Top 5 # Tư Vấn An Toàn Thực Phẩm Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất 3/2023 # Top Trend | Beyondjewelries.com

Hệ Thống An Toàn Thực Phẩm Brc

Hệ thống an toàn thực phẩm BRC là gì?

Tiêu chuẩn Hệ thống An toàn Thực phẩm BRC đã được phát triển một cách tỉ mỉ và chi tiết bởi các nhà sản xuất thực phẩm, nhà bán lẻ, nhà cung cấp dịch vụ thực phẩm và các chuyên gia trong ngành thực phẩm. Tiêu chuẩn này lần đầu tiên được BRC – Hiệp hội bán lẻ Anh tại 1998 công bố và đã được cập nhật nhiều lần cho đến nay.

Hệ thống an toàn thực phẩm BRC cung cấp một khung quản lý kiểm soát hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, chế biến và đóng gói thực phẩm để đảm bảo an toàn, tính toàn vẹn, tính hợp pháp và chất lượng của thực phẩm.

Về cơ bản, tiêu chuẩn này tập trung vào: khuyến khích phát triển văn hóa an toàn sản phẩm trong doanh nghiệp, mở rộng các điều kiện giám sát môi trường nhằm phản ánh tầm quan trọng của vấn đề này, khuyến khích các doanh nghiệp phát triển hệ thống an toàn thực phẩm và bảo vệ thực phẩm, làm rõ các yêu cầu của khu vực rủi ro sản xuất có rủi ro cao và bảo trì cao, để cung cấp khả năng ứng dụng toàn cầu và điểm chuẩn.

Tiêu chuẩn Hệ thống An toàn Thực phẩm Thực phẩm BRC được chia thành chín phần:

Cam kết quản lý hàng đầu. Đó là một tiêu chí không thể thiếu để phát triển văn hóa an toàn thực phẩm tốt. Điều cần thiết là bất kỳ hệ thống an toàn thực phẩm nào cũng phải hiệu quả, được thực hiện đầy đủ và đảm bảo sự phát triển liên tục.

Kế hoạch an toàn thực phẩm (HACCP). Phân tích rủi ro và rủi ro hiệu quả cho phép xác định và quản lý các mối nguy hiểm gây rủi ro cho sự an toàn, chất lượng và tính toàn vẹn của thực phẩm.

Hệ thống quản lý chất lượng và an toàn thực phẩm. Hệ thống quản lý hệ thống tạo thành cơ sở của các sản phẩm cần thiết và kiểm soát quy trình cần được thiết lập để tạo ra các sản phẩm an toàn của doanh nghiệp, đáp ứng mong đợi của khách hàng và đào tạo nhân viên.

Tiêu chuẩn vận hành. Nó bao gồm sự phù hợp, sạch sẽ và kiểm soát của doanh nghiệp và bao gồm các vấn đề như điều kiện nhà máy, làm sạch, thiết bị, kiểm soát dịch hại, kiểm soát các vấn đề nước ngoài và an ninh quốc phòng.

Kiểm soát sản phẩm. Thiết lập các biện pháp kiểm soát sản phẩm như phòng chống gian lận thực phẩm và kiểm tra sản phẩm là rất quan trọng trong việc cung cấp sản phẩm một cách đáng tin cậy.

Kiểm soát quá trình. Kiểm tra thường xuyên với các quy trình hiệu quả nên được thực hiện để sản xuất thực phẩm một cách nhất quán và chính xác.

Nhân viên. Nhân viên phải thiếu về đào tạo, quần áo bảo hộ và thực hành vệ sinh.

Rủi ro cao và khu vực rủi ro sản xuất bảo trì cao. Yêu cầu đối với các sản phẩm nhạy cảm với ô nhiễm mầm bệnh tiềm ẩn và do đó yêu cầu các biện pháp kiểm soát bổ sung để đảm bảo an toàn sản phẩm nên được xác định.

