuân thủ các tiêu chí an ninh của CTPAT, các Thành viên phải cập nhật các đánh giá an ninh của họ đối với các đối tác kinh doanh của mình một cách thường xuyên hoặc theo hoàn cảnh / rủi ro.

Đối với các chuyến hàng đi đến Hoa Kỳ, nếu một Thành viên ký hợp đồng dịch vụ vận chuyển với một hãng vận tải đường cao tốc khác, Thành viên phải sử dụng hãng vận chuyển đường cao tốc được chứng nhận CTPAT hoặc hãng vận chuyển đường cao tốc làm việc trực tiếp cho Thành viên như được phác họa qua hợp đồng bằng văn bản. Hợp đồng phải quy định tuân thủ tất cả các yêu cầu an ninh tối thiểu (MSC).

Các thành viên CTPAT phải áp dụng một chương trình tuân thủ xã hội được tài liệu hóa, ở mức tối thiểu, việc giải quyết cách thức công ty đảm bảo hàng hóa nhập khẩu vào Hoa Kỳ không được khai thác, sản xuất hoặc chế tạo, toàn bộ hoặc một phần, với các hình thức lao động bị cấm, tức là bị ép buộc, bị cầm tù, bị ràng buộc, hoặc lao động trẻ em bị ép buộc.

Các thành viên CTPAT phải có các chính sách và / hoặc thủ tục an ninh mạng toàn diện bằng văn bản để bảo vệ các hệ thống công nghệ thông tin (CNTT). Chính sách CNTT bằng văn bản, ở mức tối thiểu, phải bao gồm tất cả các tiêu chí An ninh mạng riêng lẻ.

Để bảo vệ các hệ thống Công nghệ thông tin (CNTT) trước các mối đe dọa an ninh mạng phổ biến, một công ty phải cài đặt đủ các phần mềm / phần cứng để bảo vệ khỏi các phần mềm độc hại (vi rút, phần mềm gián điệp, phá hoại, Trojans, v.v.) và xâm nhập từ bên trong / bên ngoài (tường lửa) trong hệ thống máy tính của Thành viên. Thành viên phải đảm bảo rằng phần mềm an ninh của họ là bản hiện hành và nhận được cập nhật an ninh thường xuyên. Thành viên phải có các chính sách và thủ tục để ngăn chặn các cuộc tấn công thông qua kỹ thuật xã hội. Nếu lỗ hổng dữ liệu xảy ra hoặc sự kiện không nhìn thấy khác dẫn đến mất dữ liệu và / hoặc thiết bị, các quy trình phải bao gồm việc khôi phục (hoặc thay thế) hệ thống CNTT và / hoặc dữ liệu.

Các thành viên CTPAT sử dụng hệ thống mạng phải thường xuyên kiểm tra tính an ninh của cơ sở hạ tầng CNTT của họ. Nếu các lỗ hổng được tìm thấy, các hành động khắc phục phải được thực hiện ngay khi có thể.

Các chính sách an ninh mạng phải giải quyết được cách mà một Thành viên chia sẻ thông tin về các mối đe dọa an ninh mạng với chính phủ và các đối tác kinh doanh khác.

Phải có một hệ thống được áp dụng để xác định việc truy cập trái phép hệ thống / dữ liệu CNTT hoặc lạm dụng các chính sách và quy trình bao gồm truy cập không hợp lệ các hệ thống nội bộ hoặc trang web bên ngoài và giả mạo hoặc thay đổi dữ liệu kinh doanh do nhân viên hoặc nhà thầu.

Tất cả những người vi phạm phải chịu các hình thức kỷ luật thích hợp.

Các chính sách và thủ tục an ninh mạng phải được xem xét hàng năm, hoặc thường xuyên hơn, dựa theo rủi ro hoặc bối cảnh. Sau khi xem xét, các chính sách và thủ tục phải được cập nhật nếu cần thiết.

Quyền truy cập của người dùng phải được hạn chế dựa trên mô tả công việc hoặc nhiệm vụ được giao. Quyền truy cập được ủy quyền phải được xem xét thường xuyên để đảm bảo quyền truy cập vào các hệ thống nhạy cảm dựa trên yêu cầu công việc.

Truy cập máy tính và mạng phải được loại bỏ khi thuyên chuyển nhân viên.

Các cá nhân có quyền truy cập vào hệ thống Công nghệ thông tin (CNTT) phải sử dụng các tài khoản được chỉ định riêng.

Quyền truy cập vào hệ thống CNTT phải được bảo vệ khỏi sự xâm nhập thông qua việc sử dụng mật khẩu mạnh, cụm mật khẩu hoặc các hình thức xác thực khác và quyền truy cập của người dùng vào hệ thống CNTT phải được bảo vệ.

Mật khẩu và / hoặc cụm mật khẩu phải được thay đổi càng sớm càng tốt nếu có bằng chứng về sự thỏa hiệp hoặc sự nghi ngờ hợp lý về sự thỏa hiệp tồn tại.

Các thành viên cho phép người dùng của họ kết nối từ xa vào mạng phải sử dụng các công nghệ an ninh, chẳng hạn như mạng riêng ảo (VPN), để cho phép nhân viên truy cập mạng nội bộ của công ty một cách an toàn khi họ ở bên ngoài văn phòng. Thành viên cũng phải có các quy trình được thiết kế để ngăn chặn truy cập từ xa từ người dùng trái phép.

Nếu Thành viên cho phép nhân viên sử dụng các thiết bị cá nhân để thực hiện công việc của công ty, tất cả các thiết bị đó phải tuân thủ các chính sách và quy trình an ninh mạng của công ty để bao gồm các cập nhật an ninh thường xuyên và phương pháp truy cập an toàn vào mạng của công ty.

Các chính sách và thủ tục an ninh mạng phải bao gồm các biện pháp để ngăn chặn việc sử dụng các sản phẩm công nghệ giả hoặc được cấp phép không đúng cách.

