Top 7 # Web Đánh Giá Rèn Luyện Hutech Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất 1/2023 # Top Trend | Beyondjewelries.com

Từ 18/12, Sinh Viên Hutech Sẽ Bắt Đầu Đánh Giá Rèn Luyện Học Kỳ I

Sau đợt cao điểm “Tập huấn Ban cán sự lớp sử dụng phần mềm đánh giá rèn luyện (ĐGRL) trực tuyến” và phổ biến quy trình sử dụng phần mềm ĐGRL do Ban cán sự thực hiện tại đơn vị lớp mình, từ 18/12/2017 – 07/01/2018, hoạt động ĐGRL Học kỳ I năm học 2017 – 2018 của toàn thể sinh viên HUTECH sẽ bắt đầu.

Với quy trình khép kín, Nhà trường – Ban cán sự lớp – Sinh viên, dự kiến trong đợt ĐGRL này, 100% sinh viên trường sẽ thực hiện đánh giá nhanh chóng, dễ dàng theo đúng thời gian quy định.Từ 18/12, sinh viên HUTECH sẽ bắt đầu đánh giá rèn luyện học kỳ I Theo đó, kể từ học kỳ I năm học 2017 – 2018, HUTECH đã chính thức sử dụng phần mềm ĐGRL trực tuyến để giúp các bạn sinh viên thực hiện đánh giá tình hình rèn luyện của mình một cách sát sao, thuận tiện và dễ dàng nhất.

Một số lưu ý quan trọng dành cho Sinh viên

Trong thời gian 18/12/2017 – 07/01/2018, sinh viên không thực hiện đánh giá rèn luyện sẽ nhận kết quả rèn luyện là 0 điểm, xếp loại Kém.

Trường hợp không đăng nhập được tài khoản, sinh viên gửi nội dung gồm MSSV và năm sinh về Email: congtacsinhvien@hutech.edu.vn trước ngày 07/01/2018 để được hỗ trợ.

Đối với những tiêu chí có yêu cầu minh chứng, sinh viên cập nhật minh chứng bằng hình ảnh (hình ảnh tham gia hoạt động, bản scan giấy chứng nhận, giấy khen, giấy xác nhận, bằng khen,…). Nếu sinh viên có chấm điểm tiêu chí có minh chứng nhưng SV không cập nhật hình ảnh thì Phần mềm sẽ mặc định là không cho điểm.

Mọi thắc mắc, khiếu nại về điểm Đánh giá rèn luyện, sinh viên cần liên hệ ngay về Phòng Công tác Sinh viên, gặp thầy Đỗ Trần Thành để được xem xét, giải quyết kịp thời. Hoặc các bạn cũng có thể liên hệ qua đường dây nóng – (028) 35 120 785.

Thực hiện: Kim Thoa – Minh Quốc Ảnh: Thiên Di Phòng Tư vấn – Tuyển sinh – Truyền thông

Hướng Dẫn Về Công Tác Đánh Giá Kết Quả Rèn Luyện Sinh Viên

Căn cứ Thông tư số 16/2015/TT-BGDĐT ngày 11/8/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của người học được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy.

Việc đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên được tiến hành định kỳ theo học kỳ, năm học và toàn khóa học.

1.1. Đánh giá về ý thức tham gia học tập (điểm tối đa 20 điểm)

1.2. Đánh giá về ý thức chấp hành nội quy, quy chế, quy định trong nhà trường: (điểm tối đa 25 điểm)

1.3. Đánh giá ý thức tham gia các hoạt động chính trị-xã hội, văn hoá, văn nghệ, thể thao, phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội (Điểm tối đa 20 điểm)

1.4. Đánh giá ý thức công dân quan hệ cộng đồng (Điểm tối đa 25 điểm)

1.5. Đánh giá về ý thức và kết quả khi tham gia công tác cán bộ lớp, các đoàn thể, tổ chức trong Nhà trường hoặc đạt được thành thành tích đặc biệt trong học, tập rèn luyện. (Điểm tối đa 10 điểm)

2. Phân loại kết quả rèn luyện

Kết quả rèn luyện căn cứ theo các thang điểm được phân thành các loại: xuất sắc, tốt, khá, trung bình, yếu và kém.