Yêu cầu đối với sản phẩm được giao dịch. Phần này của tiêu chuẩn là một yêu cầu tự nguyện. Bao gồm các sản phẩm thực phẩm không được sản xuất, chưa qua chế biến hoặc đóng gói trong khu vực đang được kiểm tra nhưng được lưu trữ trong cơ sở của thực thể.

Hệ thống an ninh lương thực thực phẩm BRC mang lại lợi ích gì cho doanh nghiệp?

Chứng nhận hệ thống an toàn thực phẩm BRC được phổ biến rộng rãi trên toàn thế giới và ngày nay, hơn một nghìn công ty 130 tại hơn các quốc gia 28 đã nhận được chứng nhận hệ thống an toàn thực phẩm BRC. Tiêu chuẩn này đảm bảo tiêu chuẩn hóa các tiêu chí chất lượng, an toàn và vận hành, và đảm bảo rằng các nhà sản xuất đáp ứng các nghĩa vụ pháp lý của họ và bảo vệ người tiêu dùng cuối cùng. Ngày nay, tiêu chuẩn Hệ thống An toàn Thực phẩm BRC là một yêu cầu cơ bản đối với các nhà bán lẻ, nhà sản xuất thực phẩm và công ty cung cấp thực phẩm hàng đầu trên thế giới.

Việc các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thực phẩm tăng năng suất và đảm bảo tăng trưởng bền vững phụ thuộc vào việc giảm thiểu rủi ro.

Tiêu chuẩn cung cấp một khuôn khổ cho các công ty công nghiệp thực phẩm (nhà bán lẻ, nhà sản xuất, nhà nhập khẩu, nhà cung cấp nội dung) để quản lý sự an toàn, tính toàn vẹn và chất lượng của sản phẩm và dịch vụ của họ. Ngày nay, một số lượng lớn các nhà bán lẻ thực phẩm hoạt động tại các quốc gia thuộc Liên minh Châu Âu, Anh và Hoa Kỳ làm kinh doanh với các nhà cung cấp vừa qua kiểm toán và nhận được Chứng nhận Thực phẩm BRC.

Giấy chứng nhận thực phẩm BRC thể hiện cam kết của các doanh nghiệp sản xuất thực phẩm an toàn và cung cấp các lợi ích chính sau:

Xác định các yêu cầu dựa trên rủi ro

Đảm bảo tất cả các khía cạnh của quy trình an toàn thực phẩm

Đảm bảo rằng bạn đáp ứng các yêu cầu chuyên cần của nhà cung cấp và nhà bán lẻ

Hỗ trợ lý tưởng cải tiến liên tục thông qua các hành động khắc phục đang diễn ra

Cung cấp một yêu cầu giảm cho kiểm toán nhà cung cấp

Dễ dàng tích hợp với các hệ thống khác như Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 và Hệ thống phân tích mối nguy hiểm và hệ thống kiểm soát quan trọng của HACCP

Cung cấp tài liệu tham khảo cải tiến để cung cấp cho các nhà bán lẻ và nhà cung cấp dịch vụ thực phẩm

Tăng sự hài lòng của khách hàng và sự tự tin về chất lượng và an toàn sản phẩm

Tại sao hệ thống an toàn thực phẩm BRC quan trọng?

Tiêu chuẩn Hệ thống An toàn Thực phẩm BRC được thiết kế để giúp ngành công nghiệp thực phẩm tuân thủ luật an toàn thực phẩm ở Anh và các nước thuộc Liên minh Châu Âu. Ngày nay, tiêu chuẩn này đã trở thành một chuẩn mực được quốc tế công nhận về thực hành tốt nhất về chất lượng và trách nhiệm. Phiên bản thứ tám mới nhất được phát hành trong 2018. Trong phiên bản mới nhất này, cam kết quản lý tập trung chủ yếu vào Chương trình phân tích an toàn thực phẩm dựa trên hệ thống phân tích và kiểm soát nguy hiểm theo tiêu chuẩn HACCP và hệ thống quản lý chất lượng hỗ trợ. Ngoài ra, với sự cần thiết ngày càng tăng của giám sát môi trường của vi sinh vật trong các cơ sở sản xuất thực phẩm, người ta đã chú trọng hơn đến việc phòng vệ thực phẩm và phòng chống gian lận thực phẩm.