Dữ liệu phải được sao lưu mỗi tuần một lần hoặc khi thích hợp. Tất cả dữ liệu nhạy cảm và bí mật phải được lưu trữ ở định dạng được mã hóa.

Các thiết bị vận tải và công cụ giao thông quốc tế (IIT) phải được lưu trữ trong khu vực an toàn để ngăn chặn truy cập trái phép, điều này có thể dẫn đến thay đổi cấu trúc của Công cụ giao thông quốc tế hoặc (nếu có thể) cho phép niêm phong / cửa bị xâm phạm.

Quá trình kiểm tra theo CTPAT phải có quy trình bằng văn bản cho cả kiểm tra an ninh và nông nghiệp.

Các thành viên CTPAT phải đảm bảo rằng các cuộc kiểm tra nông nghiệp và an ninh theo CTPAT có hệ thống sau đây phải được tiến hành. Các yêu cầu đối với các đợt kiểm tra này sẽ khác nhau tùy thuộc vào việc chuỗi cung ứng có nguồn gốc từ đất liền (Canada hoặc Mexico) hoặc nếu chuỗi cung ứng có nguồn gốc ở nước ngoài (theo đường biển hoặc hàng không). Trước khi xếp hàng / đóng gói, tất cả các Công cụ Giao thông Quốc tế (IIT) rỗng phải được kiểm tra và phương tiện vận chuyển cũng phải được kiểm tra khi chúng đi qua biên giới đất liền vào Hoa Kỳ.

Yêu cầu kiểm tra đối với các lô hàng CTPAT qua đường biển, đường hàng không và biên giới đường bộ (nếu có) bằng đường sắt hoặc vận chuyển hàng hóa đa phương thức: Phải tiến hành kiểm tra 7 điểm trên tất cả các container rỗng và thiết bị vận tải đơn (ULD); và kiểm tra 8 điểm phải được tiến hành trên tất cả các container và ULD lạnh:

1. Vách trước; 2. Bên trái; 3. Bên phải; 4. Sàn; 5. Trần / Nóc; 6. Cửa bên trong / bên ngoài, bao gồm độ tin cậy của các cơ chế khóa của cửa; 7. Bên ngoài / gầm; và 8. Vỏ quạt ở các container lạnh.

Yêu cầu kiểm tra bổ sung đối với việc vượt qua các cửa khẩu biên giới đất liền thông qua các hãng vận tải đường cao tốc: Việc kiểm tra vận chuyển và IIT phải được tiến hành tại các bãi chứa phương tiện vận tải / IIT.

Nếu khả thi, việc kiểm tra phải được tiến hành khi vào và ra khỏi bãi chứa và tại điểm xếp hàng.

Các hoạt động kiểm tra có hệ thống này phải bao gồm kiểm tra 17 điểm:

Đầu kéo: 1. Cản / lốp / vành; 2. Cửa, khoang dụng cụ và cơ cấu khóa; 3. Hộp ắc quy; 4. Máy thông khí; 5. Bình nhiên liệu; 6. Khoang nội thất / buồng ngủ; và 7. Faring / mái.

Rơ moóc: 1. Khu vực bánh xe thứ năm – kiểm tra ngăn / tấm trượt tự nhiên; 2. Bên ngoài – mặt trước / mặt bên; 3. Phía trước – cản / cửa; 4. Mặt trước; 5. Sườn bên trái; 6. Sườn bên phải; 7. Sàn; 8. Trần / mái; 9. Cửa bên trong / bên ngoài và cơ chế khóa; và 10.Outside / gầm

Phương tiện vận tải và công cụ giao thông quốc tế (nếu thích hợp) phải được trang bị phần cứng bên ngoài có thể chịu được một cách hợp lý các nỗ lực để loại bỏ nó. Cửa, tay cầm, thanh, then, đinh tán, giá đỡ và tất cả các bộ phận khác của cơ chế khóa container phải được kiểm tra đầy đủ để phát hiện giả mạo và mọi sự không nhất quán về phần cứng trước khi gắn thiết bị niêm phong.

Việc kiểm tra tất cả các phương tiện vận chuyển và các công cụ giao thông quốc tế trống nên được ghi lại trong danh sách kiểm tra. Các yếu tố sau đây phải được ghi lại trong danh sách kiểm tra:

* Số Container / Trailer / Công cụ số giao thông quốc tế;

* Ngày kiểm tra;

* Thời gian kiểm tra;

* Tên nhân viên tiến hành kiểm tra; và

* Các khu vực cụ thể của Công cụ Giao thông Quốc tế đã được kiểm tra.

Nếu việc kiểm tra được giám sát, giám sát viên cũng nên ký vào danh sách kiểm tra.

Biên bản kiểm tra Container / phương tiện giao thông quốc tế phải là một phần của bộ tài liệu vận chuyển. Người nhận hàng phải nhận được bộ tài liệu vận chuyển hoàn chỉnh trước khi nhận hàng.

Tất cả các kiểm tra an ninh nên được thực hiện trong một khu vực truy cập có kiểm soát và, nếu có, được giám sát thông qua hệ thống camera quan sát.

Nếu ô nhiễm dịch hại có thể nhìn thấy được trong quá trình kiểm tra phương tiện vận chuyển / công cụ giao thông quốc tế, phải tiến hành rửa / hút để loại bỏ ô nhiễm đó. Tài liệu phải được giữ lại trong một năm để chứng minh sự tuân thủ các yêu cầu kiểm tra này.

Dựa trên rủi ro, nhân viên quản lý nên tiến hành kiểm tra ngẫu nhiên các phương tiện vận chuyển sau khi nhân viên vận chuyển đã tiến hành sử dụng phương tiện vận chuyển / Công cụ kiểm tra giao thông quốc tế.

