Top 11 # Truyện Quà Tặng Mẹ Mầm Non Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất 3/2023 # Top Trend | Beyondjewelries.com

Giáo Án Mầm Non Lớp Lá

Thø 2 ngµy 4 th¸ng 3 n¨m 2013 Lĩnh vực: Phát triển thẩm mỹ Đề tài : Nặn vòng tặng mẹ (Mẫu) I. Mục đích - yêu cầu: 1. Kiến thức: - Trẻ biết nặn một vòng tròn khép kín làm vòng . Trẻ biết sử dụng các kỹ năng xoay tròn ,ấn dẹt 2. Kĩ năng: - Phát triển trí tuệ, óc thẩm mỹ, rèn luyện kỹ năng nặn, tính tỉ mỉ và sự khéo léo của đôi bàn tay. 3. Thái độ: - Trẻ biết giữ gìn môi trường sạch, ngủ đủ giấc và luyện tập thể dục cho cơ thể khoẻ mạnh. - Biết trân trọng, giữ gìn sản phẩm. II. Chuẩn bị: - Đồ dùng của cô: Mẫu: 1 mẫu nặn, Đất nặn, bảng - Đồ dùng của trẻ: Đất nặn , bảng III. Cách tiến hành : Hoạt động của cô Hoạt động của trẻ * Hoạt động trò chuyện * C" cho trẻ quan sát bé tặng quà bà, mẹ, cô giáo qua màn ảnh nhỏ . * Trß chuyÖn vÒ chñ đề ngày 8/3 - C¸c con võa được quan sát hình ảnh gì ? - Sắp đến ngày 8/3 rồi chúng mình sẽ tặng quà gì cho mẹ cho bà chúng mình nhỉ? *Hoạt động học tập. * Giới thiệu bài: Nặn vòng tặng mẹ - Sắp đến ngày 8/3 rồi nhiều bạn nhỏ muốn làm một món quà tặng mẹ đấy . Giờ học hôm nay cô sẽ dạy chúng mình làm quà để tặng cho bà cho mẹ chúng mình co thích không nào. * Quan s¸t mÉu vµ ®µm tho¹i mÉu. - Trên bảng cô có gì đây ? - Chiếc vòng dùng để làm gì ? - Chiếc vòng cã d¹ng h×nh g×? Mµu g×? - Cô dùng kỹ năng gì để nặn chiếc vòng? - Trên bề mặt của vòng còn có gì ? những chấm tròn có màu gì ? khoảng cách giữa các chấm tròn như thế nào với nhau? - Cô đặt bông hoa ở đâu so với bảng ? *Cô củng cố lại: Cô vừa cho các con quan sát mẫu nặn gì . bây gì chúng mình hãy bắt tay vào nặn vòng để tặng cho cô giáo và bà và mẹ nào + Vòng là trang sức để đeo làm vòng đeo tay. Để tặng cho bà cho mẹ và các cô nhân ngày 8 - 3 * C" nặn mÉu: - C" gi¸o nh¾c trÎ vÒ kỹ năng nặn. Cô lấy đất nặn màu đỏ nhào đất cho mềm dẻo sau đó dùng kỹ năng lăn dọc lăn đất nặn dài và đều , khi lăn song cô uốn cong đất nặn thành đường cong tròn khép kín để vòng đẹp hơn cô dùng đất nặn màu vàng và màu xanh xoay tròn rồi ấn dẹt thành các chấm tròn và đặt cách đều nhau đặt lên bề mặt của vòng để trang trí chiếc vòng sao cho đẹp. * TrÎ nặn: C" cho c¸c ch¸u nặn. Nh¾c trÎ kü n¨ng nặn.. C" quan s¸t vµ ®éng viªn khuyÕn khÝch trÎ nặn ®Ñp. - C" gi¸o gióp ®ì nh÷ng ch¸u nặn cßn lóng tóng. * NhËn xÐt s¶n phÈm. Cô đặt sản phẩm của trẻ trên bảng - Gọi 2 - 3 trẻ lên nhận xét bài của bạn. - Con thích bài nào nhất ? vì sao con thích bài của bạn? Bạn nặn như thế nào? bạn đã dùng kỹ năng gì để nặn những bông hoa này . C" nhËn xÐt chung. * Củng cố, liên hệ giáo dục: - Chúng mình vừa được học bài gì ? - Chúng mình phải biết giữ gìn bài của mình của bạn - Trẻ quan sát - Lắng nghe. - Trẻ quan sát. - Thực hiện. - Quan sát. - Trả lời. - Quan sát. - Lắng nghe. Trẻ thực hiện - Trẻ nhận xét sản phẩm .. Thứ 3 ngày 5 tháng 3 năm 2013 Lĩnh vực: khám phá khoa học Đề tài: Bé biết gì về ngày 8/3 I. Mục đích - yêu cầu: 1. Kiến thức: - Trẻ biết ngày mồng 8/3 là ngày quốc tế phụ nữ, ngày dành cho các bà, các mẹ, các cô giáo, các chị.... - Trẻ biết một số hoạt động của ngày 8/3. như mít tinh, toạ đàm, vui văn nghệ, thể thao, tặng hoa, tặng quàcho các bà, các mẹ, cô giáo, các bạn gái ... 2. Kỹ năng: - Rèn kỹ năng quan sát, nhận xét, ghi nhớ có chủ định cho trẻ. 3. Thái độ: - Trẻ biết thể hiện tình cảm của mình đối với bà ,mẹ ,cô giáo và các bạn gái.Biết cách thể hiện tình cảm của mình khi tặng hoa,quà và biết nói lời cảm ơn khi nhận quà ,hoa - Có ý thức giữ vệ sinh môi trường. II. Chuẩn bị: Tranh một số hoạt động của ngày 8/3: + Tranh 1: Bé tặng hoa cho mẹ. + Tranh 2: Các bạn nhỏ tặng hoa cho cô giáo ngày 8/3 + Tranh 3: Các cô giáo vui văn nghệ chào mùng ngày 8/3 Lô tô cho trẻ chơi trò chơi III. Cách tiến hành. Phương pháp của cô Hoạt động của trẻ 1. Hoạt động tròchuyện. - Cho trẻ hát bài hát :"Bông hoa mừng cô" - Dẫn dắt trẻ vào bài. 2. Hoạt động học tập a,Giới thiệu,đàm thoại và quan sát: - Cho trẻ quan sát tranh vẽ cảnh bạn nhỏ tặng hoa cho bà,mẹ,cô giáo. - C" cã hình ảnh vÒ ai ®©y ? - Trong tranh cã nh÷ng ai ? - Em bÐ ®ang lµm g× ? - BÐ mang quµ ®Õn tÆng cho ai ? - V× sao em bÐ l¹i tÆng quµ cho mÑ ? + B¹n nhỏ tặng cho mẹ mãn quµ g×? + Nh©n ngµy lÔ g× mµ b¹n l¹i tÆng hoa nhØ? + Mẹ bạn ấy nhận hoa thể hiện tình cảm như thế nào? + ThÕ c¸c con ®· tÆng mÑ mãn quµ g× nµo? - Cho trÎ quan s¸t vµ nhËn xÐt bøc tranh bÐ tÆng hoa c" gi¸o. +Bøc tranh vÏ b¹n nhá ®ang lµm g×? + B¹n nhá ®ang tÆng hoa cho ai? +T¹i sao l¹i tÆng hoa cho c"? nh©n ngµy g× nhØ?... * Liên hệ: Con ®· lµm nh÷ng viÖc g×? tÆng mãn quµ g× cho mÑ nh©n ngµy 8-3? * Mở rộng: Ngoµi ra cßn cã ngµy dµnh cho các bà các mẹ ®ã lµ ngµy 20-10 lµ ngµy phô n÷ viÖt nam. * Củng cố giáo dục - C¸c con võa cïng c" trß chuyÖn vÒ ngµy g× ? - C¸c con cã yªu bµ, yªu mÑ cïa m×nh kh"ng ? - Yªu bµ,yªu mÑ c¸c con ph¶i lµm g× ? - Gi¸o dôc trÎ biÕt ¬n bµ vµ mÑ ... b. Luyện tập: -Trò chơi : "Tranh gì biến mất " - C" nªu tªn trß ch¬i - H­íng dÉn c¸ch ch¬i . - C" quan s¸t những món quà trên bàn và cho trẻ chơi món quà nào biến mất Chơi trò chơi : " Tặng quà " Phát lô tô cho trẻ và cho trẻ vừa đi vừa hát khi có hiệu lệnh " tặng quà " thì bạn nào cầm hoa tặng cho mẹ , cầm quà tặng cho bà , cầm bút tặng cho cô giáo ... Cho trẻ chơi 2 - 3 lần Cô quan sát động viên khuyến khích trẻ chơi 3. Kết thúc. - Củng cố, dặn dò. -Hát 1 lần. - Thực hiện cùng cô. - Lắng nghe. -Quan sát. -Lắng nghe, thực hiện. -B¹n nhá tÆng hoa cho mÑ. -Nh©n ngµy 8/3 -MÑ b¹n rÊt vui. -TrÎ kÓ(con tÆng hoa, con chØ chóc mÑ) -B¹n nhá ®ang cÇm b"ng hoa. -B¹n nhá tÆng hoa c" gi¸o. -Nh©n ngµy 8/3. -L¾ng nghe. -Tù liªn hÖ. -L¾ng nghe. -Høng