Top 4 # Tự Nhận Xét Đánh Giá Viên Chức Cuối Năm Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất 3/2023 # Top Trend | Beyondjewelries.com

Bản Tự Nhận Xét, Đánh Giá Viên Chức Năm Học 2011

CỘNG HÒA XÃ HỘ CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúcBẢN TỰ NHẬT XÉT, ĐÁNH GIÁ NĂM HỌC 2011-2012CỦA VIÊN CHỨC – Họ và Tên: HOÀNG QUỐC KHÁNH. Năm sinh: 02/09/1978.- Chức vụ: Giáo viên.- Đơn vị công tác: Trường THCS Mỹ Hội.Tôi xin tự đánh giá theo 4 nội dung sau đây:1. Kết quả thực hiện công việc:- Các kế hoạch dạy học được xây dựng theo hướng tích hợp dạy học với giáo dục, phương pháp dạy học phù hợp với đặc thù môn học, đặc điểm học sinh và môi trường giáo dục; phối hợp hoạt động học với hoạt động dạy theo hướng phát huy tính tích cực nhận thức của học sinh. – Làm chủ kiến thức môn học, đảm bảo nội dung dạy học chính xác, có hệ thống, vận dụng hợp lý các kiến thức thực tiễn.- Vận dụng các phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động và sáng tạo, phát triển năng lực tự học và tư duy của học sinh. – Sử dụng các phương tiện dạy học làm tăng hiệu quả dạy học.- Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh bảo đảm chính xác, toàn diện, công bằng, khách quan, công khai và phát triển năng lực tự đánh giá của học sinh; sử dụng kết quả kiểm tra đánh giá để điều chỉnh hoạt động dạy và học. – Công tác Đội và phong trào thiếu nhi luôn thực hiện đúng kế hoạch của Hội đồng đội huyện. Hồ sơ sổ sách đầy đủ, đúng quy định được Hội đồng đội huyện đánh giá cao. Liên đội đạt hạng nhất trong huyện 5 năm liền.- Thực hiện tốt công tác tham mưu, đề xuất các công việc cho lãnh đạo. – Phối hợp với gia đình và cộng đồng trong hỗ trợ, giám sát việc học tập, rèn luyện, hướng nghiệp của học sinh và góp phần huy động các nguồn lực trong cộng đồng phát triển nhà trường. 2. Việc thực hiện qui định về đạo đức nghề nghiệp: – Yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội; chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia các hoạt động chính trị – xã hội; thực hiện nghĩa vụ công dân. – Yêu nghề, gắn bó với nghề dạy học; chấp hành Luật Giáo dục, điều lệ, quy chế, quy định của ngành; có ý thức tổ chức kỉ luật và tinh thần trách nhiệm; giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín của nhà giáo; sống trung thực, lành mạnh, là tấm gương tốt cho học sinh. 3. Tinh thần trách nhiệm thái độ phục vụ nhân dân, tinh thần hợp tác với đồng nghiệp và việc thực hiện quy tắc ứng xử của viên chức: – Thương yêu, tôn trọng, đối xử công bằng với học sinh, giúp học sinh khắc phục khó khăn để học tập và rèn luyện tốt. – Đoàn kết, hợp tác, cộng tác với đồng nghiệp; có ý thức xây dựng tập thể tốt để cùng thực hiện mục tiêu giáo dục. – Có lối sống lành mạnh, văn minh, phù hợp với bản sắc dân tộc và môi trường giáo dục; có tác phong mẫu mực, làm việc khoa học. 4. Việc thực hiện các nghĩa vụ khác của viên chức:- Luôn hoàn thành tốt các công tác được giao với tinh thần trách nhiệm và hiệu quả cao.- Luôn tham gia tốt các phong trào của nhà trường, của huyện.- Hổ trợ cho Hội đồng đội, Phòng Giáo dục huyện thực hiện một số phong trào của huyện.Qua đó, tôi tự đánh kết quả công tác theo nhiệm vụ được giao và tự nhận xét ưu, nhược điểm chính trong công tác và phân loại như sau:1. Ưu điểm: – Chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia nhiệt tình các hoạt động chính trị – xã hội. – Có ý thức tổ chức kỉ luật và tinh thần trách nhiệm; giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín của nhà giáo; sống trung thực, lành mạnh. – Thương yêu, tôn trọng, đối xử công bằng với học sinh, giúp học sinh khắc phục khó khăn để học tập và rèn luyện tốt. – Đoàn kết, cộng tác với đồng nghiệp; ý thức xây dựng tập thể tốt. – Xây dựng kế hoạch dạy học và thực hiện nội dung dạy học theo chuẩn kiến thức, kĩ năng và yêu cầu về thái độ đúng quy định trong chương trình. – Công tác đội 5 năm liền xếp hạng nhất trong huyện.2. Nhược điểm: Đôi lúc còn bị động về thời gian thực hiện kế hoạch.3. Phân loại: Hoàn thành