Các kiểm tra của vận chuyển nên được thực hiện định kỳ, với tần suất cao hơn dựa trên rủi ro. Các kiểm tra nên được tiến hành ngẫu nhiên mà không có cảnh báo, vì vậy chúng sẽ không thể dự đoán được. Việc kiểm tra cần được tiến hành tại nhiều địa điểm khác nhau, nơi vận chuyển dễ bị ảnh hưởng: sân vận chuyển, sau khi xe tải đã được xếp hàng, và trên đường đến biên giới Hoa Kỳ.

Các thành viên CTPAT nên làm việc với các nhà cung cấp dịch vụ vận tải của mình để theo dõi vận chuyển từ điểm xuất phát đến điểm đến cuối cùng. Các yêu cầu cụ thể để theo dõi, báo cáo và chia sẻ dữ liệu nên được đưa vào trong các điều khoản của thỏa thuận dịch vụ với các nhà cung cấp dịch vụ.

Chủ hàng nên có quyền truy cập vào hệ thống giám sát đội tàu GPS của nhà vận chuyển của họ, để họ có thể theo dõi tình hình vận chuyển của lô hàng.

Đối với lô hàng vận chuyển qua biên giới đất liền mà là ở gần biên giới Hoa Kỳ, một chính sách “không dừng” cần được thực hiện đối với việc dừng không theo kế hoạch (unscheduled stops).

Trong các khu vực có rủi ro cao và ngay trước khi đến cửa khẩu biên giới, các Thành viên CTPAT nên kết hợp quá trình xác minh “cơ hội cuối cùng” cho các lô hàng vận chuyển vào Hoa Kỳ để kiểm tra phương tiện vận chuyển / công cụ giao thông quốc tế để biết các dấu hiệu giả mạo bao gồm kiểm tra trực quan về vận chuyển và quá trình xác minh niêm chì VVTT. Các cá nhân được đào tạo đúng cách nên tiến hành kiểm tra.

V (View) – Xem cơ chế đóng niêm chì và khóa container; đảm bảo chúng có ổn không; V (Verify) – Xác minh số niêm phong đối với các tài liệu giao hàng cho chính xác; T (Tug) – Kéo trên niêm chì để đảm bảo nó được đóng đúng cách; T (Twist) – Vặn và xoay bu lông của niêm chì để đảm bảo các bộ phận của nó không bị tháo ra, tách rời khỏi nhau hoặc bất kỳ phần nào của niêm chì bị lỏng.

Nếu một mối đe dọa đáng tin cậy (hoặc được phát hiện) đối với an ninh của lô hàng hoặc việc vận chuyển được khám phá, Thành viên phải cảnh báo (càng sớm càng tốt) cho bất kỳ đối tác kinh doanh nào trong chuỗi cung ứng có thể bị ảnh hưởng và bất kỳ cơ quan thực thi pháp luật nào, nếu phù hợp.

Các thành viên CTPAT phải có các quy trình chi tiết và được văn bản hóa về đóng niêm chì an ninh cao, mô tả cách niêm phong được phát hành và kiểm soát tại cơ sở và trong quá trình vận chuyển. Các thủ tục phải cung cấp các bước cần thực hiện nếu niêm chì bị thay đổi, giả mạo hoặc có số hiệu của niêm chì không chính xác, bao gồm tài liệu về sự kiện, giao thức truyền thông cho đối tác và điều tra vụ việc. Những phát hiện từ cuộc điều tra phải được ghi lại và bất kỳ hành động khắc phục nào cũng phải được thực hiện nhanh nhất có thể.

Các thủ tục bằng văn bản này phải được duy trì ở cấp điều hành tại cơ sở để có thể dễ dàng truy cập. Các thủ tục phải được xem xét ít nhất một lần một năm và được cập nhật khi cần thiết.

Kiểm soát niêm chì bằng văn bản phải bao gồm các yếu tố sau:

Kiểm soát truy cập vào niêm chì:

* Quản lý niêm chì bị hạn chế đối với nhân viên được ủy quyền.

* Lưu trữ an toàn.

Lưu trữ, phân phối và theo dõi (Nhật ký niêm chì):

* Ghi lại việc nhận niêm chì mới.

* Phát hành niêm chì được ghi trong nhật ký.

* Theo dõi niêm chì thông qua nhật ký.

* Chỉ những nhân viên được đào tạo, có thẩm quyền mới có thể đóng niêm chì vào Công cụ Giao thông Quốc tế (IIT).

Kiểm soát niêm phong trong quá cảnh:

* Khi lấy niêm chì của IIT (hoặc sau khi dừng), xác minh niêm chì còn nguyên vẹn hay không và phải không có dấu hiệu giả mạo.

* Xác nhận số niêm phong khớp với những gì được ghi chú trên chứng từ vận chuyển.

Các niêm chì bị hỏng trong quá cảnh:

* Nếu hàng hóa (tải) được kiểm tra, ghi lại số niêm phong thay thế.

* Người lái xe phải gửi thông báo ngay khi niêm chì bị hỏng, cho biết ai đã phá vỡ niêm chì và cung cấp số niêm chì mới.

* Người vận chuyển phải thông báo ngay cho người gửi, người môi giới và nhà nhập khẩu về việc thay đổi niêm chì và số niêm chì thay thế.

* Người gửi hàng phải lưu ý số niêm chì thay thế trong nhật ký niêm chì.

Niêm chì sai lệch:

* Giữ lại các niêm chì bị thay đổi hoặc giả mạo để hỗ trợ điều tra.

* Điều tra sự khác biệt; theo dõi với các biện pháp khắc phục (nếu được bảo hành).

* Khi áp dụng, báo cáo các niêm chì bị xâm phạm cho CBP và chính phủ nước ngoài thích hợp để hỗ trợ điều tra.