thó ch¬i. -L¾ng nghe. -L¾ng nghe. .. Thứ 4 ngày 6 tháng 3 năm 2013 . Tiết 1 Lĩnh vực : Phát triển nhận thức Đề tài : Nhận biết, phân biệt khối cầu, khối trụ I. Mục đích - yêu cầu: 1. Kiến thức: - Phát triển năng lực trí tuệ, so sánh, phân tích tổng hợp, khái quát hóa vấn đề cho trẻ. 2. Kỹ năng: - Trẻ nhận biết được các khối cầu, khối trụ .Trẻ nêu được tên ,nhận biết được các đặc điểm của khối cầu khối trụ .Trẻ phân biệt được đặc điểm giống nhau và khác nhau giữa khối cầu ,khối trụ.Trẻ biết chơi với các khối cầu. -Hứng thú tham gia chơi trò chơi học tập. 3. Thái độ: - Biết giữ gìn đồ dùng ,đồ chơi trong lớp ngăn nắp, gọn gàng.Có tinh thần hợp tác với bạn trong mọi hoạt động.Trẻ tích cực tham gia các hoạt động . II. Chuẩn bị: - Rổ,bảng. - Mỗi trẻ một số đồ vật có dạng khối cầu, khối trụ :Lon nước yến, coca, quả bóng, hôp sữa.Một số khối cầu khối trụ . - Đồ dùng của cô tương tự của trẻ,kích thước hợp lý.Một sốkhối cầu khối trụ nhưng kích thước to hơn trẻ. - Một số hình ngôi nhà được xếp từ các khối cầu, khối trụ, - Hộp bánh khối vuông, khối chữ nhật, hộp đất nặn III. Cách tiến hành: Phương pháp của cô Hoạt động của trẻ 1. Hoạt động trò chuyện: - Cho trẻ đọc bài thơ : "Hoa kết trái". - Dẫn dắt trẻ vào bài 2. Hoạt động học tập: Phần 1. Ôn nhận biết khối chữ nhật , khối vuông Cô cho trẻ lên tìm xung quanh lớp các khối có dạng khối chữ nhật , khối vuông, trẻ lên tìm và cho cả lớp đọc Phần 2.Nhận biết khối cầu, khối trụ. *Khối cầu: Cô giơ khối cầu lên và hỏi trẻ bạn nào biết tên khối cô đang cầm trên tay? - Cô cho trẻ tìm khối cầu giơ lên và đọc tên " khối cầu" - Cô đưa khối cầu ra cho trẻ quan sát.Cho trẻ nhận xét về khối cầu. - Khối cầu có màu gì? - Khối cầu có mặt phẳng không? - Khối cầu lăn được không? - Cho 2 trẻ lên lăn khối cầu. - Cho cả lớp cầm khối cầu của mình lăn thử. - Ở lớp mình có đồ dùng đồ chơi gì có dạng khối cầu? - Cô khái quát lại:Khối cầu dạng tròn lăn được nhiều hướng,không đặt chồng lên nhau được. *Khối trụ cô tiến hành tương tự như khối cầu: -Cô đưa khối trụ lên cho trẻ quan sát và nhận xét vè khối trụ . - Cho trẻ giơ khối trụ lên và đặt chồng 2 khối trụ lên nhau. - Khối trụ có lăn được không? - Cô và trẻ cùng lăn khối trụ . - Cô khái quát lại: Khối trụ có dạng dài,2 mặt là hình tròn.Khối trụ có thể đặt chồng lên nhau và có thể lăn được. *So sánh phân biệt khối cầu, khối trụ : - Cô đưa khối cầu khối trụ ra cho trẻ so sánh tìm ra điểm giống và khác nhau gữa hai khối: - Khối cầu và khối trụ có đặc điểm gì giống nhau? - Khối cầu và khối trụ có đặc điểm gì khác nhau? - Cô nhận xét ngợi khen trẻ. *Cô khái quát lại : - Giống nhau: là đều lăn được . - Khác nhau:Khối cầu có dạng tròn lăn được nhiều hướng ,không đặt chồng lên nhau được . - Khối trụ có dạng dài có 2 mặt là hình tròn ,đặt chồng lên nhau ,có thể lăn tới lăn lui được. * Liên hệ thực tế: Cho trẻ tìm ở xung quanh lớp có đồ dùng, đồ chơi ,đồ vật nào có dạng khối cầu và khối trụ ? -Cô nhận xét, ngợi khen trẻ. Phần 3. Luyện tập: - Cho trẻ chơi trò chơi: * Trò chơi: "Ghép hình từ các khối" *Trò chơi:"Về đúng nhà " - Cô nhận xét chung, ngợi khen trẻ. 3. Kết thúc. - Củng cố, dặn dò, giáo dục trẻ - Cho trẻ hát và vận động nhịp nhàng bài "Ra vườn hoa em chơi". - Đọc 1 lần. - Thực hiện cùng cô. - Lắng nghe. -Khối cầu dạng tròn ,không đặt chồng lên nhau được. -Khối cầu lăn được. - Thực hiện. -Thực hiện . - Lắng nghe. -Khối trụ có dạng dài ,có 2 mặt là hình tròn,đặt chồng được lên nhau. - Thực hiện. - Thực hiện -Trả lời. -Lắng nghe. - Trẻ tự tìm . - Lắng nghe. - Trẻ chơi 2 lần. - Lắng nghe - Thực hiện Tiết 2 LÜnh vùc: Ph¸t triÓn thÓ chÊt: Nhảy lò cò - Nh¶y t¸ch vµ khÐp ch©n I. Môc ®Ých - yªu cÇu 1. Kiến thức : - Nh"m gióp trÎ ph¸t triÓn c¬ tay ch©n cho trÎ , - TrÎ nhí tªn bµi tËp vµ biÕt c¸ch tËp ®óng ®éng t¸c 2. Kỹ năng: - TrÎ biÕt nhảy lò cò. Nh¶y t¸ch vµ khÐp ch©n, -Hứng thú tham gia chơi trò chơi học tập. 3. Thái độ: - TrÎ tham gia s"i næi trong giê häc - Gi¸o dôc trÎ ch¨m tËp thÓ dôc ®Ó cã mét c¬ thÓ kháe m¹nh II.chuÈn bÞ - 10 vßng thÓ dôc , Vạch chuẩn III.Cách tiến hành: Ho¹t ®éng cña c" Ho¹t ®éng cña trÎ *. Ho¹t ®éng trß chuyÖn: - Cô đọc cho trẻ nghe: " Bó hoa tặng cô" - Trß chuyÖn cïng trÎ vÒ chñ ®iÓm - C¸c con võa ®äc bµi th¬ g× ?... * Ho¹t ®éng häc tËp: 1 . Khëi ®éng : - Cho trÎ ®i c¸c kiÓu ®i, ®i kiÔng ®i nghiªng, ®i gãt vµ ®i th­êng ch¹y nhanh ch¹y chËm, ®i th­êng , chuyÓn ®éi h×nh hµng däc , hµng ngang . 2 . träng ®éng : a . TËp bµi tËp ph¸t triÓn chung : - TËp bµi thÓ dôc nhÞp ®iÖu bµi : "Quà 8/3 " trÎ tËp cïng c" 2 lÇn b . VËn ®éng c¬ b¶n . - Giíi thiÖu tªn bµi tËp : "Nhảy lò cò - Nh¶y bËt t¸ch vµ khÐp ch©n" - C" tËp mÉu lÇn 1 kh"ng gi¶i thÝch . - C" tËp mÉu lÇn 2 võa tËp võa ph©n tÝch c¸ch tËp . * TTCB : §øng tr­íc v¹ch tay chèng h"ng. * TH : khi nghe thÊy hiÖu lÖnh 1 tiÕng x¾c x" c¸c con nhảy lò cò về ống cờ ,sau đó bËt nhÑ b"ng 2 ch©n t¸ch ra mçi ch©n mét vßng trßn råi c¸c con l¹i nhón bËt nhÑ khÐp 2 ch©n vµo mét vßng trßn sau ®ã con l¹i bËt t¸ch ch©n mçi ch©n vµo mét vßng trßn vµ cø nh­ vËy c¸c con bËt cho ®Õn hÕt vßng trßn.. - Cho trÎ tËp mÉu 1 lÇn . * Cho trÎ thùc hiÖn - Cho lÇn l­ît tõng trÎ /2 tæ tËp, khi trÎ tËp c" quan s¸t theo dâi söa sai khuyÕn khÝch trÎ ®éng viªn trÎ kÞp thêi .Nh¾c trÎ tËp ®óng ®éng t¸c - Cho tËp theo tæ , nhãm , c¸ nh©n . - Hái l¹i tªn bµi tËp Cho 2 trÎ lªn tËp 2 lÇn cuèi . * Gi¸o dôc : - Muèn cho c¬ thÓ kháe m¹nh c¸c con ph¶i ch¨m rÌn luyÖn th©n thÓ . 