– Từ 90 đến 100 điểm: loại xuất sắc;

– Từ 80 đến dưới 90 điểm: loại tốt;

– Từ 65 đến dưới 80 điểm: loại khá;

– Từ 50 đến dưới 65 điểm: loại trung bình;

– Từ 35 đến dưới 50 điểm: loại yếu;

– Dưới 35 điểm: loại kém.

3. Phân loại để đánh giá

a. Đối với sinh viên (SV) vi phạm kỷ luật:

– SV bị kỷ luật mức khiển trách ở học kỳ nào, khi đánh giá kết quả rèn luyện ở học kỳ đó không được vượt quá loại khá.

– SV bị kỷ luật mức cảnh cáo ở học kỳ nào, khi đánh giá kết quả rèn luyện ở học kỳ đó không được vượt quá loại trung bình.

– SV bị kỷ luật mức đình chỉ học tập, khi đánh giá kết quả rèn luyện ở học kỳ sinh viên vi phạm kỷ luật không được vượt quá loại trung bình.

– SV bị kỷ luật mức buộc thôi học không được đánh giá kết quả rèn luyện.

b. Sinh viên hoàn thành chương trình học và tốt nghiệp chậm so với quy định của khóa học thì tiếp tục được đánh giá kết quả rèn luyện trong thời gian đang hoàn thành bổ sung chương trình học và tốt nghiệp, tùy thuộc vào nguyên nhân để quy định mức đánh giá rèn luyện tại kỳ bổ sung.

c. Sinh viên khuyết tật, tàn tật, mồ côi cả cha lẫn mẹ hoặc cha, hoặc mẹ, hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn có xác nhận của địa phương theo quy định đối với những hoạt động rèn luyện không có khả năng tham gia hoặc không đáp ứng yêu cầu chung thì được ưu tiên, động viên, khuyến khích, cộng điểm khi đánh giá kết quả rèn luyện qua sự nỗ lực và tiến bộ của người học tùy thuộc vào đối tượng và hoàn cảnh cụ thể.

d. Sinh viên nghỉ học tạm thời được bảo lưu kết quả rèn luyện và sẽ được đánh giá kết quả rèn luyện khi tiếp tục trở lại học tập theo quy định.

đ. Sinh viên đồng thời học hai chương trình đào tạo sẽ được đánh giá kết quả rèn luyện tại đơn vị quản lý chương trình thứ nhất và lấy ý kiến nhận xét của đơn vị quản lý chương trình thứ hai làm căn cứ, cơ sở để đánh giá thêm. Trường hợp chương trình thứ nhất đã hoàn thành thì đơn vị quản lý chương trình thứ hai sẽ tiếp tục được đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên.

e. Sinh viên chuyển trường được sự đồng ý của Hiệu trưởng sẽ được bảo lưu kết quả rèn luyện của cơ sở giáo dục đại học cũ và tiếp tục được đánh giá kết quả rèn luyện ở các học kỳ tiếp theo.

f. Đối với những sinh viên (SV) thuộc diện sau:

– SV không tự đánh giá rèn luyện và không tham gia họp đánh giá rèn luyện;

– SV không tự đánh giá rèn luyện nhưng có tham gia họp đánh giá rèn luyện;

– SV tự đánh giá rèn luyện nhưng không tham gia họp đánh giá rèn luyện.

Nếu không có lý do chính đáng sẽ bị trừ 10 điểm từ kết quả đánh giá phân loại của tập thể lớp; nếu có lý do chính đáng (có đơn và được tập thể lớp chấp thuận tính đến thời điểm họp đánh giá rèn luyện) sẽ được giữ nguyên kết quả đánh giá của tập thể lớp.