Tất cả các lô hàng CTPAT mà có thể được niêm phong phải được niêm phong ngay lập tức sau khi xếp hàng / đóng vào container / đóng gói bởi bên chịu trách nhiệm (tức là người gửi hàng hoặc người đóng gói thay mặt người gửi hàng) có niêm chì an ninh cao đáp ứng hoặc tốt hơn yêu cầu của ISO 17712 tiêu chuẩn cho niêm chì an ninh cao. Niêm chì cáp đủ điều kiện và niêm chì bu lông đều được chấp nhận. Tất cả các niêm chì được sử dụng phải được gắn an toàn và đúng cách vào Công cụ Giao thông Quốc tế đang vận chuyển hàng hóa của Thành viên CTPAT đến / từ Hoa Kỳ.

Thành viên CTPAT (duy trì niêm chì cho hàng lưu kho) phải có thể chứng minh rằng các niêm chì an ninh cao mà họ sử dụng đáp ứng hoặc vượt quá tiêu chuẩn ISO 17712 hiện hành (mới) nhất.

Nếu một Thành viên duy trì việc lưu kho niêm chì, quản lý công ty hoặc giám sát viên an ninh phải tiến hành đánh giá niêm chì bao gồm kiểm kê định kỳ các niêm chì được lưu trữ và đối chiếu với nhật ký kiểm kê niêm chì và chứng từ vận chuyển. Tất cả các cuộc đánh giá phải được ghi lại.

Là một phần của quá trình đánh giá niêm chì tổng thể, người giám sát xuất hàng và / hoặc người quản lý kho phải định kỳ xác minh số lượng niêm chì được sử dụng trên vận chuyển và Công cụ Giao thông Quốc tế.

Phải tuân thủ quy trình xác minh niêm chì CTPAT để đảm bảo tất cả các niêm chì an ninh cao (bu-lông / cáp) đã được gắn đúng vào Công cụ Vận chuyển Quốc tế và chúng đang hoạt động như thiết kế. Quy trình này được gọi là quy trình VVTT: V (View) – Xem cơ chế đóng niêm chì và khóa container; đảm bảo chúng có ổn không; V (Verify) – Xác minh số niêm phong đối với các tài liệu giao hàng cho chính xác; T (Tug) – Kéo trên niêm chì để đảm bảo nó được dán đúng cách; T (Twist) – Vặn và xoay bu lông của niêm chì để đảm bảo rằng các bộ phận của nó không bị tháo ra, tách rời khỏi nhau hoặc bất kỳ phần nào của niêm chì bị lỏng.

Khi hàng hóa được lưu trữ qua đêm, hoặc trong một thời gian dài, các biện pháp phải được thực hiện để bảo đảm hàng hóa khỏi sự truy cập trái phép.

Các khu vực tổ chức vận chuyển hàng hóa, và các khu vực xung quanh ngay lập tức, phải được kiểm tra thường xuyên để đảm bảo các khu vực này vẫn không có ô nhiễm dịch hại có thể nhìn thấy.

Việc xếp hàng hóa vào container / IIT cần được giám sát bởi nhân viên an ninh / quản lý hoặc nhân viên được chỉ định khác.

Như là bằng chứng được tài liệu hóa về việc niêm chì được gắn đúng, hình ảnh kỹ thuật số nên được chụp tại điểm xếp hàng. Trong phạm vi khả thi, những hình ảnh này phải được chuyển tiếp điện tử đến đích cho mục đích xác minh.

Các thủ tục phải được thực hiện để đảm bảo rằng tất cả thông tin được sử dụng trong việc thanh toán bù trừ hàng hóa là rõ ràng; hoàn thiện; chính xác; bảo vệ chống lại sự tráo đổi, mất mát hoặc đưa vào các thông tin sai lệch; và được báo cáo đúng hạn

Người gửi hàng hoặc đại lý của mình phải đảm bảo rằng vận đơn (BOLs) và / hoặc các Manifest phản ánh chính xác thông tin được cung cấp cho người vận chuyển và người vận chuyển phải thực hiện thẩm định để đảm bảo các tài liệu này là chính xác. BOLs và bản kê khai phải được nộp cho Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Hoa Kỳ (CBP) một cách kịp thời.

Thông tin BOL nộp cho CBP phải cho thấy địa điểm / cơ sở nước ngoài đầu tiên nơi người vận chuyển sở hữu hàng hóa vận chuyển đến Hoa Kỳ. Trọng lượng và số lượng phải chính xác.

Các thành viên CTPAT phải có các quy trình bằng văn bản để báo cáo sự cố, bao gồm mô tả về quy trình phân cấp nội bộ của cơ sở.

Một giao thức thông báo phải được đưa ra để báo cáo bất kỳ hoạt động đáng ngờ hoặc sự cố an ninh nào (chẳng hạn như bắt giữ ma túy, phát hiện trộm cắp, v.v.) diễn ra ở bất cứ đâu trên thế giới và ảnh hưởng đến an ninh của chuỗi cung ứng của thành viên. Khi có thể, Thành viên phải báo cáo bất kỳ sự cố toàn cầu nào cho Chuyên gia an ninh chuỗi cung ứng của mình, cảng nhập cảnh gần nhất, bất kỳ cơ quan thực thi pháp luật thích hợp nào và các đối tác kinh doanh có thể là một phần của chuỗi cung ứng bị ảnh hưởng. Thông báo cho CBP phải được thực hiện càng sớm càng tốt và trước khi có bất kỳ một phương tiện vận tải hoặc IIT nào qua biên giới.

Thủ tục thông báo phải bao gồm thông tin liên lạc chính xác liệt kê tên và số điện thoại của nhân viên cần thông báo, cũng như cho các cơ quan thực thi pháp luật. Các thủ tục phải được xem xét định kỳ để đảm bảo thông tin liên lạc là chính xác.

Các thủ tục phải được áp dụng để xác định, giải quyết các thách thức và những người không được ủy quyền / không xác định. Nhân viên phải biết thủ tục để xử lý thách thức về một người chưa biết / không được phép, cách ứng phó với tình huống và làm quen với quy trình đưa một cá nhân trái phép ra khỏi cơ sở.