3 . Håi tÜnh: Cho trÎ ®i nhÑ nhµng , ra ch¬i - cïng c" trß chuyÖn - Khëi ®éng cïng c" - TËp bµi tËp ph¸t triÓn chung. - nghe c" giíi thiÖu tªn bµi tËp . - Quan s¸t c" tËp mÉu - Nghe c" gi¶i thÝch c¸ch tËp. - 1 b¹n lªn tËp mÉu - C¶ líp cïng thùc vµ tËp theo tæ , nhãm , c¸ nh©n tËp - Quan s¸t b¹n tËp lÇn cuèi - Nghe c" gi¸o dôc. - ®i nhÑ nhµng ra ch¬i Thứ 5 ngày 7 tháng 3 năm 2013 Lĩnh vực : Phát triển ngôn ngữ Đề tài Thơ : Dán hoa tặng mẹ I. Mục đích - yêu cầu: 1. Kiến thức: - Cung cấp, mở rộng vốn từ, rèn luyện cách phát âm và phát triển ngôn ngữ cho trẻ. Rèn luyện khả năng quan sát, ghi nhớ có chủ định. 2. Kỹ năng: - Trẻ nhớ tên bài thơ, tác giả, thuộc thơ. Hiểu được nội dung của bài thơ. Biết đọc thơ diễn cảm. Trẻ biết ngắt nhịp và thay đổi ngữ điệu giữa các câu thơ để thể hiện được tình cảm của bài thơ. 3. Thái độ: - Giáo dục trẻ có ý thức học tập. Biết yêu quý mẹ,biết nói lời chúc mừng tới bà ,mẹ ,cô giáo và các bạn nữ nhân ngày quốc tế phụ nữ 8-3. II. Chuẩn bị: - Cô thuộc thơ. III. Cách tiến hành: Phương pháp của cô Hoạt động của trẻ 1. Hoạt động trò chuyện. - Cho trẻ hát bài "Quà mùng 8-3". - Đàm thoại, gợi mở, dẫn dắt trẻ vào bài. 2.Hoạt động học tập. - Cô đọc lần một( diễn cảm). - Hỏi trẻ tên bài thơ, tác giả? - Cho trẻ quan sát tranh, nhận xét về nội dung bức tranh. Sau đó, cô giảng nội dung bài thơ: -Bài thơ: "Dán hoa tặng mẹ" nói về tình cảm yêu mến, kính trọng của con đối với mẹ. Ngày 8-3 là ngày hội của các bà, các mẹ, các cô,các bạn gái. Mẹ yêu thương chăm sóc bé, bé cũng rất yêu quý mẹ và muốn tặng mẹ một món quà nhỏ vào ngày lễ đó. Em bÐ lµm ®­îc mét b"ng hoa ë líp ,c" cho em bÐ ®em vÒ nhµ ®Ó tÆng mÑ ngµy nh©n ngµy 8/3 ®Êy. Mẹ đã rất xúc động khi đón nhận món quà đầy ý nghĩa ấy. và cảm ơn cô giáo là người đã dạy dỗ con của mẹ biết làm ra món quà đẹp từ chính bàn tay của mình để tặng mẹ. Mẹ đã đón nhận món quà với tất cả tình cảm âu yếm ,vui mừng. - Cô đọc lần 2 (Qua hình ảnh) . Gi¶ng trÝch dÉn - tõ khã: - Em bÐ ®· d¸n ®­îc c¸i g× ? C" ®äc : " Em d¸n ®­îc c¸i hoa. ......Quµ mïng 8/3" - Khæ th¬ ®Çu nãi vÒ bÐ ®i häc vµ ®­îc c" gi¸o d¹y nªn bÐ ®· d¸n ®­îc b"ng hoa vµ c" gi¸o ®· cho bÐ mang vÒ nhµ tÆng cho mÑ nh©n ngµy 8/3. - MÑ bÐ nhËn hoa vµ nãi víi bÐ nh­ nµo ? " Xoa ®Çu em mÑ b¶o... ...D¹y con mÑ tÆng hoa''. - Khổ t h¬ cuèi nãi vÒ bÐ mang hoa vÒ tÆng mÑ vµ mÑ rÊt vui, mÑ xoa ®Çu em vµ nãi mÑ c¶m ¬n c" gi¸o d¹y con mÑ tÆng hoa. * Gi¶ng tõ : 8/3 : lµ ngµy " Quèc tế phô n÷ ". * D¹y trÎ ®äc th¬: - TrÎ ®äc cïng c" : 2 lÇn - C¶ líp tù ®äc : 2 lÇn - TrÎ ®äc theo tæ , nhãm, c¸ nh©n. - C" l¾ng nghe söa sai cho trÎ. * §µm tho¹i - Cô cho bé đem hoa về để tặng ai? - Khi tặng mẹ hoa thì bé nói với mẹ thế nào? - Mẹ âu yếm bảo con thế nào? - Con có yêu mẹ không ?tại sao? - Cô nhận xét ,ngợi khen trẻ. * Cñng cè- gi¸o dôc- liªn hÖ - C¸c con võa nghe c" ®äc bµi th¬ g× ? - Ngµy 8/3 c¸c con tÆng mÑ g× ? - Gi¸o dôc trÎ biÕt ¬n bµ, mÑ .. 3. Kết thúc. - Hát 1 lần. - Thực hiện cùng cô. - Lắng nghe. - Lắng nghe. - Trả lời. - Lắng nghe cô giảng nội dung. -Lắng nghe và quan sát . - Đọc 2 lần. - 3 tổ (đọc 1 lần), 3 nhóm, 3 cá nhân. - Lắng nghe. - Trả lời các câu hỏi. - Lắng nghe. Thứ 6 ngày 8 tháng 3 năm 2013 LÜnh vùc: Ph¸t triÓn thÈm mü. H¸t vỗ tay theo phách : Quµ 8/3. Nghe h¸t : B"ng hoa mõng c" Trß ch¬i: Ai nhanh nhÊt I . Môc ®Ých yªu cÇu * Kiến thức: - Trẻ biết được tên bài hát . ngày 8 - 3 là ngày quốc tế phụ nữ * Kỹ năng : - Giúp trẻ có kỹ năng nghe hát, trẻ biết múa bài hát * Thái độ : Trẻ tham gia học sôi nổi * Giáo dục: Thông qua bài hát trẻ biết được mẹ và bà là người có công lao to lớn vì thế phải biết thương yêu giúp đỡ bà và mẹ những công việc nhỏ phải biết nghe lời - 87 % Trẻ nắm được bài. II. Chuẩn bị: III. Cách tiến hành: Ho¹t ®éng cña c" Ho¹t ®éng cña trÎ *. Ho¹t ®éng trß chuyÖn : - Cho trÎ ®äc bµi th¬ : "D¸n hoa tÆng mÑ" - C¸c con võa ®äc bµi th¬ g× ? ngµy 8/3 võa qua c¸c con ®· tÆng mÑ mãn quµ g× ? * Ho¹t ®éng häc tËp. * Giíi thiÖu bµi : Quµ 8/3. - C" h¸t mÉu lÇn 1 kh"ng vµ lµm ®éng t¸c minh häa - Hái l¹i tªn bµi h¸t , tªn t¸c gi¶ * Gi¶ng néi dung : - C" cã bøc tranh vÏ vÒ h×nh ¶nh g×? - Đây là bức tranh vẽ về cảnh gì? - Đúng rồi đây là bức minh họa bài hát quà 8/3 nói về em bé đã làm được bức tranh hoa cô giáo cho bé mang về nhà tặng mẹ nhân ngày hội 8/3 và bé rất vui vì đã tặng mẹ được món quà đấy. * Gi¸o dôc: VËy c¸c con lu"n yªu quý vµ v©ng lêi c" gi¸o nhÐ. - C" h¸t lÇn 2 * D¹y trÎ h¸t : - Cho trÎ h¸t cïng c" 3 lÇn - cho trÎ tù h¸t 2 lÇn. - Cho h¸t theo tæ , nhãm , c¸ nh©n . - Khi trÎ h¸t c" chó ý l¾ng nghe trÎ h¸t vµ söa sai cho trÎ. - Hái l¹i tªn bµi h¸t , tªn t¸c gi¶ . * D¹y vËn ®éng : Cô vỗ tay theo phách lần 1 Lần 2 cô vỗ và phân tích Cô vỗ vào chữ em „ sau đó mở ra từ " làm „Cứ như vậy cô vỗ cho hết bài. * Nghe h¸t : B"ng hoa mõng c" - Giíi thiÖu tªn bµi h¸t, t¸c gi¶. - C" h¸t lÇn 1 ngåi h¸t . - Hái l¹i tªn bµi h¸t . tªn t¸c gi¶ *Gi¶ng néi dung : - §©y lµ bøc tranh vÏ vÒ c¶nh g×? - Bµi h¸t " B"ng hoa mõng c"" ®· nãi vÒ ngµy héi 8/3 c¸c b¹n häc sinh ®· tÆng c" nh÷ng b"ng hoa t­¬i th¾m ®Ó tá lßng nhí ¬n c" gi¸o.. * Gi¸o dôc: VËy c¸c con ph¶i lu"n yªu quý mÑ vµ lµm cho mÑ vui nhÐ. - C" h¸t lÇn 2 ®øng h¸t vµ lµm ®éng t¸c minh häa. - LÇn 3 - 4 khuyÕn khÝch trÎ ®øng h¸t cïng c". khen ngîi, ®éng viªn trÎ kÞp thêi . - Hái l¹i tªn bµi h¸t tªn t¸c gi¶ * Trß ch¬i ©m nh¹c : - Giíi thiÖu tªn trß ch¬i: " ai nhanh nhÊt" - Hái l¹i c¸ch ch¬i, luËt ch¬i. - Cho trÎ ch¬i 5 - 6 lÇn, lÇn l­ît ch¬i theo tõng nhãm. - Hái l¹i tªn trß ch¬i. - C¶ líp cïng ®äc th¬ - Trß chuyÖn cïng c" - Nghe c" giíi thiÖu tªn bµi h¸t - Nghe c" h¸t mÉu - Nghe c" gi¶ng néi dung - Nghe c" gi¸o dôc - c¶ líp cïng h¸t - Tæ nhãm , c¸ nh©n h¸t - Nh¾c l¹i tªn bµi h¸t - - Nh¾c l¹i tªn bµi vµ tªn t¸c gi¶. - Nghe c" gi¶ng néi dung - nghe c" gi¸o dôc - C¶ líp cïng ®øng h¸t vµ lµm ®éng t¸c minh häa cïng c" - nghe c" giíi thiÖu tªn trß ch¬i vµ c¸ch ch¬i - Quan s¸t c" ch¬i mÉu vµ nghe c" gi¶i thÝch c¸ch ch¬i