Mẫu: Bản Tự Nhận Xét, Đánh Giá, Phân Loại Viên Chức Năm Học 2012

Năm học 2012 – 2013

Họ và tên : Lường Văn Sáng

Ngày tháng năm sinh : 16 tháng 4 năm 1976

Đơn vị công tác : Trường Tiểu học Chiềng En

Chức vụ : Giáo viên

Nhiệm vụ được phân công : Giáo viên chủ nhiệm lớp 4B khu Trung Tâm.

I- NỘI DUNG KIỂM ĐIỂM ĐÁNH GIÁ.

1. Kết quả thực hiện công việc được giao :

– Luôn đảm bảo ngày giờ công, có đầy đủ giáo án, hồ sơ sổ sách theo qui định của chuyên môn.

– Không vi phạm quy chế chuyên môn do ngành và nhà nước đề ra.

– Không vi phạm luật an toàn giao thông. .

– Trong công tác giảng dạy và kiêm nghiệm, tôi luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Mẫu số: 02 UBND HUYỆN SÔNG MÃ TRƯỜNG TH CHIỀNG EN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc BẢN TỰ NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC Năm học 2012 - 2013 Họ và tên : Lường Văn Sáng Ngày tháng năm sinh : 16 tháng 4 năm 1976 Đơn vị công tác : Trường Tiểu học Chiềng En Chức vụ : Giáo viên Nhiệm vụ được phân công : Giáo viên chủ nhiệm lớp 4B khu Trung Tâm. I- NỘI DUNG KIỂM ĐIỂM ĐÁNH GIÁ. 1. Kết quả thực hiện công việc được giao : - Luôn đảm bảo ngày giờ công, có đầy đủ giáo án, hồ sơ sổ sách theo qui định của chuyên môn. - Không vi phạm quy chế chuyên môn do ngành và nhà nước đề ra. - Không vi phạm luật an toàn giao thông. . - Trong công tác giảng dạy và kiêm nghiệm, tôi luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. 2. Việc thực hiện quy định về đạo đức nghề nghiệp : - Yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội; chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia các hoạt động chính trị - xã hội; thực hiện nghĩa vụ công dân. - Yêu nghề, chấp hành Luật Giáo dục, điều lệ, quy chế, quy định của ngành, của trường; có ý thức tổ chức kỉ luật và tinh thần trách nhiệm, sống trung thực, lành mạnh. 3. Tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, tinh thần hợp tác với đồng nghiệp và thực hiện quy tắc ứng xử của viên chức : - Đoàn kết, hợp tác, cộng tác với đồng nghiệp; có ý thức xây dựng tập thể tốt để cùng thực hiện mục tiêu giáo dục. - Có lối sống lành mạnh, văn minh, phù hợp với bản sắc dân tộc và môi trường giáo dục; có tác phong mẫu mực, làm việc khoa học. 4. Việc thực hiện các nghĩa vụ khác của viên chức : - Luôn hoàn thành tốt các công tác được giao với tinh thần trách nhiệm, tham gia tốt các phong trào của nhà trường, của ngành. Luôn giữ gìn đạo đức nhân cách nhà giáo, không làm những việc vi phạm phẩm chất, danh dự, uy tín của nhà giáo. Luôn là tấm gương sáng cho học sinh noi theo. - Không sử dụng tài sản của cơ quan đơn vào mục đích riêng. - Sống hòa thuận và luôn nêu cao tình đoàn kết anh em giữa các dân tộc ; không gia trưởng, bạo lực gia đình, trọng nam khinh nữ ; không tôn giáo, tín ngưỡng, luôn trung thành với chủ trương đường lối của đảng và nhà nước. - Không lợi dụng hoạt động nghề nghiệp để tuyên truyền chống lại chủ trương đường lối chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước. - Không xúc phạm danh dự, nhân phẩm của đồng nghiệp, nhân dân và học sinh. * Đánh giá chung: - Ưu điểm: + Chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia nhiệt tình các hoạt động chính trị - xã hội. + Đảm bảo ngày giờ công đầy đủ, có đầy đủ giáo án, hồ sơ sổ sách theo quy định của chuyên môn. + Tâm huyết với nghề nghiệp, yêu nghề mến trẻ, luôn đặt trọng trách dạy học chủ yếu lên hàng đầu. - Có ý thức tổ chức kỉ luật tốt và tinh thần trách nhiệm cao trong công việc được giao; giữ gìn phẩm chất, danh dự, sống trung thực, lành mạnh. + Đoàn kết, cộng tác với đồng nghiệp; ý thức xây dựng tập thể tốt. - Nhược điểm, hạn chế: + Việc phụ đạo học sinh yếu kém và bồi dưỡng học sinh khá giỏi chưa có biện pháp hữu hiệu, tối ưu nhất nên hiệu quả chưa cao. + Việc phê bình và tự phê bình mạnh mẽ quá nên dễ nói thật mất lòng đồng chí đồng nghiệp. - Khen thưởng, kỷ luật trong năm : không có II- TỰ PHÂN LOẠI THEO MỨC ĐỘ HOÀN THÀNH CHỨC TRÁCH NHIỆM VỤ . 1- Cá nhân tự phân loại mức độ hoàn thành chức trách nhiệm vụ : Hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ. 2- Chiều hướng và triển vọng phát triển : Tốt hơn Chiềng En, ngày 11 tháng 5 năm 2013 Người tự nhận xét, đánh giá Lường Văn Sáng