Tất cả sự thiếu hụt, quá tải và những khác biệt hoặc bất thường quan trọng khác phải được điều tra và giải quyết, khi thích hợp.

Hàng hóa đến nên được đối chiếu với thông tin trên bảng kê khai hàng hóa. Hàng khởi hành nên được xác minh đối với các đơn đặt hàng hoặc giao hàng.

Số niêm phong được chỉ định cho các lô hàng cụ thể nên được thông báo đến người nhận hàng trước khi khởi hành.

Số niêm chì phải được in điện tử trên vận đơn hoặc chứng từ vận chuyển khác.

Tất cả các cơ sở xử lý và lưu trữ hàng hóa, bao gồm bãi xe kéo và văn phòng phải có hàng rào vật lý và / hoặc các biện pháp ngăn chặn ngăn chặn truy cập trái phép.

Hàng rào chu vi nên bao quanh các khu vực xung quanh các cơ sở xử lý và lưu trữ hàng hóa. Nếu một cơ sở xử lý hàng hóa, hàng rào nội bộ nên được sử dụng để bảo đảm an ninh cho khu vực xử lý hàng hóa và hàng hóa.

Dựa trên rủi ro, hàng rào nội bộ bổ sung nên tách biệt các loại hàng hóa khác nhau như vật liệu trong nước, quốc tế, giá trị cao và / hoặc nguy hiểm. Hàng rào nên được kiểm tra thường xuyên về tính toàn vẹn và các thiệt hại bởi nhân viên được chỉ định. Nếu thiệt hại được tìm thấy trong hàng rào, việc sửa chữa nên được thực hiện càng sớm càng tốt.

Cổng nơi phương tiện và / hoặc nhân viên đi vào hoặc ra (cũng như các điểm đi ra khác) phải được quản lý hoặc giám sát. Các cá nhân và phương tiện có thể phải kiểm tra theo luật pháp địa phương và luật lao động.

Xe chở khách tư nhân nên bị cấm đậu trong hoặc liền kề với khu vực xử lý và lưu trữ hàng hóa, và vận chuyển.

Ánh sáng đầy đủ phải được cung cấp bên trong và bên ngoài cơ sở bao gồm, nếu thích hợp, các khu vực sau: lối vào và lối ra, khu vực lưu trữ và xử lý hàng hóa, hàng rào và khu vực đỗ xe.

Bộ hẹn giờ tự động hoặc cảm biến ánh sáng tự động bật đèn an ninh phù hợp là những bổ sung hữu ích cho thiết bị chiếu sáng.

Công nghệ an ninh nên được sử dụng để giám sát các cơ sở và ngăn chặn truy cập trái phép vào các khu vực nhạy cảm.

Các thành viên dựa vào công nghệ an ninh để thực hiện an ninh vật lý phải có các chính sách và quy trình bằng văn bản điều chỉnh việc sử dụng, bảo trì và bảo vệ công nghệ này.

Tối thiểu, các chính sách và thủ tục này phải quy định:

* Việc truy cập vào các địa điểm nơi công nghệ được kiểm soát hoặc quản lý chỉ giới hạn ở nhân viên được ủy quyền;

* Các quy trình phải được thực hiện để thử nghiệm / kiểm tra công nghệ một cách thường xuyên;

* Việc kiểm tra bao gồm xác minh rằng tất cả các thiết bị đều hoạt động tốt và nếu có thể, thiết bị được đặt đúng vị trí;

* Kết quả kiểm tra và thử nghiệm hoạt động được ghi lại;

* Nếu hành động khắc phục là cần thiết, chúng phải được thực hiện càng sớm càng tốt và hành động khắc phục được ghi lại;

* Các kết quả được ghi chép lại của các cuộc kiểm tra này phải được duy trì trong một thời gian đủ cho mục đích đánh giá.

Nếu trạm giám sát trung tâm của bên thứ ba (ngoài địa điểm) được sử dụng, Thành viên CTPAT phải có các quy trình bằng văn bản quy định chức năng hệ thống quan trọng và các giao thức xác thực như (nhưng không giới hạn) thay đổi mã an ninh, thêm hoặc bớt nhân viên được ủy quyền, sửa đổi mật khẩu, và hệ thống truy cập hoặc từ chối.

Các chính sách và quy trình công nghệ an ninh phải được xem xét và cập nhật hàng năm, hoặc thường xuyên hơn, tùy theo rủi ro hoặc bối cảnh.

Các thành viên CTPAT nên sử dụng các tài nguyên được cấp phép (bản quyền) / chứng nhận khi xem xét thiết kế và cài đặt công nghệ an ninh.

Tất cả các cơ sở hạ tầng công nghệ an ninh phải được đản bảo an ninh về mặt vật lý khỏi sự truy cập trái phép.

Các hệ thống công nghệ an ninh nên được cấu hình với một nguồn năng lượng thay thế cho phép các hệ thống tiếp tục hoạt động trong trường hợp mất điện trực tiếp bất ngờ.

Nếu hệ thống camera được triển khai, các camera nên giám sát các cơ sở vật chất của cơ sở và khu vực nhạy cảm của cơ sở để ngăn chặn truy cập trái phép. Báo động nên được sử dụng để cảnh báo một người truy cập trái phép vào các khu vực nhạy cảm.

Camera nên được lập trình để ghi ở cài đặt chất lượng hình ảnh cao nhất có sẵn một cách hợp lý và được cài đặt ghi hình trên cơ sở 24/7.