Quà Tặng Balo Mầm Non Sao Mai 2022

Quà tặng balo mầm non Sao Mai 2015 – Quà tặng balo mầm non Sao Mai 2015 – Mẫu quà tặng độc đáo cho học sinh mầm non, balo được thiết kế làm quà tặng giá rẻ, balo học sinh quà tặng.0977 847 977

Quà tặng balo mầm non Sao Mai 2015

Quà tặng balo dành cho học sinh, sinh viên, Các trung tâm ngoại ngữ, trung tâm ôn thi, công ty tư vấn du học, trường đại học, trung học…

Bạn cần mua quà tặng học sinh, tìm quà tặng độc đáo giá rẻ..chúng tôi sản xuất những mẫu balo đẹp nhất, ngộ nghĩnh, đáng yêu cho các bé mầm non

Nhận may và gia công các loại ba lô trẻ em, ba lô học sinh, ba lô đi học, ba lô mẫu giáo. Chúng tôi chuyên nhận sản xuất theo yêu cầu đặt hàng từ các công ty …

Balo học sinh thời trang, balo học sinh giá rẻ, quà tặng balo mầm non thời trang, quà tặng balo cho trẻ mẫu giáo được sản xuất bởi Camelbag info Hoàng Ngân đáp ứng được mọi yêu cầu của khách hàng

Quà tặng balo mầm non Sao Mai 2015 Chi tiết sản phẩm:

– Chất liệu: vải dù chống thấm nước

– Kích thước: 22 x 27cm

– Màu sắc: xanh, hồng

– Xuất xứ: Việt Nam do Camelbag info sản xuất

Balo quà tặng trẻ mẫu giáo

Quà tặng balo mầm non được may chắc chắn, quai đeo có đệm mút êm ái, màu sắc được các bé yêu thích

Balo đồng phục quà tặng học sinh

Sản xuất balo học sinh mầm non, tiểu học, cấp 2 có in thêu logo tên trường, hình ảnh. logo theo yêu cầu đảm bảo chất lượng tốt nhất, giá thành phải chăng và bền đẹp.

Mẫu balo học sinh mầm non hình con on g làm quà tặng do chúng tôi sản xuất cho các trường mầm non trên địa bàn thành phố Hà Nội, các tỉnh như Hải Dương, Hòa Bình, Lào Cai…

Tìm đại lý cấp 1 phân phối balo học sinh, balo quà tặng

– Chúng tôi cần hợp tác với các cá nhân, công ty trong toàn quốc để phân phối sản phẩm cặp túi balo, cặp học sinh, cặp túi balo đựng laptop, cặp da nam nữ, túi du lịch kéo, vali da, giả da các loại.