Bản Tự Nhận Xét Đánh Giá Cá Nhân Mới Nhất Năm 2022

Thế nào là một bản tự nhận xét đánh giá cá nhân?

Bản tự nhận xét, đánh giá cá nhân là một loại biểu mẫu được sử dụng để người viết tự nhận xét về những thế mạnh cũng như nhược điểm của bản thân để nộp lên cho đơn vị nơi mình công tác hoặc đang muốn ứng tuyển theo yêu cầu của đơn vị đó. Đây là cơ hội để mỗi cá nhân có thể tự nhìn nhận lại năng lực thực sự của bản thân một cách khách quan và cụ thể nhất qua một thời gian công tác hoặc sau một quá trình học tập, rèn luyện. Từ đó, người viết sẽ phát huy hơn nữa những thế mạnh của bản thân cũng như sẽ rút ra những bài học kinh nghiệm, sửa chữa, điều chỉnh những thiếu sót, nỗ lực hơn hoàn thiện chính mình.

Biểu mẫu này được sử dụng trong nhiều cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp mà không có một mẫu chung thống nhất, các mẫu chỉ dành riêng cho một đối tượng cụ thể hoặc một ngành nghề, cơ quan riêng. Mẫu dành cho cán bộ khác với dành cho công chức, viên chức; mẫu dành cho sinh viên xin việc khác với người đã đi làm, cũng có thể không có mẫu sẵn…

Bản nhận xét này thường được các cơ quan, đơn vị, tập thể, doanh nghiệp yêu cầu cán bộ, công nhân viên chức, người lao động viết trong các thời gian khác nhau: sau khi hoàn thành dự án, hết một năm công tác, kết thúc một nhiệm kỳ… cho các mục đích khác nhau: khen thưởng, kỷ luật, tăng lương, bổ nhiệm, xin việc… dành cho các đối tượng khác nhau: đảng viên, sinh viên, lãnh đạo các đơn vị, người lao động…

Chính vì mẫu văn bản này có đối tượng rất rộng, dùng trong nhiều tập thể, đơn vị khác nhau mà không có mẫu chung nhất, sử dụng cho các mục đích không giống nhau nên trong nội dung bài viết hôm nay, EVBN chỉ hướng dẫn các bạn cách hoàn thành bản tự nhận xét, đánh giá cá nhân một cách chung nhất. Các bạn có nhu cầu có thể dựa vào phần hướng dẫn này để hoàn thành bản tự nhận xét, đánh giá cá nhân của riêng mình còn nếu đơn vị công tác đã có mẫu sẵn thì việc viết bản tự nhật xét này sẽ đơn giản hơn nhiều với các bạn.