4. Kết quả đánh giá 4.1. Kết quả đánh giá:

– Điểm rèn luyện của học kỳ là tổng điểm đạt được theo 5 nội dung đánh giá chi tiết của Trường.

– Điểm rèn luyện của năm học là trung bình cộng của điểm rèn luyện 2 học kỳ của năm học đó.

– Điểm rèn luyện toàn khóa học là trung bình cộng của điểm rèn luyện các học kỳ của khóa học.

4.2. Sử dụng kết quả đánh giá RLSV

– Kết quả đánh giá rèn luyện sinh viên được lưu trong hồ sơ quản lý sinh viên của Trường, sử dụng trong việc xét học bổng, xét khen thưởng – kỷ luật, thôi học, ngừng học và các ưu tiên khác tùy theo quy định của Nhà trường.

– Kết quả đánh giá rèn luyện toàn khóa học của sinh viên được lưu trong hồ sơ quản lý sinh viên, làm căn cứ để xét tốt nghiệp, được ghi vào bảng điểm kết quả học tập khi sinh viên tốt nghiệp ra trường.

– Sinh viên có kết quả rèn luyện xếp loại xuất sắc được Nhà trường xem xét biểu dương, khen thưởng.

– Sinh viên bị xếp loại rèn luyện yếu, kém từ hai học kỳ liên tiếp trở lên sẽ bị nhà trường xem xét đình chỉ học tập ít nhất một học kỳ (ở học kỳ tiếp theo). Nếu sinh viên bị đình chỉ học tập do kết quả rèn luyện liên tiếp lần thứ hai sẽ bị buộc thôi học.

5. Quyền và nghĩa vụ của sinh viên

– Sinh viên có quyền khiếu nại về việc đánh giá kết quả rèn luyện bằng cách gửi đơn khiếu nại đến Trưởng Khoa, phòng CTCT&SV.

– Sinh viên có nghĩa vụ chủ động tự đánh giá rèn luyện và tham gia đánh giá kết quả rèn luyện tại lớp học theo quy định của Nhà Trường.

II. HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ RÈN LUYỆN SINH VIÊN

1. Thời gian đánh giá: Việc đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên được tiến hành định kỳ theo học kỳ, năm học và toàn khóa học.

b. Tham gia họp lớp, cùng tập thể lớp xem xét, đánh giá điểm rèn luyện trên cơ sở mức điểm tự đánh giá của từng sinh viên. Buổi họp lớp phải có ít nhất 2/3 số sinh viên trong lớp tham gia. Kết quả đánh giá chỉ có giá trị nếu có trên 50% số thành viên dự họp thông qua và phải được lưu trong bảng tổng hợp kết quả đánh giá rèn luyện của lớp và biên bản họp của lớp.

c. Kết quả đánh giá, phân loại rèn luyện sinh viên sẽ được công bố công khai thông báo cho sinh viên biết trước 20 ngày trước khi ban hành quyết định chính thức.

Từ 5/12/2016: Sinh Viên Bắt Đầu Đánh Giá Kết Quả Rèn Luyện Học Kỳ 1

Với ý nghĩa góp phần tích cực nâng cao ý thức trách nhiệm và định hướng cho sinh viên trong học tập, rèn luyện, từ đó, đào tạo nên những lớp công dân phát triển toàn diện, hội đủ đạo đức, tri thức, sức khỏe, thẩm mỹ cũng như kỹ năng nghề nghiệp đáp ứng đúng, đủ các yêu cầu của nền kinh tế tri thức, nội dung Đánh giá kết quả rèn luyện Sinh viên chính là hoạt động không thể thiếu đối với cộng đồng sinh viên Đại học Công nghệ chúng tôi (HUTECH) trong suốt quá trình học tập tại Trường. Đến hẹn lại lên, đợt cao điểm Đánh giá kết quả rèn luyện Sinh viên Học kỳ I năm học 2016 – 2017 tại HUTECH sẽ chính thức khởi động kể từ ngày 05/12/2016.