Nếu các hệ thống camera được triển khai, các camera sẽ có tính năng báo động / thông báo, điều này sẽ báo hiệu sự cố về chế độ “không hoạt động được hoặc không ghi được dữ liệu”

Nếu hệ thống camera được triển khai, phải tiến hành đánh giá ngẫu nhiên, định kỳ các cảnh quay camera (bởi quản lý, an ninh hoặc nhân viên được chỉ định khác) để xác minh rằng các quy trình an ninh hàng hóa đang được tuân thủ đúng theo quy định của pháp luật. Kết quả của các đánh giá phải được tóm tắt bằng văn bản để bao gồm mọi hành động khắc phục được thực hiện. Các kết quả phải được duy trì trong một thời gian đủ cho mục đích đánh giá.

Nếu camera đang được sử dụng, các bản ghi cảnh quay bao gồm các quá trình xuất / nhập chính phải được duy trì cho các lô hàng được giám sát trong một thời gian đủ dài để cho phép một cuộc điều tra được hoàn thành.

Các thành viên CTPAT phải có các quy trình bằng văn bản về cách các huy hiệu nhận dạng và thiết bị truy cập được cấp, thay đổi và loại bỏ.

Trong trường hợp áp dụng, một hệ thống nhận dạng nhân sự phải được áp dụng cho các mục đích nhận dạng và kiểm soát truy cập tích cực.

Truy cập vào các khu vực nhạy cảm phải được hạn chế dựa trên mô tả công việc hoặc nhiệm vụ được giao. Việc loại bỏ các thiết bị truy cập phải diễn ra khi các nhân viên rời khỏi công ty.

Khách truy cập, nhà cung cấp và nhà cung cấp dịch vụ phải xuất trình giấy tờ tùy thân có ảnh khi đến và nhật ký phải được lưu giữ để ghi lại các chi tiết của chuyến thăm. Tất cả du khách nên được hộ tống. Ngoài ra, tất cả khách truy cập và nhà cung cấp dịch vụ nên được cấp giấy tờ tùy thân tạm thời. Nếu nhận dạng tạm thời được sử dụng, nó phải được hiển thị rõ ràng mọi lúc trong chuyến thăm.

Nhật ký đăng ký phải bao gồm các thông tin sau: * Ngày của chuyến thăm; * Tên của khách truy cập; * Xác minh nhận dạng ảnh (loại được xác minh như giấy phép hoặc thẻ ID quốc gia). Khách truy cập thường xuyên, VD như nhà cung cấp thường xuyên có thể không phải nhận dạng ảnh, nhưng vẫn phải đăng nhập và ra khỏi cơ sở; * Thơi gian đên; * Điểm liên lạc của công ty; và * Thời gian khởi hành (rời công ty).

Người lái xe giao hoặc nhận hàng phải được xác định tích cực trước khi nhận hoặc giải phóng hàng. Các tài xế phải xuất trình giấy tờ tùy thân có ảnh do chính phủ cấp cho nhân viên của cơ sở cấp quyền truy cập để xác minh danh tính của họ. Nếu việc xuất trình giấy tờ tùy thân có ảnh do chính phủ cấp là không khả thi, nhân viên của cơ sở có thể chấp nhận một hình thức nhận dạng ảnh có thể nhận biết được do công ty vận tải đường cao tốc sử dụng tài xế lấy hàng.

Một sổ nhận hàng (cargo pickup log ) phải được lưu giữ để đăng ký lái xe và ghi lại các chi tiết về vận chuyển của họ khi lấy hàng. Khi lái xe đến nhận hàng tại một cơ sở, một nhân viên của cơ sở phải đăng ký chúng trong nhật ký nhận hàng. Khi khởi hành, lái xe phải được đăng xuất. Nhật ký hàng hóa phải được giữ an toàn và lái xe không được phép truy cập vào nó.

Nhật ký lấy hàng cần ghi lại các mục sau:

* Tên của tài xế; * Ngày và giờ đến; * Chủ lao động;

* Số xe tải; * Số trailer; * Thời gian khởi hành;

* Số niêm chì được dán vào lô hàng tại thời điểm khởi hành.

Trước khi đến, người vận chuyển cần thông báo cho cơ sở về thời gian dự kiến đến nơi lấy hàng theo lịch trình, tên của tài xế và số xe tải. Khi hoạt động khả thi, Thành viên CTPAT chỉ nên cho phép giao hàng và nhận hàng theo lịch hẹn.

Các gói hàng (bưu phẩm) và thư đến sẽ được kiểm tra định kỳ về hàng lậu trước khi được nhận.

Nếu nhân viên bảo vệ được sử dụng, hướng dẫn làm việc cho nhân viên bảo vệ phải được bao gồm trong các chính sách và quy trình bằng văn bản.

Quản lý phải định kỳ xác minh sự tuân thủ và sự phù hợp với các thủ tục này thông qua đánh giá và xem xét chính sách.

11. An ninh nhân sự

Các quy trình bằng văn bản phải được áp dụng để sàng lọc các nhân viên tương lai và kiểm tra định kỳ các nhân viên hiện tại.

Thông tin xin việc làm, như lịch sử việc làm và tài liệu tham khảo, phải được xác minh trước khi tuyển dụng, trong phạm vi có thể và được cho phép theo luật.

Theo các giới hạn pháp lý hiện hành và sự sẵn có của cơ sở dữ liệu hồ sơ tội phạm, nên tiến hành kiểm tra lý lịch nhân viên. Dựa trên độ nhạy cảm của vị trí, các yêu cầu kiểm tra của nhân viên nên mở rộng cho lực lượng lao động và nhà thầu tạm thời. Sau khi được tuyển dụng, việc tái điều tra định kỳ nên được thực hiện dựa trên nguyên nhân và / hoặc độ nhạy cảm của vị trí nhân viên.

Sàng lọc nhân viên nên bao gồm xác minh danh tính và lịch sử tội phạm của nhân viên, bao gồm các cơ sở dữ liệu của thành phố, tiểu bang, tỉnh và quốc gia. Thành viên CTPAT và các đối tác kinh doanh của họ nên tham gia vào kết quả kiểm tra lý lịch, như được cho phép bởi các đạo luật địa phương, trong việc đưa ra quyết định tuyển dụng.