– Cơ chế hợp tác lâu dài, tôn trọng và công bằng.

– Đảm bảo giá sản phẩm cặp túi balo chất lượng tốt, đảm bảo giá thành dành cho đại lý, nhà phân phối là giá sỉ, giá buôn rẻ nhất thị trường.

– Cơ chế hỗ trợ nhanh chóng từ đóng hàng, vận chuyển….

– Tư vấn kiểu dáng, thiết kế, chất liệu phù hợp

Sản xuất balo học sinh giá rẻ

TÌM ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI TRÊN TOÀN QUỐC VÀ KH LÀM QUÀ TẶNG

Vui lòng liên hệ

Hotline: Ms. Hoa: 0977 847 977 (Phụ trách kinh doanh)

CÔNG TY TNNHH TT HOÀNG NGÂN

Ngoài sản xuất và bán buôn balo học sinh, chúng tôi còn sản xuất nhiều sản phẩm đa dạng khác

Sản xuất cặp laptop

Sản xuất balo quà tặng

Bán buôn balo học sinh

Bán buôn túi du lịch

Giáo Án Mầm Non Lớp Lá

Thø 2 ngµy 4 th¸ng 3 n¨m 2013 Lĩnh vực: Phát triển thẩm mỹ Đề tài : Nặn vòng tặng mẹ (Mẫu) I. Mục đích - yêu cầu: 1. Kiến thức: - Trẻ biết nặn một vòng tròn khép kín làm vòng . Trẻ biết sử dụng các kỹ năng xoay tròn ,ấn dẹt 2. Kĩ năng: - Phát triển trí tuệ, óc thẩm mỹ, rèn luyện kỹ năng nặn, tính tỉ mỉ và sự khéo léo của đôi bàn tay. 3. Thái độ: - Trẻ biết giữ gìn môi trường sạch, ngủ đủ giấc và luyện tập thể dục cho cơ thể khoẻ mạnh. - Biết trân trọng, giữ gìn sản phẩm. II. Chuẩn bị: - Đồ dùng của cô: Mẫu: 1 mẫu nặn, Đất nặn, bảng - Đồ dùng của trẻ: Đất nặn , bảng III. Cách tiến hành : Hoạt động của cô Hoạt động của trẻ * Hoạt động trò chuyện * C" cho trẻ quan sát bé tặng quà bà, mẹ, cô giáo qua màn ảnh nhỏ . * Trß chuyÖn vÒ chñ đề ngày 8/3 - C¸c con võa được quan sát hình ảnh gì ? - Sắp đến ngày 8/3 rồi chúng mình sẽ tặng quà gì cho mẹ cho bà chúng mình nhỉ? *Hoạt động học tập. * Giới thiệu bài: Nặn vòng tặng mẹ - Sắp đến ngày 8/3 rồi nhiều bạn nhỏ muốn làm một món quà tặng mẹ đấy . Giờ học hôm nay cô sẽ dạy chúng mình làm quà để tặng cho bà cho mẹ chúng mình co thích không nào. * Quan s¸t mÉu vµ ®µm tho¹i mÉu. - Trên bảng cô có gì đây ? - Chiếc vòng dùng để làm gì ? - Chiếc vòng cã d¹ng h×nh g×? Mµu g×? - Cô dùng kỹ năng gì để nặn chiếc vòng? - Trên bề mặt của vòng còn có gì ? những chấm tròn có màu gì ? khoảng cách giữa các chấm tròn như thế nào với nhau? - Cô đặt bông hoa ở đâu so với bảng ? *Cô củng cố lại: Cô vừa cho các con quan sát mẫu nặn gì . bây gì chúng mình hãy bắt tay vào nặn vòng để tặng cho cô giáo và bà và mẹ nào + Vòng là trang sức để đeo làm vòng đeo tay. Để tặng cho bà cho mẹ và các cô nhân ngày 8 - 3 * C" nặn mÉu: - C" gi¸o nh¾c trÎ vÒ kỹ năng nặn. Cô lấy đất nặn màu đỏ nhào đất cho mềm dẻo sau đó dùng kỹ năng lăn dọc lăn đất nặn dài và đều , khi lăn song cô uốn cong đất nặn thành đường cong tròn khép kín để vòng đẹp hơn cô dùng đất nặn màu vàng và màu xanh xoay tròn rồi ấn dẹt thành các chấm tròn và đặt cách đều nhau đặt lên bề mặt của vòng để trang trí chiếc vòng sao cho đẹp. * TrÎ nặn: C" cho c¸c ch¸u nặn. Nh¾c trÎ kü n¨ng nặn.. C" quan s¸t vµ ®éng viªn khuyÕn khÝch trÎ nặn ®Ñp. - C" gi¸o gióp ®ì nh÷ng ch¸u nặn cßn lóng tóng. * NhËn xÐt s¶n phÈm. Cô đặt sản phẩm của trẻ trên bảng - Gọi 2 - 3 trẻ lên nhận xét bài của bạn. - Con thích bài nào nhất ? vì sao con thích bài của bạn? Bạn nặn như thế nào? bạn đã dùng kỹ năng gì để nặn những bông hoa này . C" nhËn xÐt chung. * Củng cố, liên hệ giáo dục: - Chúng mình vừa được học bài gì ? - Chúng mình phải biết giữ gìn bài của mình của bạn - Trẻ quan sát - Lắng nghe. - Trẻ quan sát. - Thực hiện. - Quan sát. - Trả lời. - Quan sát. - Lắng nghe. Trẻ thực hiện - Trẻ nhận xét sản phẩm .. Thứ 3 ngày 5 tháng 3 năm 2013 Lĩnh vực: khám phá khoa học Đề tài: Bé biết gì về ngày 8/3 I. Mục đích - yêu cầu: 1. Kiến thức: - Trẻ biết ngày mồng 8/3 là ngày quốc tế phụ nữ, ngày dành cho các bà, các mẹ, các cô giáo, các chị.... - Trẻ biết một số hoạt động của ngày 8/3. như mít tinh, toạ đàm, vui văn nghệ, thể thao, tặng hoa, tặng quàcho các bà, các mẹ, cô giáo, các bạn gái ... 2. Kỹ năng: - Rèn kỹ năng quan sát, nhận xét, ghi nhớ có chủ định cho trẻ. 3. Thái độ: - Trẻ biết thể hiện tình cảm của mình đối với bà ,mẹ ,cô giáo và các bạn gái.Biết cách thể hiện tình cảm của mình khi tặng hoa,quà và biết nói lời cảm ơn khi nhận quà ,hoa - Có ý thức giữ vệ sinh môi trường. II. Chuẩn bị: Tranh một số hoạt động của ngày 8/3: + Tranh 1: Bé tặng hoa cho mẹ. + Tranh 2: Các bạn nhỏ tặng hoa cho cô giáo ngày 8/3 + Tranh 3: Các cô giáo vui văn nghệ chào mùng ngày 8/3 Lô tô cho trẻ chơi trò chơi III. Cách tiến hành. Phương pháp của cô Hoạt động của trẻ 1. Hoạt động tròchuyện. - Cho trẻ hát bài hát :"Bông hoa mừng cô" - Dẫn dắt trẻ vào bài. 2. Hoạt động học tập a,Giới thiệu,đàm thoại và quan sát: - Cho trẻ quan sát tranh vẽ cảnh bạn nhỏ tặng hoa cho bà,mẹ,cô giáo. - C" cã hình ảnh vÒ ai ®©y ? - Trong tranh cã nh÷ng ai ? - Em bÐ ®ang lµm g× ? - BÐ mang quµ ®Õn tÆng cho ai ? - V× sao em bÐ l¹i tÆng quµ cho mÑ ? + B¹n nhỏ tặng cho mẹ mãn quµ g×? + Nh©n ngµy lÔ g× mµ b¹n l¹i tÆng hoa nhØ? + Mẹ bạn ấy nhận hoa thể hiện tình cảm như thế nào? + ThÕ c¸c con ®· tÆng mÑ mãn quµ g× nµo? - Cho trÎ quan s¸t vµ nhËn xÐt bøc tranh bÐ tÆng hoa c" gi¸o. +Bøc tranh vÏ b¹n nhá ®ang lµm g×? + B¹n nhá ®ang tÆng hoa cho ai? +T¹i sao l¹i tÆng hoa cho c"? nh©n ngµy g× nhØ?... * Liên hệ: Con ®· lµm nh÷ng viÖc g×? tÆng mãn quµ g× cho mÑ nh©n ngµy 8-3? * Mở rộng: Ngoµi ra cßn cã ngµy dµnh cho các bà các mẹ ®ã lµ ngµy 20-10 lµ ngµy phô n÷ viÖt nam. * Củng cố giáo dục - C¸c con võa cïng c" trß chuyÖn vÒ ngµy g× ? - C¸c con cã yªu bµ, yªu mÑ cïa m×nh kh"ng ? - Yªu bµ,yªu mÑ c¸c con ph¶i lµm g× ? - Gi¸o dôc trÎ biÕt ¬n bµ vµ mÑ ... b. Luyện tập: -Trò chơi : "Tranh gì biến mất " - C" nªu tªn trß ch¬i - H­íng dÉn c¸ch ch¬i . - C" quan s¸t những món quà trên bàn và cho trẻ chơi món quà nào biến mất Chơi trò chơi : " Tặng quà " Phát lô tô cho trẻ và cho trẻ vừa đi vừa hát khi có hiệu lệnh " tặng quà " thì bạn nào cầm hoa tặng cho mẹ , cầm quà tặng cho bà , cầm bút tặng cho cô giáo ... Cho