Định dạng và nội dung của tiêu chuẩn đã được thiết kế để cho phép các cơ sở, hệ thống hoạt động và quy trình của công ty thực phẩm được đánh giá bởi cơ quan chứng nhận của bên thứ ba được ủy quyền theo các yêu cầu của tiêu chuẩn.

Về cơ bản, Hệ thống An toàn Thực phẩm BRC tập trung vào việc đảm bảo tính nhất quán trong các quy trình kiểm toán, thúc đẩy các hệ thống khác nhau để giảm rủi ro gian lận, và tính minh bạch và truy xuất nguồn gốc cao hơn trong chuỗi cung ứng.

CEmONC

Nói tóm lại, BRC Food là một tiêu chuẩn quốc tế cho hệ thống quản lý an toàn thực phẩm. Tiêu chuẩn này bao gồm các yêu cầu mà các công ty thực phẩm phải tuân theo để thiết lập một hệ thống quản lý an toàn thực phẩm hiệu quả. Phiên bản tiêu chuẩn cũng có sẵn cho các nhà sản xuất bao bì thực phẩm, nhà sản xuất và các công ty lưu trữ và phân phối. Các yêu cầu của tiêu chuẩn BRC Food giải quyết các yếu tố chính phải được đáp ứng để đảm bảo sản xuất thực phẩm an toàn của các công ty. Ngoài Hệ thống an toàn thực phẩm BRC, còn có các tiêu chuẩn thực phẩm khác như tiêu chuẩn Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm ISO 22000, tiêu chuẩn FSSC 22000 và SQF, tiêu chuẩn thực phẩm chất lượng đáng tin cậy (Thực phẩm chất lượng an toàn) được phát triển và công bố bởi Tổ chức tiêu chuẩn quốc tế (ISO).

Công ty chúng tôi cung cấp dịch vụ chứng nhận hệ thống an ninh lương thực thực phẩm BRC trong số nhiều dịch vụ chứng nhận hệ thống cho khách hàng với cơ sở hạ tầng công nghệ mạnh mẽ và đội ngũ chuyên gia được đào tạo và có kinh nghiệm.

Trong khi cung cấp các dịch vụ chứng nhận này, công ty chúng tôi tuân thủ các tiêu chuẩn được công bố bởi các tổ chức trong và ngoài nước, các phương pháp được chấp nhận ở mọi nơi trên thế giới và các quy định pháp lý có hiệu lực và cung cấp dịch vụ chất lượng, nhanh chóng, hoàn hảo và đáng tin cậy.

#1 Thực Hiện Hút Thai Ở Đâu An Toàn? Bác Sĩ Tư Vấn Miễn Phí

Phá thai an toàn là gì?

Phá thai an toàn là phương pháp chấm dứt thời kỳ thai nghén (khi có thai ngoài ý muốn) được thực hiện bởi các y, bác sĩ được đào tạo về chuyên môn kỹ thuật, có kỹ năng tốt thực hiện tại cơ sở y tế đạt chuẩn với đầy đủ các trang thiết bị, dụng cụ trong môi trường vệ sinh đảm bảo. Phá thai an toàn sẽ hạn chế được tối đa các tai biến và biến chứng sau khi phá thai.

Trong đó, hút thai chân không là phương pháp phá thai an toàn được các bác sĩ tư vấn và áp dụng thành công đối với nhiều trường hợp lỡ mang thai ngoài ý muốn.

– Hút thai chân không là phương pháp phá thai ngoại khoa được chỉ định áp dụng đối với những trường hợp thai phụ mang thai ngoài ý muốn từ tuần thứ 8 đến hết tuần 12 và đưa ra quyết định bỏ thai.