Sinh viên HUTECH sẽ thực hiện đánh giá rèn luyện Học kỳ I từ ngày 05 – 17/12/2016

05 khoa Công nghệ thông tin, Công nghệ sinh học – Thực phẩm – Môi trường, Khoa học Xã hội & Nhân văn, Kiến trúc – Mỹ thuật và Khoa Luật sẽ đánh giá rèn luyện bằng phương thức trực tuyến. Các Khoa còn lại sẽ thực hiện đánh giá bằng Phiếu (BM02/QT01/CTSV). Thời gian Đánh giá rèn luyện theo cả 2 hình thức đều diễn ra từ ngày 05/12/2016 đến hết ngày 17/12/2016.

Điểm rèn luyện là tiêu chí hàng đầu trong việc xét học bổng và các ưu tiên khác

Trong đó, kết quả rèn luyện được ghi trong bảng điểm học tập khi tốt nghiệp ra trường, đồng thời là tiêu chí hàng đầu trong việc xét khen thưởng, xét lưu trú ký túc xá, xét giải quyết việc làm thêm, học bổng và các ưu tiên khác. Đây chính là 2 nội dung lõi luôn được từng cá nhân sinh viên, tập thể các lớp tại HUTECH đặc biệt quan tâm. Các bạn sinh viên vui lòng lưu ý những thông tin quan trọng sau để việc Đánh giá rèn luyện diễn ra đúng quy trình, thời gian cũng như phản ánh chính xác quá trình phấn đấu rèn luyện của bản thân tại Học kỳ I này và nhận những thành quả xứng đáng nhất.

1/ Thời gian đánh giá: 05/12 – 17/12/20172/ Thang điểm đánh giá: Max – 100. Min – 03/ 05 Tiêu chí đánh giá: Đánh giá về ý thực học tập; Đánh giá về ý thức chấp hành nội quy; quy chế, quy định của Nhà trường; Đánh giá về ý thức tham gia hoạt động chính trị, xã hội, văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao; Trách nhiệm công dân và quan hệ cộng đồng; Đánh giá về ý thức kết quả tham gia công tác cán bộ lớp, cán bộ Đoàn, Hội và các thành tích đặc biệt khác.4/ Thang điểm đánh giá:

Vì thời gian Đánh giá rèn luyện của cá nhân sinh viên (diễn ra từ ngày 05 – 17/12/2017) và của Ban cán sự lớp (diễn ra từ ngày 18/12 – 08/01/2017) – chưa có kết quả học tập Học kỳ I – vì vậy, sinh viên không chấm điểm nội dung “Kết quả học tập có điểm trung bình học kỳ”. Ngay khi có kết quả học tập Học kỳ I, Khoa/Viện sẽ cập nhật và cộng điểm tương ứng theo thang điểm.

Sinh viên cần tham gia vào các buổi họp lớp để được hướng dẫn đánh giá rèn luyện, nhận biểu mẫu BM02/QT01/CTSV và được biết kết quả rèn luyện của mình sau khi tập thể lớp đánh giá.

Để việc Đánh giá rèn luyện Sinh viên được diễn ra đúng quy trình, quy định, sinh viên cần bổ sung minh chứng (hình ảnh, giấy khen, bằng khen, giấy xác nhận, thẻ thành viên,…) các phong trào, hoạt động của Khoa/Viện/Trường/Địa phương đã tham gia cho Ban cán sự lớp để được công nhận đánh giá.