trẻ chơi 2 - 3 lần Cô quan sát động viên khuyến khích trẻ chơi 3. Kết thúc. - Củng cố, dặn dò. -Hát 1 lần. - Thực hiện cùng cô. - Lắng nghe. -Quan sát. -Lắng nghe, thực hiện. -B¹n nhá tÆng hoa cho mÑ. -Nh©n ngµy 8/3 -MÑ b¹n rÊt vui. -TrÎ kÓ(con tÆng hoa, con chØ chóc mÑ) -B¹n nhá ®ang cÇm b"ng hoa. -B¹n nhá tÆng hoa c" gi¸o. -Nh©n ngµy 8/3. -L¾ng nghe. -Tù liªn hÖ. -L¾ng nghe. -Høng thó ch¬i. -L¾ng nghe. -L¾ng nghe. .. Thứ 4 ngày 6 tháng 3 năm 2013 . Tiết 1 Lĩnh vực : Phát triển nhận thức Đề tài : Nhận biết, phân biệt khối cầu, khối trụ I. Mục đích - yêu cầu: 1. Kiến thức: - Phát triển năng lực trí tuệ, so sánh, phân tích tổng hợp, khái quát hóa vấn đề cho trẻ. 2. Kỹ năng: - Trẻ nhận biết được các khối cầu, khối trụ .Trẻ nêu được tên ,nhận biết được các đặc điểm của khối cầu khối trụ .Trẻ phân biệt được đặc điểm giống nhau và khác nhau giữa khối cầu ,khối trụ.Trẻ biết chơi với các khối cầu. -Hứng thú tham gia chơi trò chơi học tập. 3. Thái độ: - Biết giữ gìn đồ dùng ,đồ chơi trong lớp ngăn nắp, gọn gàng.Có tinh thần hợp tác với bạn trong mọi hoạt động.Trẻ tích cực tham gia các hoạt động . II. Chuẩn bị: - Rổ,bảng. - Mỗi trẻ một số đồ vật có dạng khối cầu, khối trụ :Lon nước yến, coca, quả bóng, hôp sữa.Một số khối cầu khối trụ . - Đồ dùng của cô tương tự của trẻ,kích thước hợp lý.Một sốkhối cầu khối trụ nhưng kích thước to hơn trẻ. - Một số hình ngôi nhà được xếp từ các khối cầu, khối trụ, - Hộp bánh khối vuông, khối chữ nhật, hộp đất nặn III. Cách tiến hành: Phương pháp của cô Hoạt động của trẻ 1. Hoạt động trò chuyện: - Cho trẻ đọc bài thơ : "Hoa kết trái". - Dẫn dắt trẻ vào bài 2. Hoạt động học tập: Phần 1. Ôn nhận biết khối chữ nhật , khối vuông Cô cho trẻ lên tìm xung quanh lớp các khối có dạng khối chữ nhật , khối vuông, trẻ lên tìm và cho cả lớp đọc Phần 2.Nhận biết khối cầu, khối trụ. *Khối cầu: Cô giơ khối cầu lên và hỏi trẻ bạn nào biết tên khối cô đang cầm trên tay? - Cô cho trẻ tìm khối cầu giơ lên và đọc tên " khối cầu" - Cô đưa khối cầu ra cho trẻ quan sát.Cho trẻ nhận xét về khối cầu. - Khối cầu có màu gì? - Khối cầu có mặt phẳng không? - Khối cầu lăn được không? - Cho 2 trẻ lên lăn khối cầu. - Cho cả lớp cầm khối cầu của mình lăn thử. - Ở lớp mình có đồ dùng đồ chơi gì có dạng khối cầu? - Cô khái quát lại:Khối cầu dạng tròn lăn được nhiều hướng,không đặt chồng lên nhau được. *Khối trụ cô tiến hành tương tự như khối cầu: -Cô đưa khối trụ lên cho trẻ quan sát và nhận xét vè khối trụ . - Cho trẻ giơ khối trụ lên và đặt chồng 2 khối trụ lên nhau. - Khối trụ có lăn được không? - Cô và trẻ cùng lăn khối trụ . - Cô khái quát lại: Khối trụ có dạng dài,2 mặt là hình tròn.Khối trụ có thể đặt chồng lên nhau và có thể lăn được. *So sánh phân biệt khối cầu, khối trụ : - Cô đưa khối cầu khối trụ ra cho trẻ so sánh tìm ra điểm giống và khác nhau gữa hai khối: - Khối cầu và khối trụ có đặc điểm gì giống nhau? - Khối cầu và khối trụ có đặc điểm gì khác nhau? - Cô nhận xét ngợi khen trẻ. *Cô khái quát lại : - Giống nhau: là đều lăn được . - Khác nhau:Khối cầu có dạng tròn lăn được nhiều hướng ,không đặt chồng lên nhau được . - Khối trụ có dạng dài có 2 mặt là hình tròn ,đặt chồng lên nhau ,có thể lăn tới lăn lui được. * Liên hệ thực tế: Cho trẻ tìm ở xung quanh lớp có đồ dùng, đồ chơi ,đồ vật nào có dạng khối cầu và khối trụ ? -Cô nhận xét, ngợi khen trẻ. Phần 3. Luyện tập: - Cho trẻ chơi trò chơi: * Trò chơi: "Ghép hình từ các khối" *Trò chơi:"Về đúng nhà " - Cô nhận xét chung, ngợi khen trẻ. 3. Kết thúc. - Củng cố, dặn dò, giáo dục trẻ - Cho trẻ hát và vận động nhịp nhàng bài "Ra vườn hoa em chơi". - Đọc 1 lần. - Thực hiện cùng cô. - Lắng nghe. -Khối cầu dạng tròn ,không đặt chồng lên nhau được. -Khối cầu lăn được. - Thực hiện. -Thực hiện . - Lắng nghe. -Khối trụ có dạng dài ,có 2 mặt là hình tròn,đặt chồng được lên nhau. - Thực hiện. - Thực hiện -Trả lời. -Lắng nghe. - Trẻ tự tìm . - Lắng nghe. - Trẻ chơi 2 lần. - Lắng nghe - Thực hiện Tiết 2 LÜnh vùc: Ph¸t triÓn thÓ chÊt: Nhảy lò cò - Nh¶y t¸ch vµ khÐp ch©n I. Môc ®Ých - yªu cÇu 1. Kiến thức : - Nh"m gióp trÎ ph¸t triÓn c¬ tay ch©n cho trÎ , - TrÎ nhí tªn bµi tËp vµ biÕt c¸ch tËp ®óng ®éng t¸c 2. Kỹ năng: - TrÎ biÕt nhảy lò cò. Nh¶y t¸ch vµ khÐp ch©n, -Hứng thú tham gia chơi trò chơi học tập. 3. Thái độ: - TrÎ tham gia s"i næi trong giê häc - Gi¸o dôc trÎ ch¨m tËp thÓ dôc ®Ó cã mét c¬ thÓ kháe m¹nh II.chuÈn bÞ - 10 vßng thÓ dôc , Vạch chuẩn III.Cách tiến hành: Ho¹t ®éng cña c" Ho¹t ®éng cña trÎ *. Ho¹t ®éng trß chuyÖn: - Cô đọc cho trẻ nghe: " Bó hoa tặng cô" - Trß chuyÖn cïng trÎ vÒ chñ ®iÓm - C¸c con võa ®äc bµi th¬ g× ?... * Ho¹t ®éng häc tËp: 1 . Khëi ®éng : - Cho trÎ ®i c¸c kiÓu ®i, ®i kiÔng ®i nghiªng, ®i gãt vµ ®i th­êng ch¹y nhanh ch¹y chËm, ®i th­êng , chuyÓn ®éi h×nh hµng däc , hµng ngang . 2 . träng ®éng : a . TËp bµi tËp ph¸t triÓn chung : - TËp bµi thÓ dôc nhÞp ®iÖu bµi : "Quà 8/3 " trÎ tËp cïng c" 2 lÇn b . VËn ®éng c¬ b¶n . - Giíi thiÖu tªn bµi tËp : "Nhảy lò cò - Nh¶y bËt t¸ch vµ khÐp ch©n" - C" tËp mÉu lÇn 1 kh"ng gi¶i thÝch . - C" tËp mÉu lÇn 2 võa tËp võa ph©n tÝch c¸ch tËp . * TTCB : §øng tr­íc v¹ch tay chèng h"ng. * TH : khi nghe thÊy hiÖu lÖnh 1 tiÕng x¾c x" c¸c con nhảy lò cò về ống cờ ,sau đó bËt nhÑ b"ng 2 ch©n t¸ch ra mçi ch©n mét vßng trßn råi c¸c con l¹i nhón bËt nhÑ khÐp 2 ch©n vµo mét vßng trßn sau ®ã con l¹i bËt t¸ch ch©n mçi ch©n vµo mét vßng trßn vµ cø nh­ vËy c¸c con bËt cho ®Õn hÕt vßng trßn.. - Cho trÎ tËp mÉu 1 lÇn . * Cho trÎ thùc hiÖn - Cho lÇn l­ît tõng trÎ /2 tæ tËp, khi trÎ tËp c" quan s¸t theo dâi söa sai khuyÕn khÝch trÎ ®éng viªn trÎ kÞp thêi .Nh¾c trÎ tËp ®óng ®éng t¸c - Cho tËp theo tæ , nhãm , c¸ nh©n . - Hái l¹i tªn bµi tËp Cho 2 trÎ lªn tËp 2 lÇn cuèi . * Gi¸o dôc : - Muèn cho c¬ thÓ kháe m¹nh c¸c con ph¶i ch¨m rÌn luyÖn th©n thÓ . 