– Để thực hiện thủ thuật phá thai theo phương pháp này, các bác sĩ sẽ sử dụng thuốc gây tê để dùng bơm hút chân không siêu dẫn hút thai trong tử cung ra ngoài. Đặc biệt, đây là phương pháp được đánh giá cao về tính nhanh chóng, hiệu quả và an toàn.

Điều kiện để hút thai bằng phương pháp hút chân không

Theo Bác sĩ chuyên khoa I phụ sản Nguyễn Thị Lan Hương hiện đang công tác tại phòng khám Đa khoa Nguyễn Trãi cho biết, quy trình thực hiện hút thai chỉ an toàn khi chị em cần đảm bảo các điều kiện sau:

Độ tuổi của thai nhi: Phương pháp phá thai hút chân không chỉ áp dụng cho những chị em mang thai trong khoảng từ 8 – 12 tuần tuổi.

Phương pháp phá thai hút thai chân không được đặc biệt chống chỉ định đối với những trường hợp thai phụ có sẹo mổ cũ ở thân tử cung, đang mắc các bệnh nội khoa cấp tính, viêm nhiễm đường sinh dục cấp tính dục thì cần phải được điều trị khỏi hoàn toàn trước khi tiến hành thủ thuật.

Thai phụ phải khỏe mạnh, có tâm lý ổn định.

Cơ sở y tế uy tín, có đầy đủ điều kiện để xử lý mọi biến chứng bất thường có thể xảy ra.

Phòng tiểu phẫu phải tuyệt đối vô trùng, có đầy đủ trang thiết bị kỹ thuật.

Bác sĩ thực hiện phải là người có trình độ tay nghề chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm.

Phương pháp hút thai chân không được thực hiện như thế nào?

Theo các bác sĩ chuyên khoa phụ sản phòng khám Đa khoa Nguyễn Trãi cho biết, phá thai bằng phương pháp hút thai chân không sẽ được thực hiện theo 4 bước cơ bản như sau:

Bước 1: Thai phụ thực hiện một số xét nghiệm, siêu âm xác định tuổi thai, khám phụ khoa và khám khung chậu. Sau đó bác sĩ sẽ tìm hiểu về tiền sử bệnh tật và giải thích tư vấn cho bạn về thủ thuật này. Cuối cùng là thai phụ và người nhà phải ký cam kết phá thai.

Bước 2: Bác sĩ sẽ cho thai phụ uống thuốc giảm đau, sau đó gây tê ở cổ tử cung để chuẩn bị tiến hành hút thai. Đồng thời các dụng cụ phá thai lúc này cũng được tiệt trùng để đảm bảo vệ sinh và an toàn cho bệnh nhân.

Bước 3: Bắt đầu thủ thuật bằng cách đưa đưa ống nhựa có một đầu nối với bơm chân không và một đầu được luồn vào buồng tử cung. Sau khi đã đặt ống đúng vị trí, bác sĩ sẽ tiến hành hút bào thai ra ngoài. Cả quá trình hút kéo dài khoảng 15 -20 phút.

Bước 4: Sau khi hút thai xong, thai phụ cần ở lại cơ sở y tế để theo dõi trong khoảng 1 giờ rồi mới được về nhà.

Thai phụ có thể cảm thấy đau bụng và ra máu, hiện tượng này là bình thường và sẽ hết sau 2 – 3 ngày làm thủ thuật. Tuy nhiên, nếu cảm giác đau tăng lên và xuất huyết máu ồ ạt thì bạn cần phải trở lại cơ sở y tế ngay lập tức để được xử lý kịp thời.

Ưu điểm của phương pháp hút thai chân không chính là thủ thuật đơn giản, thực hiện nhanh, ít đau đớn, chi phí hợp lý. Khi thực hiện phương pháp này tại cơ sở y tế uy tín sẽ giúp chị em phá thai thành công, đảm bảo an toàn lại không mất nhiều thời gian.