Kiểm tra lý lịch không giới hạn để xác minh danh tính và hồ sơ tội phạm. Trong các lĩnh vực có rủi ro lớn hơn, nó có thể đảm bảo điều tra chuyên sâu hơn.

Các thành viên CTPAT phải có Bộ quy tắc ứng xử của nhân viên bao gồm các kỳ vọng và xác định các hành vi được chấp nhận. Hình phạt và thủ tục kỷ luật phải được đưa vào Quy tắc ứng xử. Nhân viên / nhà thầu phải xác nhận rằng họ đã đọc và hiểu Quy tắc ứng xử bằng cách ký tên và xác nhận này phải được lưu trong hồ sơ của nhân viên.

Các thành viên phải thiết lập và duy trì chương trình đào tạo và nhận thức về an ninh để nhận biết và nâng cao nhận thức về các lỗ hổng an ninh đối với các cơ sở, vận chuyển và hàng hóa tại mỗi điểm trong chuỗi cung ứng, có thể bị những kẻ khủng bố hoặc buôn lậu khai thác. Chương trình đào tạo phải toàn diện và đáp ứng tất cả các yêu cầu an ninh của CTPAT.

Nhân viên ở các vị trí nhạy cảm phải được đào tạo chuyên môn bổ sung hướng đến các trách nhiệm mà vị trí đó nắm giữ.

Một trong những khía cạnh quan trọng của một chương trình an ninh là đào tạo.

Nhân viên hiểu tại sao các biện pháp an ninh được đưa ra có nhiều khả năng tuân thủ chúng. Đào tạo an ninh phải được cung cấp cho nhân viên, theo yêu cầu, dựa trên chức năng và vị trí của họ một cách thường xuyên, và nhân viên mới được tuyển dụng phải được đào tạo này như một phần của đào tạo kỹ năng công việc / định hướng của họ.

0914 564 579

Tư Vấn Chọn Quà Tết Cho Bố Mẹ Người Yêu

Chọn quà Tết thế nào cho hợp ý phụ huynh mà lại tiết kiệm, độc đáo luôn làm cho các bạn trẻ đau đầu. Độc đáo + sáng tạo + tiết kiệm

Chọn quà cho “nhạc phụ, nhạc mẫu” tương lai được đánh giá là “khó hơn cả mua quà cho người yêu, khó hơn cả mua quà cho bố mẹ mình”. Để có được món quà tặng vừa hợp túi tiền, vừa làm hài lòng bố mẹ người yêu, các bạn trẻ đã bỏ nhiều thời gian, công sức nghiên cứu sở thích, nghề nghiệp, thói quen.. của các cụ.

Minh Tuấn (năm cuối ĐH Kiến trúc) biết bố của bạn gái làm nghề hàn cổng, cửa sắt. Ông là thợ lành nghề, rất khéo tay và sáng tạo. Có điều các mẫu thiết kế không nhiều. Thành ra, đôi khi ông lâm vào thế “bí”, nhà này lặp lại họa tiết của nhà kia. Biết được điều này, Tuấn đã lên một kế hoạch. Cậu lên mạng tìm vài mẫu thiết kế cổng sắt đơn giản nhưng mới lạ.

Sau đó còn tự tay vẽ nhiều mẫu mới, kết hợp các họa tiết lại với nhau. Bạn bè cũng được huy động vào cuộc. Gần Tết, cậu mang khoe với cô bạn gái tập sách được in, đóng quyển cẩn thận với gần 100 mẫu thiết kế cổng, cửa sắt, khiến nàng cũng phải bất ngờ.

Tuấn cho biết: “Làm tập mẫu này không tốn nhiều tiền, chỉ cần đầu tư nhiều thời gian và thêm chút chất xám là được. Với nữa, đây cũng là một cơ hội tốt để thực hành. Làm xong tập sách mà thấy tay nghề lên cao hẳn. Bọn bạn cứ tấm tắc khen mình “khôn”. Mình thì tin chắc là bác ấy sẽ thích món quà này”.

Cái được nhất của Tuấn là đã khai thác được đúng sở trường của bản thân làm món quà có ý nghĩa cho phụ huynh.

Trường hợp của Trương Xuân Nam (ĐH Công nghiệp Hà Nội, quê Thái Bình) càng chứng tỏ rằng, ý tưởng luôn là quan trọng nhất, còn việc thực hiện, dù khó nhọc đến mấy cũng có thể làm được.

Lần đầu tiên ra mắt nhà bạn gái, cậu đã choáng ngợp với vườn cây cảnh của nhà nàng. Ông bố nàng là cán bộ huyện về hưu, sở thích duy nhất là chơi cây cảnh. Bộ sưu tập của ông đã lên đến 40 chậu cây đủ kiểu dáng, kích cỡ, màu sắc. Trong tuần trà đàm đạo, ông đã “vô tình để lộ” mong muốn là có một cây sung uốn cong cong dáng hình thiếu nữ, trồng trong chậu hình bầu dục.

Cậu chàng rất nhanh đã quyết định sẽ làm ông bất ngờ với một chậu sung như mong đợi. Rất may là Nam có ông anh trai làm bên ĐH Nông nghiệp. Sau một hồi nài nỉ, anh trai đã đồng ý giúp cậu làm một chậu y như mô tả, tất nhiên là ông anh chỉ làm nhiệm vụ tư vấn.

Gần một năm trời hai anh em uốn uốn, tỉa tỉa, cây sung đã có được cái dáng thiếu nữ như cha nàng mong đợi. Mới cách đây hai ngày, Nam vui mừng thông báo cho tôi là bác trai đã nhận món quà với một niềm vui sướng… hiếm thấy. Ông cứ vỗ vai Nam mà gật gù: “Mày có lòng đấy. Làm con rể bác được đấy”.