3 . Håi tÜnh: Cho trÎ ®i nhÑ nhµng , ra ch¬i - cïng c" trß chuyÖn - Khëi ®éng cïng c" - TËp bµi tËp ph¸t triÓn chung. - nghe c" giíi thiÖu tªn bµi tËp . - Quan s¸t c" tËp mÉu - Nghe c" gi¶i thÝch c¸ch tËp. - 1 b¹n lªn tËp mÉu - C¶ líp cïng thùc vµ tËp theo tæ , nhãm , c¸ nh©n tËp - Quan s¸t b¹n tËp lÇn cuèi - Nghe c" gi¸o dôc. - ®i nhÑ nhµng ra ch¬i Thứ 5 ngày 7 tháng 3 năm 2013 Lĩnh vực : Phát triển ngôn ngữ Đề tài Thơ : Dán hoa tặng mẹ I. Mục đích - yêu cầu: 1. Kiến thức: - Cung cấp, mở rộng vốn từ, rèn luyện cách phát âm và phát triển ngôn ngữ cho trẻ. Rèn luyện khả năng quan sát, ghi nhớ có chủ định. 2. Kỹ năng: - Trẻ nhớ tên bài thơ, tác giả, thuộc thơ. Hiểu được nội dung của bài thơ. Biết đọc thơ diễn cảm. Trẻ biết ngắt nhịp và thay đổi ngữ điệu giữa các câu thơ để thể hiện được tình cảm của bài thơ. 3. Thái độ: - Giáo dục trẻ có ý thức học tập. Biết yêu quý mẹ,biết nói lời chúc mừng tới bà ,mẹ ,cô giáo và các bạn nữ nhân ngày quốc tế phụ nữ 8-3. II. Chuẩn bị: - Cô thuộc thơ. III. Cách tiến hành: Phương pháp của cô Hoạt động của trẻ 1. Hoạt động trò chuyện. - Cho trẻ hát bài "Quà mùng 8-3". - Đàm thoại, gợi mở, dẫn dắt trẻ vào bài. 2.Hoạt động học tập. - Cô đọc lần một( diễn cảm). - Hỏi trẻ tên bài thơ, tác giả? - Cho trẻ quan sát tranh, nhận xét về nội dung bức tranh. Sau đó, cô giảng nội dung bài thơ: -Bài thơ: "Dán hoa tặng mẹ" nói về tình cảm yêu mến, kính trọng của con đối với mẹ. Ngày 8-3 là ngày hội của các bà, các mẹ, các cô,các bạn gái. Mẹ yêu thương chăm sóc bé, bé cũng rất yêu quý mẹ và muốn tặng mẹ một món quà nhỏ vào ngày lễ đó. Em bÐ lµm ®­îc mét b"ng hoa ë líp ,c" cho em bÐ ®em vÒ nhµ ®Ó tÆng mÑ ngµy nh©n ngµy 8/3 ®Êy. Mẹ đã rất xúc động khi đón nhận món quà đầy ý nghĩa ấy. và cảm ơn cô giáo là người đã dạy dỗ con của mẹ biết làm ra món quà đẹp từ chính bàn tay của mình để tặng mẹ. Mẹ đã đón nhận món quà với tất cả tình cảm âu yếm ,vui mừng. - Cô đọc lần 2 (Qua hình ảnh) . Gi¶ng trÝch dÉn - tõ khã: - Em bÐ ®· d¸n ®­îc c¸i g× ? C" ®äc : " Em d¸n ®­îc c¸i hoa. ......Quµ mïng 8/3" - Khæ th¬ ®Çu nãi vÒ bÐ ®i häc vµ ®­îc c" gi¸o d¹y nªn bÐ ®· d¸n ®­îc b"ng hoa vµ c" gi¸o ®· cho bÐ mang vÒ nhµ tÆng cho mÑ nh©n ngµy 8/3. - MÑ bÐ nhËn hoa vµ nãi víi bÐ nh­ nµo ? " Xoa ®Çu em mÑ b¶o... ...D¹y con mÑ tÆng hoa''. - Khổ t h¬ cuèi nãi vÒ bÐ mang hoa vÒ tÆng mÑ vµ mÑ rÊt vui, mÑ xoa ®Çu em vµ nãi mÑ c¶m ¬n c" gi¸o d¹y con mÑ tÆng hoa. * Gi¶ng tõ : 8/3 : lµ ngµy " Quèc tế phô n÷ ". * D¹y trÎ ®äc th¬: - TrÎ ®äc cïng c" : 2 lÇn - C¶ líp tù ®äc : 2 lÇn - TrÎ ®äc theo tæ , nhãm, c¸ nh©n. - C" l¾ng nghe söa sai cho trÎ. * §µm tho¹i - Cô cho bé đem hoa về để tặng ai? - Khi tặng mẹ hoa thì bé nói với mẹ thế nào? - Mẹ âu yếm bảo con thế nào? - Con có yêu mẹ không ?tại sao? - Cô nhận xét ,ngợi khen trẻ. * Cñng cè- gi¸o dôc- liªn hÖ - C¸c con võa nghe c" ®äc bµi th¬ g× ? - Ngµy 8/3 c¸c con tÆng mÑ g× ? - Gi¸o dôc trÎ biÕt ¬n bµ, mÑ .. 3. Kết thúc. - Hát 1 lần. - Thực hiện cùng cô. - Lắng nghe. - Lắng nghe. - Trả lời. - Lắng nghe cô giảng nội dung. -Lắng nghe và quan sát . - Đọc 2 lần. - 3 tổ (đọc 1 lần), 3 nhóm, 3 cá nhân. - Lắng nghe. - Trả lời các câu hỏi. - Lắng nghe. Thứ 6 ngày 8 tháng 3 năm 2013 LÜnh vùc: Ph¸t triÓn thÈm mü. H¸t vỗ tay theo phách : Quµ 8/3. Nghe h¸t : B"ng hoa mõng c" Trß ch¬i: Ai nhanh nhÊt I . Môc ®Ých yªu cÇu * Kiến thức: - Trẻ biết được tên bài hát . ngày 8 - 3 là ngày quốc tế phụ nữ * Kỹ năng : - Giúp trẻ có kỹ năng nghe hát, trẻ biết múa bài hát * Thái độ : Trẻ tham gia học sôi nổi * Giáo dục: Thông qua bài hát trẻ biết được mẹ và bà là người có công lao to lớn vì thế phải biết thương yêu giúp đỡ bà và mẹ những công việc nhỏ phải biết nghe lời - 87 % Trẻ nắm được bài. II. Chuẩn bị: III. Cách tiến hành: Ho¹t ®éng cña c" Ho¹t ®éng cña trÎ *. Ho¹t ®éng trß chuyÖn : - Cho trÎ ®äc bµi th¬ : "D¸n hoa tÆng mÑ" - C¸c con võa ®äc bµi th¬ g× ? ngµy 8/3 võa qua c¸c con ®· tÆng mÑ mãn quµ g× ? * Ho¹t ®éng häc tËp. * Giíi thiÖu bµi : Quµ 8/3. - C" h¸t mÉu lÇn 1 kh"ng vµ lµm ®éng t¸c minh häa - Hái l¹i tªn bµi h¸t , tªn t¸c gi¶ * Gi¶ng néi dung : - C" cã bøc tranh vÏ vÒ h×nh ¶nh g×? - Đây là bức tranh vẽ về cảnh gì? - Đúng rồi đây là bức minh họa bài hát quà 8/3 nói về em bé đã làm được bức tranh hoa cô giáo cho bé mang về nhà tặng mẹ nhân ngày hội 8/3 và bé rất vui vì đã tặng mẹ được món quà đấy. * Gi¸o dôc: VËy c¸c con lu"n yªu quý vµ v©ng lêi c" gi¸o nhÐ. - C" h¸t lÇn 2 * D¹y trÎ h¸t : - Cho trÎ h¸t cïng c" 3 lÇn - cho trÎ tù h¸t 2 lÇn. - Cho h¸t theo tæ , nhãm , c¸ nh©n . - Khi trÎ h¸t c" chó ý l¾ng nghe trÎ h¸t vµ söa sai cho trÎ. - Hái l¹i tªn bµi h¸t , tªn t¸c gi¶ . * D¹y vËn ®éng : Cô vỗ tay theo phách lần 1 Lần 2 cô vỗ và phân tích Cô vỗ vào chữ em „ sau đó mở ra từ " làm „Cứ như vậy cô vỗ cho hết bài. * Nghe h¸t : B"ng hoa mõng c" - Giíi thiÖu tªn bµi h¸t, t¸c gi¶. - C" h¸t lÇn 1 ngåi h¸t . - Hái l¹i tªn bµi h¸t . tªn t¸c gi¶ *Gi¶ng néi dung : - §©y lµ bøc tranh vÏ vÒ c¶nh g×? - Bµi h¸t " B"ng hoa mõng c"" ®· nãi vÒ ngµy héi 8/3 c¸c b¹n häc sinh ®· tÆng c" nh÷ng b"ng hoa t­¬i th¾m ®Ó tá lßng nhí ¬n c" gi¸o.. * Gi¸o dôc: VËy c¸c con ph¶i lu"n yªu quý mÑ vµ lµm cho mÑ vui nhÐ. - C" h¸t lÇn 2 ®øng h¸t vµ lµm ®éng t¸c minh häa. - LÇn 3 - 4 khuyÕn khÝch trÎ ®øng h¸t cïng c". khen ngîi, ®éng viªn trÎ kÞp thêi . - Hái l¹i tªn bµi h¸t tªn t¸c gi¶ * Trß ch¬i ©m nh¹c : - Giíi thiÖu tªn trß ch¬i: " ai nhanh nhÊt" - Hái l¹i c¸ch ch¬i, luËt ch¬i. - Cho trÎ ch¬i 5 - 6 lÇn, lÇn l­ît ch¬i theo tõng nhãm. - Hái l¹i tªn trß ch¬i. - C¶ líp cïng ®äc th¬ - Trß chuyÖn cïng c" - Nghe c" giíi thiÖu tªn bµi h¸t - Nghe c" h¸t mÉu - Nghe c" gi¶ng néi dung - Nghe c" gi¸o dôc - c¶ líp cïng h¸t - Tæ nhãm , c¸ nh©n h¸t - Nh¾c l¹i tªn bµi h¸t - - Nh¾c l¹i tªn bµi vµ tªn t¸c gi¶. - Nghe c" gi¶ng néi dung - nghe c" gi¸o dôc - C¶ líp cïng ®øng h¸t vµ lµm ®éng t¸c minh häa cïng c" - nghe c" giíi thiÖu tªn trß ch¬i vµ c¸ch ch¬i - Quan s¸t c" ch¬i mÉu vµ nghe c" gi¶i thÝch c¸ch ch¬i