Tuy nhiên bên cạnh những ưu điểm trên thì phương pháp hút thai chân không lại tồn tại nhược điểm là đòi hỏi phải được thực hiện tại địa chỉ phá thai uy tín, được trang bị phòng tiểu phẫu vô trùng, các thiết bị y tế hiện đại và có đội ngũ bác sĩ chuyên khoa giàu kinh nghiệm. Nếu thực hiện tại cơ sở kém chất lượng sẽ gây ra biến chứng nguy hiểm và có tỉ lệ rủi ro cao.

Thực hiện hút thai ở đâu an toàn?

Với tinh thần trách nhiệm cao và mong muốn mang đến cho bệnh nhân dịch vụ y tế tốt nhất. Phòng khám Đa khoa Nguyễn Trãi đã và đang nỗ lực xây dựng một phòng khám uy tín, an toàn được giới chuyên môn đánh giá cao với các tiêu chí:

Tại đây, các bác sĩ là những người giỏi chuyên môn, nhiều năm kinh nghiệm được đào tạo và hoạt động theo đúng tiêu chuẩn của Sở Y tế.

Đầu tư trang thiết bị y tế hiện đại, hỗ trợ tối đa cho bác sĩ trong quá trình diễn ra thủ thuật hút thai nhằm đảm bảo an toàn cho sức khỏe của thai phụ.

Đội ngũ nhân viên y tế giàu kinh nghiệm, phục vụ tận tình, chăm sóc chu đáo, phong cách phục vụ hết sức chuyên nghiệp. Tất cả các nhân viên ở đây đều được đào tạo kỹ càng về trình độ chuyên môn, tận tình, chu đáo trong việc chăm sóc bệnh nhân.

Phương pháp hút thai được cân nhắc kĩ lưỡng giữa yếu tố tình trạng sức khỏe thai phụ và số tuổi thai nhi, luôn chú trọng yếu tố an toàn cho người mẹ.

Đặc biệt, ngoài việc sử dụng phác đồ điều trị Tây y chuyên khoa để đình chỉ thai nghén, thai phụ còn được sử dụng thêm các bài thuốc Đông y giúp tăng sức đề kháng, nâng cao thể trạng, nhanh chóng hồi phục sức khỏe, cân bằng nội tiết, đồng thời nhanh chóng tái tạo chu kì kinh mới và ổn định chức năng sinh sản.

Mọi chi phí đều được công khai, minh bạch đúng theo quy định của Sở y tế giúp chị em chủ động chuẩn bị.

Mọi thủ tục thăm khám, phá thai đều được diễn ra một cách nhanh chóng, bệnh nhân không phải xếp hàng chờ đợi lâu… Thai phụ có thể đặt lịch hẹn khám trước để tiết kiệm thời gian.

Để thực hiện hút thai chân không an toàn và đảm bảo, thai phụ cần thực hiện phá thai ở những cơ sở y tế chuyên khoa uy tín, có tay nghề bác sĩ cao. Khi có thắc mắc cần giúp đỡ hoặc cần giải đáp về phương pháp hút thai chân không, bạn đọc hãy nhấp chuột chọn [Tư vấn trực tuyến] để được các bác sĩ tư vấn cụ thể hơn hoặc có thể gọi theo Hotline: 024.33.99.52.52 – 03.56.56.52.52 để được hỗ trợ và đặt lịch hẹn khám miễn phí.

Địa chỉ: Phòng khám Đa Khoa Nguyễn Trãi – số 52 Nguyễn Trãi – Thanh Xuân – Hà Nội. Phòng khám làm việc từ 7h30 – 20h tất cả các ngày trong tuần, kể cả ngày lễ Tết giúp người bệnh chủ động lựa chọn thời gian thăm khám và điều trị bệnh.

Các Loại Màu Thực Phẩm Mua Ở Đâu Là An Toàn Nhất?