Đối với sinh viên các Khoa Công nghệ thông tin, Công nghệ sinh học – Thực phẩm – Môi trường, Khoa học xã hội & Nhân văn, Kiến trúc – Mỹ thuật, Luật, các bạn sẽ thực hiện đánh giá rèn luyện trực tuyến theo hướng dẫn sau:

Clip Hướng dẫn Đánh giá rèn luyện Sinh viên

Clip Hướng dẫn Đánh giá rèn luyện Sinh viên dành cho Ban cán sự lớp

Thông tin liên hệ, giải quyết thắc mắc, khiếu nại: + Thắc mắc, khiếu nại của Sinh viên: Liên hệ Lớp trưởng + Thắc mắc, khiếu nại của Lớp: Liên hệ Thư ký Khoa/Viện + Hoặc vui lòng liên hệ: Phòng Công tác Sinh viên – Điện thoại: (08) 35 120 785 (gặp thầy Thành)

Tin: Kim Thoa Phòng Tư vấn – Tuyển sinh – Truyền thông

Xây Dựng Chính Quy, Rèn Luyện Kỷ Luật Ở Tiểu Đoàn Bb1

Trước hết, Tiểu đoàn tập trung thực hiện tốt công tác giáo dục, quán triệt, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, chiến sỹ về XDCQ, RLKL. Cấp ủy, chỉ huy các cấp đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác XDCQ, RLKL của đơn vị. Từ Đảng ủy Tiểu đoàn đến các chi bộ đều ra nghị quyết chuyên đề lãnh đạo nhiệm vụ XDCQ, RLKL, làm cơ sở để người chỉ huy xây dựng kế hoạch thực hiện.

Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền và giáo dục, quán triệt cho cán bộ, chiến sỹ nắm chắc các chỉ thị, nghị quyết của các cấp, các chuyên đề giáo dục pháp luật, đồng thời tập trung giáo dục làm rõ vị trí, ý nghĩa của XDCQ, RLKL với hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Qua giáo dục, làm cho cán bộ, chiến sỹ nhận thức rõ XDCQ, RLKL là sự tiếp nối bản chất, truyền thống tốt đẹp của quân đội và những phẩm chất cao quý của “Bộ đội Cụ Hồ” trong điều kiện mới, đây cũng là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng và là một khâu đột phá của toàn Tiểu đoàn.

Vì vậy, Tiểu đoàn đã vận dụng tổng hợp nhiều hình thức, biện pháp, tiến hành thường xuyên, trong mọi điều kiện, hoàn cảnh; trong đó, chú trọng xây dựng tính tự giác, tính tổ chức, kỷ luật và tính thống nhất nhằm tạo sự chuyển biến cả trong nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị. Để thực hiện tốt nội dung này, Tiểu đoàn tập trung phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ, đặc biệt là cán bộ chủ trì, đề cao trách nhiệm trong giáo dục, quản lý, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ XDCQ, RLKL theo chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị. Đặc biệt, Tiểu đoàn đã lồng ghép XDCQ, RLKL với việc đẩy mạnh các phong trào thi đua, các cuộc vận động, gắn với thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; trong đó, tập trung xây dựng cho cán bộ, chiến sỹ có bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng và rèn luyện phong cách, tác phong công tác theo tấm gương của Bác. Bên cạnh đó, các đơn vị còn coi trọng phát huy vai trò của các tổ chức như Đoàn Thanh niên, Hội đồng quân nhân trong thực hiện khâu đột phá này nhất là vai trò xung kích của Đoàn Thanh niên với các phong trào “tự quản” trong giờ nghỉ, ngày nghỉ ở các đơn vị.

Thực hiện chính quy trong huấn luyện, SSCĐ là nhiệm vụ chính trị trung tâm và là yêu cầu cao đối với đơn vị quân thường trực, đồng thời, qua đó phản ánh chính xác, toàn diện nhất kết quả các mặt công tác của Tiểu đoàn. Trên cơ sở chỉ đạo của cấp trên, Tiểu đoàn xây dựng, bổ sung, hoàn chỉnh, kế hoạch tác chiến trong các tình huống, kể cả các phương án chiến đấu tại chỗ, phương án phòng chống cháy nổ, cháy rừng, phòng, chống giảm nhẹ thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Các chế độ trực SSCĐ, trực chỉ huy, trực ban, trực chiến… ở tất cả các cấp được duy trì nghiêm túc, thống nhất trong toàn Tiểu đoàn. Các đơn vị được giao nhiệm vụ trực SSCĐ luôn bảo đảm đủ quân số, vũ khí, trang bị kỹ thuật và phương tiện; bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt trong mọi tình huống, nhất là công tác trực phòng không trong các dịp lễ, tết…