Hướng dẫn chung về cách viết bản tự nhận xét, đánh giá cá nhân

Cấu trúc chung và những nội dung cơ bản trong bản nhận xét, đánh giá cá nhân:

+ Quốc hiệu, tiêu ngữ.

+ Tên đơn vị, bộ phận yêu cầu viết biên bản.

+ Tên bản tự nhận xét, ghi cụ thể thời gian (năm, nhiệm kỳ…).

Tùy theo từng nghề nghiệp cũng như mục đích viết bản tự nhận xét hay yêu cầu của đơn vị mà nội dung chính có sự khác biệt cơ bản nhưng đều cần nêu rõ:

– Thế mạnh, ưu điểm, năng lực của bản thân: ghi cụ thể, chi tiết và có sức thuyết phục nhất theo khả năng của bạn về phẩm chất, đạo đức, việc hoàn thành các nhiệm vụ được giao trong học tập, thực tập, công tác ra sao.

– Nhược điểm và hạn chế năng lực: người viết bản tự nhận xét nghiêm túc nhìn nhận những tồn tại hạn chế của bản thân trong công tác, giao tiếp với đồng nghiệp, đối tác… cũng như chỉ ra nguyên nhân và nêu được cụ thể các biện pháp khắc phục các yếu điểm đó.

Đối với bản nhận xét, đánh giá cá nhân dành cho đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và một số lĩnh khác còn yêu cầu người viết nhận mức hoàn thành nhiệm vụ theo 4 mức: xuất sắc, tốt, hoàn thành nhưng còn hạn chế và không hoàn thành.

Cũng như những biên bản khác, phần cuối người viết có thể ghi lời cam đoan, hoặc lời đề nghị… Sau đó ghi ngày tháng năm viết, ký và ghi rõ họ tên lên bản viết đã hoàn thiện.

Những lưu ý cơ bản khi viết bản tự nhận xét, đánh giá cá nhân

– Bản nhận xét, đánh giá cá nhân tránh viết theo lối dài dòng, sa đà kể lể thành tích. Thông thường độ dài phù hợp của bản viết này là 2 – 3 trang giấy. Người viết chú ý viết đủ các nội dung được yêu cầu, đúng trọng tâm, ngắn gọn, xúc tích chứ không nên viết lan man .

– Chú ý đến mục đích viết bản nhận xét, đánh giá cá nhân: ứng viên đang tìm việc làm sẽ viết khác với người làm việc lâu năm, người lao động viết khi bị đề nghị kỷ luật viết khác người được đề nghị khen thưởng, bổ nhiệm… Người viết tự điều chỉnh bản tự nhận xét, đánh giá phù hợp nhất với mình. Ví dụ bản nhận xét, đánh giá cá nhân với mục đích xin việc thì bạn cần tập trung vào những năng lực chuyên môn, kỹ năng hay đức tính mà nhà tuyển dụng mong muốn ứng viên. Nếu là nhận xét, đánh giá cá nhân khi bị khiển trách, phê bình thì lại cần chú ý trọng tâm nhấn mạnh vào những thiếu sót bạn gây ra, hệ quả của nó và mong muốn sửa đổi của bản thân người viết như thế nào.

– Sử dụng từ ngữ phù hợp, không dùng tiếng lóng, từ địa phương, chú ý soát lỗi câu, lỗi chính tả tránh khiến người đọc khó chịu, đánh giá bạn thiếu năng lực, trách nhiệm, sự chuyên nghiệp.

Tải mẫu bản tự nhận xét đánh giá cá nhân mới nhất 2020

Cuối cùng, chúng tôi gửi các bạn tham khảo một số biểu mẫu bản tự đánh giá cá nhân mới nhất hiện nay.

Bản Tự Nhận Xét Đánh Giá Quá Trình Giữ Chức Vụ Công Tác Ql(Hiệu Trưởng)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN TỰ NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CÁN BỘ QUẢN LÝ NGÀNH GIÁO DỤC