Chất lượng của một chiếc bánh bao gồm: giá trị dinh dưỡng và giá trị cảm quan. Trong giá trị cảm quan thì màu sắc là chỉ số quan trọng làm tăng tính hấp dẫn cho mẫu bánh tâm huyết của bạn và làm tăng cảm giác ngon miệng.

Để có được màu sắc đẹp, màu thực phẩm chính là một “trợ thủ đắc lực”. Nhưng không phải màu thực phẩm nào bạn cũng có thể dùng và an toàn với sức khỏe, mà bạn nên lựa chọn những sản phẩm có nguồn gốc tự nhiên và hạn chế sử dụng màu nhân tạo.

Màu thực phẩm giúp những chiếc bánh trở nên hấp dẫn hơn (Ảnh từ Colatta International)

Chẳng hạn, nói đến bánh ngoại trừ những nguyên liệu chính như bột, bơ, đường glucose,…thì không thể không kể đến màu. Màu thực phẩm làm bánh: xanh, đỏ, vàng, cam,… làm cho chiếc bánh thêm phần bắt mắt, biến những mẫu bánh có màu sắc đơn điệu trở nên đẹp mắt hơn, phong phú hơn. Màu thực phẩm phù hợp khi pha màu với socola trắng, kem bơ, hoặc các loại đường trang trí.

Có những loại màu thực phẩm làm bánh phổ biến nào?

Có một điều ít người biết là tuy mục đích cuối cùng là giúp bánh lên màu, nhưng đằng sau đó luôn có nhiều loại màu thực phẩm khác nhau. Với mỗi loại sẽ cho khả năng lên màu khác nhau (có thể là tươi hơn, trầm hơn hoặc loãng hơn,…). Và thậm chí một số loại màu thực phẩm còn có tính năng đặc thù không phù hợp với một số loại bánh, và cả socola (ví như màu thực phẩm dạng gel lỏng thường thấy trên thị trường sẽ không phù hợp để dùng cho các món có chứa socola).

Màu thực phẩm gốc nước (Water based): Là loại quen thuộc nhất thường tồn tại ở dạng lỏng. Đây là màu gốc nước nên cho màu sắc không được đậm lắm. Thích hợp cho các trang trí cần những màu pastel. Kết cấu lỏng của màu này đôi khi làm thay đổi cấu trúc sản phẩm do cần thêm liều lượng nhiều để tạo màu đậm.

Màu thực phẩm gốc dầu (Oil based): Màu thực phẩm gốc dầu thường ở dạng gel hoặc bột. Chúng thường sử dụng để tạo màu cho socola vì không chứa nước. Thành phần của socola có Bơ Cacao nên màu gốc dầu sẽ bám dễ hơn. Màu dạng này cũng thích hợp sử dụng cho kẹo cứng, icing, các loại sugar paste bởi màu lên đậm, tươi sáng.

Màu thực phẩm dạng bột: Đây là loại màu được sử dụng nhiều nhất vì cho màu sắc rất “hấp dẫn”. Chúng có dạng bột nên sử dụng để tạo màu cho socola, bơ cacao. Màu này còn ghi điểm bởi sự tiết kiệm. Bạn chỉ dùng một lượng rất nhỏ là đủ để lên màu chính xác cho bánh. Dĩ nhiên trường hợp này chỉ dành cho các thương hiệu sản xuất màu bột uy tín, chất lượng.

Màu thực phẩm dạng gel: Màu gel lỏng vẫn là gốc nước nhưng có chứa glycerine hoặc siro ngô. Chúng có kết cấu đặc nên cần dùng tăm hoặc que nhỏ để lấy màu. Đặc biệt màu hiếm bị bạc khi nướng hoặc nấu thực phẩm và cho màu đậm hơn màu dạng nước. Tuy nhiên, chúng khó kết hợp với thực phẩm dạng bột vì thường có các hạt màu nhỏ li ti.