Công tác huấn luyện của Tiểu đoàn thực hiện theo phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”. Để nâng cao chất lượng huấn luyện, Tiểu đoàn triển khai nghiêm túc, đồng bộ và nâng cao tính chính quy trên các mặt công tác, từ chỉ đạo, quản lý, điều hành huấn luyện, diễn tập, cho đến việc duy trì các chế độ, thời gian, kỷ luật thao trường, các quy định về lễ tiết, tác phong quân nhân trong huấn luyện, gắn huấn luyện với chấp hành Điều lệnh và rèn luyện kỷ luật. Tính chính quy còn được thể hiện trong công tác bảo đảm cơ sở vật chất huấn luyện, từ khâu dự trù, lập kế hoạch, xây dựng thao trường, bãi tập cho đến công tác thống kê kết quả huấn luyện. Đặc biệt, Tiểu đoàn hết sức coi trọng thực hiện chế độ phân cấp trong huấn luyện, trong đó chú trọng tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ và xây dựng, phê duyệt kế hoạch huấn luyện. Công tác tổ chức hội thao, hội thi luôn được thực hiện thành nền nếp, nhờ đó cán bộ, chiến sĩ được rèn luyện một cách toàn diện, sát với thực tế chiến đấu.

Cùng với duy trì nghiêm túc các chế độ quy định trong ngày, tuần, xuất phát từ tình hình thực tế, Tiểu đoàn đẩy mạnh việc thực hiện dân chủ ở cơ sở, với nhiều hình thức, biện pháp nhất là nâng cao hiệu quả thực hiện “Ngày chính trị văn hóa tinh thần” và “Ngày pháp luật”. Trong ngày này, buổi sáng các đơn vị tổ chức cho bộ đội học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết và đóng góp ý kiến cho cấp ủy, chỉ huy (có thể qua hộp thư góp ý); buổi chiều tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, tăng gia cải thiện đời sống. Các ý kiến đóng góp được tổng hợp báo cáo lên tiểu đoàn, trung đoàn. Trên cơ sở đó, các cấp theo thẩm quyền của mình có biện pháp giải quyết kịp thời và thông báo lại cho cán bộ, chiến sỹ. Nhờ đó Tiểu đoàn luôn nắm chắc tình hình tư tưởng, kỷ luật của từng đơn vị và kịp thời có hình thức, biện pháp động viên, giáo dục ổn định tình hình tư tưởng của cán bộ, chiến sỹ. Cũng qua đó, khắc phục các hiện tượng bao che, giấu giếm khuyết điểm, xử lý không nghiêm những trường hợp vi phạm khuyết điểm, tăng cường mối quan hệ tốt đẹp giữa cán bộ với chiến sỹ, tạo sự đoàn kết thống nhất trong từng đơn vị.

Bằng nhiều giải pháp phù hợp, sáng tạo và hiệu quả, thời gian gần đây, chất lượng XDCQ và tình hình chấp hành kỷ luật của Tiểu đoàn đã có nhiều chuyển biến, tiến bộ. Tỷ lệ cán bộ, chiến sỹ vi phạm kỷ luật thông thường giảm xuống dưới 0,2%, không có vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, đơn vị luôn an toàn. Đây là cơ sở quan trọng để Tiểu đoàn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, nhất là những nhiệm vụ khó khăn, phức tạp như: Tham gia diễn tập, thực hiện nhiệm vụ bảo vệ biên giới hướng Tây mùa khô… Thời gian tới, Tiểu đoàn tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả XDCQ, RLKL, góp phần xây dựng đơn vị, xây dựng LLVT tỉnh “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”.