Họ và tên: NHỮ THỊ THỦY Sinh ngày: 17/01/1971 Chức vụ: Hiệu trưởng Đơn vị công tác: Trường MN Mỹ Hưng, Thanh Oai, Hà Nội Ngày bổ nhiệm: 01/01/2013 Nhiệm vụ được phân công: Quản lý chung các mặt của nhà trường Trong thời gian giữ chức vụ từ ngày 01/01/2013 đến nay (tháng /2018), tôi tự nghiêm túc nhận xét, đánh giá bản thân mình trên các lĩnh vực công tác được giao như sau: 1. Mức độ thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao: Bản thân luôn gương mẫu trước tập thể và luôn đi đầu trong mọi lĩnh vực công tác, tích cực học hỏi, đặc biệt trong công tác quản lý chỉ đạo chung của nhà trường. Cụ thể: Từ tháng 1/2013 đến nay chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục của nhà trường ngày càng phát triển đi lên, số lượng trẻ đi học chuyên cần và ăn ngủ tại lớp đạt 98% (330/334 cháu), tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng ngày càng giảm, công tác quản lý chỉ đạo về các mặt của nhà trường ngày càng đi vào nề nếp và đạt hiệu quả cao, chất lượng GD của nhà trường có nhiều khởi sắc năm sau cao hơn năm trước. Về cơ sở vật chất, đồ dùng trang thiết bị dạy và học của nhà trường ngày được đầu tư và được nâng cấp đảm bảo yêu cầu chất lượng GD hiện nay. Công tác phổ cập GDMN cho trẻ em năm tuổi đã được cấp trên công nhận đạt phổ cập GDMN cho trẻ năm tuổi nhiều năm liền. 100% CB,GV,NV trong đơn vị chấp hành tốt các chủ trương đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, các quy định của địa phương, của ngành và của đơn vị đề ra. Tỷ lệ GV,NV đạt trình độ trên chuẩn ngày càng tăng, tay nghề giảng dạy của GV có nhiều sáng tạo và ngày càng phát triển đi lên. Trong 5 năm qua toàn trường không có cá nhân nào vi phạm kỷ luật, có nhiều cá nhân và tập thể đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở và tập thể lao động tiên tiến cấp cơ sở, nhiều năm liền nhà trường đều thực hiện tốt phong trào thi đua XD trường học thân thiện, học sinh tích cực và phấn đấu đạt danh hiệu “Cơ quan văn hóa”. Đẩy mạnh công tác tham mưu để làm tốt công tác XHH giáo dục. 2. Phẩm chất chính trị, đạo đức và lối sống: Bản thân luôn tự nhận thức được vị trí vai trò của người Đảng viên, người lãnh đạo quản lý trước tập thể nhà trường. Thường xuyên tự chau dồi, bồi dưỡng về phẩm chất chính trị, năng lực công tác. Có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, kiên định với mục tiêu đổi mới của Đảng và nhà nước, luôn đấu tranh và bài trừ các tệ nạn trong xã hội, gương mẫu chấp hành tốt các chủ chương đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, các nội quy, quy định của địa phương và đơn vị đề ra. Tích cực tuyên truyền vận động người thân, gia đình và bạn bè đồng nghiệp chấp hành tốt các chủ trương, đường lối, chính sách, các cúa chỉ thị nghị quyết và các nội quy quy định của địa phương và đơn vị đề ra, thực hiện tốt vai trò trách nhiệm của một công dân tại nơi cư trú, tham gia nhiệt tình các phong trào thi đua tại địa phương và nơi công tác. Có lối sống trung thực, thẳng thắn, dám nghĩ dám làm và dám tự chịu trách nhiệm với việc mình đã làm. Quan hệ đúng mục với bạn bè, đồng nghiệp và người thân trong gia đình, chân thành đúng mực với cương vị là người đứng đầu nhà trường, luôn lắng nghe ý kiến đánh giá, đề xuất của đồng nghiệp, GV,NV trong đơn vị để tiếp tục trau dồi phẩm chất, tư cách đạo đức, tác phong làm việc đúng giờ, năng lực quản lý chỉ đạo… với tinh thần trách nhiệm cao, luôn sống thực hành tiết kiệm và chống bệnh quan liêu, lãng phí. Thực hiện nghiêm túc 19 điều Đảng viên không được làm. Sống trung thực, phục tùng và chấp hành nghiêm túc sự phân công của cấp trên giao cho, gương mẫu để XD mối đoàn kết trong nội bộ đơn vị, có tinh thần tự giác phê và phê bình… Có thái độ đúng mực với CB,GV,NV trong đơn vị, luôn quan tâm, động viên chia sẻ với những chị em có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt trong nhà trường. 3. Chiều hướng và triển vọng phát triển:Căn cứ vào