Khi bạn có ý định mua màu thực phẩm cũng như khi sử dụng, hãy lưu ý một số điều sau:

Không mua màu thực phẩm ngoài thị trường tự do, không rõ tên và nguồn gốc

Khuyến khích dùng màu thực phẩm tự nhiên như lá dứa, lá cẩm, hoa đậu biếc,…

Dùng đúng liều lượng và càng ít càng tốt, chỉ cần có màu để phân biệt các sản phẩm chứ không nên dùng màu quá đậm. Khi pha màu nên chọ từng lượng ít, để màu nghỉ 5 – 10 phút để bánh được lên màu, sau đó tiếp tục tăng hoặc dừng để giữ màu theo ý muốn.

Chỉ mua các sản phẩm màu thực phẩm an toàn có nhãn mác và địa chỉ rõ ràng. Trước khi mua cần kiểm tra thành phần sản phẩm, liều lượng, cách dùng (cho lúc nóng hay nguội)

Xem rõ chú thích hoặc nhờ người bán tư vấn màu thực phẩm dự định mua sẽ dùng được cho loại bánh nào. Như phía trên đã nói, màu thực phẩm làm bánh dạng gel loãng sẽ không thể dùng cho các món bánh có chứa socola (tiếc là điều này không được phổ biến trên thị trường, nó khiến nhiều người chọn mua màu thực phẩm giá rẻ nhưng không thể sử dụng được cho món bánh của mình).

Màu thực phẩm mua ở đâu an toàn, uy tín, chất lượng?

Hiện nay trên thị trường, sản phẩm màu thực phẩm không quá khó mua, nhưng mua màu thực phẩm ở đâu để cho hiệu quả và an toàn nhất thì không phải ai cũng biết. Vậy màu thực phẩm bán ở đâu uy tín? Một địa chỉ tin cậy dành cho bạn chính là – sản phẩm chất lượng, dịch vụ vượt trội trong ngành F&B.

United Vision nhập khẩu và phân phối màu thực phẩm cao cấp từ các thương hiệu hàng đầu thế giới: Colatta (1) và iL Punto Italian (2).

Colatta: màu nhũ thực phẩm, màu cam cà rốt, màu chanh xanh, màu đỏ Cherry, màu vàng chanh, màu tím, màu hồng phấn, màu xanh lam, màu nhũ vàng,… Tùy vào mục đích tạo màu mà bạn có thể lựa chọn cho hợp lý.

Màu thực phẩm gốc dầu nhập khẩu từ thương hiệu Colatta nổi tiếng của Indonesia là một chất tạo màu có nguồn gốc từ thực vật, giúp bạn thoải mái sáng tạo trong việc trang trí bánh, làm cho sản phẩm của bạn trông nghệ thuật và có vẻ ngoài thu hút hơn.

Colatta là dòng sản phẩm đầu tiên ra mắt thị trường toàn cầu của Indonesia, chiếm một vị trí nhất định trong ngành công nghiệp bánh kẹo, đặc biệt là ở các quốc gia Châu Á. Nói đến thương hiệu Colatta, thì điểm đầu tiên được đánh giá cao chính là an toàn và chất lượng. Các sản phẩm thuộc thương hiệu Colatta có nguồn gốc rõ ràng, được sản xuất theo quy trình khép kín, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

United Vision – địa chỉ phân phối màu thực phẩm an toàn (Ảnh từ Colatta International)

(2) iL Punto Italian: IL Punto Italina là một thương hiệu lâu đời nổi tiếng từ Ý với hơn 30 năm kinh nghiệm.

Công ty luôn đảm bảo quy trình sản xuất tuân theo quy định an toàn vệ sinh thực phẩm. Tất cả các khâu đều được kiểm nghiệm chặt chẽ và theo quy trình HACCP self-control Reg. CE 852/200 (một tiêu chuẩn cao cấp mà các nhà hàng, khách sạn 4 – 5 sao khi muốn nhập sản phẩm đều bắt buộc sản phẩm đó phải đạt chuẩn HACCP. Màu Punto nổi tiếng với nguồn gốc tự nhiên từ thực vật. Các đầu bếp cho biết họ chỉ cần sử dụng một lượng rất nhỏ, bánh cũng lên màu rất nhanh và tự nhiên.