Nam hỉ hả: “Vất vả chút cũng đáng. Chưa bao giờ tớ làm một món quà nào công phu, hoành tráng như thế đâu đấy”.

Miền Bắc cuối năm lạnh cắt da cắt thịt, nhưng nhờ thế mà Kim Ngân (Hà Nội) làm được món quà ý nghĩa tặng cả gia đình người yêu. Sau khi thi học kỳ xong, Ngân dạo qua các chợ mua hơn chục cuộn len đủ màu sắc.

Nửa tháng miệt mài, Ngân trưng ra tất cả 4 cái khăn len mềm mại, với 4 kiểu đan khác nhau. Chiếc màu nâu nâu là của mẹ chàng, màu xám của bố và màu trắng đen của em trai. Cô em út thì đã có chiếc khăn hồng be bé xinh xắn.

Người yêu Ngân được dịp…mở mày mở mặt với làng xóm vì mẹ anh đi khoe khắp nơi là “con dâu tương lai khéo tay lắm, đúng là người Hà Nội”. Ngân chia sẻ: “Mình đan những cái khăn đó với một tình yêu thương như đang được chăm sóc cho những người thân của mình vậy. Cũng may mà xong kịp, chứ nếu không lại thành nàng Bân mất! Anh ấy đùa: em định đánh hội đồng cả nhà anh đấy à?!”.

Nhóm bạn Mai, Minh, Phương ở Hòa Bình năm nay định lấy lòng bố mẹ chàng bằng những vò rượu cần nguyên chất. “Vừa rẻ, vừa ngon, bọn mình lại được khen là tâm lý nữa chứ. Năm ngoái tớ mang về biếu bác trai một vò, bác ấy gọi cả họ hàng đến uống và giới thiệu “con dâu” luôn” – Phương chia sẻ.

Món thịt trâu sấy của quê hương Lai Châu cũng được Hoàng Hữu Nam mua về làm quà cho bố mẹ người yêu dịp Tết. “Các cụ thích lắm nhưng đắt quá, tớ không mua được nhiều” – Nam tiếc rẻ.

Những tình huống dở khóc dở cười

Bạn bè dạo này cứ thấy Quang lượn lờ ở khu vực làng Cót (Hà Nội). Quang nhăn nhó: “Em đang khổ sở kiếm cho được …dàn siêu xe giấy vì mẹ Thanh muốn thế. Bác ấy là người mê tín, năm nào cũng đốt hết bao nhiêu tiền vàng mã. Thanh cứ “xúi” em mua cho được dàn xe đó thì mẹ sẽ “chấm” luôn. Em đành phải cố. Giá thì cũng không rẻ chút nào, mà tìm mãi vẫn chưa được cái nào ưng ý. Chắc em bỏ cuộc mất”.

Hoàng Hữu Nam cũng kể cho tôi nghe câu chuyện người bạn thân nhất của cậu đã mất mặt như thế nào trước mặt bố nàng. Biết ông cụ thích chơi chim cảnh, cậu ta đã mang từ nhà xuống cho ông một cặp họa mi đang tập hót. Đường xa, lên xe khách, cậu lấy miếng giẻ quấn thật kín cho… chim đỡ lạnh.

Khi đến cổng nhà, cậu mở ra thì thấy một con… đã chết. Không biết làm thế nào, cậu đành để nguyên hiện trạng và mang vào. Ông cụ tỏ ra thông cảm và “chiếu cố” nhận con chim còn lại. Thế nhưng sau đó có hơn 1 tuần thì nó cũng lăn ra chết vì nhớ bạn.

Thế là món quà ra mắt của cậu không thành công, làm cậu cứ áy náy mãi. Đúng là để chiều được lòng các bậc phụ huynh không phải là chuyện đơn giản!

“Quà tặng cốt ở tấm lòng”

Thực ra, đôi khi chúng ta quá mải mê tìm kiếm những thứ xa xôi, bỏ nhiều thời gian công sức cho việc chọn một món quà để làm hài lòng bố mẹ nàng (chàng) mà quên mất rằng, việc tặng quà cốt là ở tấm lòng người tặng, chứ không cần phải đắt đỏ, là của độc thì mới được. Nếu không “nằm lòng” điều này thì việc tặng quà có khi phản tác dụng.

Bác Chính (Thanh Hóa) vừa được cậu con rể tương lai mua tặng một cái màn hình phẳng LCD mới toe. Nhìn lũ trẻ con tròn mắt xem phim hoạt hình trên chiếc tivi mới nhưng bác lại không được vui lắm: “Nó đang đi học, cũng như con mình thì lấy đâu ra tiền mà mua quà đắt thế. Mình thiếu thì thiếu thật, cần thì cần thật nhưng nó làm thế tự nhiên thấy áy náy quá. Nó nói mãi tôi mới dám nhận, mà nhận rồi vẫn còn thấy băn khoăn”.

Theo bác thì có tặng, biếu gì hay không cũng không quan trọng. Cái chính là thật lòng. “Nó mua cho nhà mình hẳn cái tivi, mà tôi hỏi con tôi thì được biết nó chẳng mua gì cho bố mẹ nó cả. Thế thì chắc gì nó đã quan tâm đến nhà mình thật, chỉ làm thế lấy lòng thôi. Bố mẹ mình còn chưa quan tâm được thì làm sao quan tâm đến bố mẹ, gia đình nhà người khác được chứ?!”.

“Sống Tết, chết giỗ”. Tết là dịp để chúng ta thể hiện tình cảm đối với những người mình yêu thương, kính trọng. Tặng gì, biếu gì không quan trọng, quan trọng nhất vẫn là tấm lòng của người tặng. Hãy làm thế nào đó cho người được tặng thấy vui vẻ, thoải mái nhận món quà của mình. Món quà đó sẽ có ý nghĩa hơn khi nhờ nó mà tình cảm đôi bên được thắt chặt.