Punto sản xuất đầy đủ các chất tạo màu từ dạng lỏng đến dạng bột và gel. Thậm chí có cả bút màu, máy phun mực thực phẩm, xịt phủ bóng cho socola và các sản phẩm nướng, dầu chống dính,…

United Vision cam kết là doanh nghiệp chỉ nhập khẩu các an toàn, đạt chuẩn các tiêu chí chất lượng được thế giới công nhận. Các giấy tờ chứng thực từ cơ quan sản xuất mà chúng tôi nhận được chính là minh chứng cho lời cam kết này. Dĩ nhiên, bạn có thể xem chúng bất cứ lúc nào.

Giờ đây, màu thực phẩm mua ở đâu tốt chắc hẳn bạn có thể tự tin là mình đã có câu trả lời. United Vision – một địa chỉ tin cậy cung cấp cho bạn đầy đủ các loại màu thực phẩm nguồn gốc thực vật cũng như các nguyên liệu và dụng cụ làm bánh, tạo ra những chiếc bánh thơm ngon hấp dẫn và đẹp mắt.

Khám Phá Những Điều Cần Biết Về Đường Glucose Làm Bánh

Trữ Thực Phẩm Tết An Toàn Bằng Quà Tặng Của Siêu Thị Co.opmart

Một cách truyền thống, dịp tết đến xuân về là thời gian các gia đình Việt Nam sum vầy quây quần bên nhau bên bữa ăn gia đình. Dù hệ thống chợ, siêu thị những năm gần đây đã mở cửa sớm phục vụ khách nhưng việc trữ thực phẩm dịp tết hầu như đã trở thành thói quen của đại đa số các gia đình Việt Nam.

Do đó, việc lưu trữ thức ăn dịp tết, đặc biệt là thức ăn đã chế biến hoặc sơ chế cũng cần hết sức chú ý để đảm bảo an toàn, nhất là lưu ý về dụng cụ đựng, trữ thực phẩm.

Các nhà khoa học cảnh báo, một số hóa chất không an toàn được sử dụng khi sản xuất trong hộp đựng cơm bằng xốp, đồ đựng cơm bằng nhựa và các đồ chứa thực phẩm dùng một lần có thể gây ung thư. Chưa kể, trong quá trình sản xuất, nếu người sản xuất độn thêm các chất phế thải vào để giảm giá thành thì việc đựng đồ ăn càng mất vệ sinh, gây hại cho sức khỏe. Cần lưu ý nhất là việc sử dụng bịch nilon để đựng thức ăn nóng có nguy cơ sản sinh ra chất gây vô sinh.

So với sản phẩm cùng loại thì hộp Rakuchin Pack có ưu điểm chịu nhiệt tốt, từ -20 oC đến đến 140 o C, dễ lau chùi và được sản xuất bằng polypropylen nên rất an toàn. Đặc biệt dù đậy kín nắp nhưng vẫn có thể cho vào lò vi sóng để hâm thức ăn.

Với bộ hộp đựng thực phẩm cao cấp Rakuchin Pack, bên cạnh việc có thể sử dụng vào việc lưu trữ thức ăn, các loại bánh, các loại canh súp, các loại trái cây, thực phẩm trong dịp tết này, các bà nội trợ và các gia đình trẻ còn có thể sử dụng bộ hộp để lưu trữ thực phẩm suốt cả năm.

Khách hàng TV và VIP đủ điều kiện có thể liên hệ với siêu thị Co.opmart hoặc Co.opXtra gần nhất để nhận quà Tết đến hết ngày 15/01/2018 (nhằm ngày 29/11 âm lịch) mà không nhất thiết phải liên hệ tại đúng siêu thị mình đã đăng ký sinh hoạt.