Mua Quà Tặng Giáng Sinh Cho Bé Mầm Non Ở Đâu?

Ngày nay, các bé mầm non thường có rất nhiều đồ chơi, phần lớn là quà tặng từ người thân trong gia đình và những món quà cha mẹ mua cho bé trong các dịp đặc biệt. Các bé trai có rất nhiều ô tô, những bộ xếp hình, trò chơi điện tử, … Hầu như mọi bé gái đều có những bộ đồ làm bếp, vài con búp bê và rất nhiều gấu, thỏ bông, … Theo thời gian, việc nhận quà trở nên bình thường với bé, và bé sẽ nhanh chóng lãng quên những đồ chơi cũ, thậm chí bày bừa trong nhà khiến mẹ phải tốn công dọn dẹp.

Lễ Giáng Sinh đang tới gần. Dù không có truyền thống tặng quà dưới cây thông Noel như các nước phương Tây nhưng ở Việt Nam, nhiều gia đình vẫn coi Giáng Sinh là một dịp để tặng quà, thiệp và trao cho nhau những lời chúc ấm áp nhất. Nhưng chỉ tặng bé đồ chơi liệu có phải là lựa chọn tốt nhất cho bé trong lễ Giáng Sinh?

Quà tặng không nhất thiết phải là vật chất. Có một số cách có thể giúp cha mẹ không làm tăng lượng đồ chơi của bé mà vẫn có thể tặng bé những món quà ý nghĩa!

1. Quà giáng sinh “Thời gian” cho bé mầm non

Diệp giáng sinh bố mẹ hãy dành thời gian đưa bé về gặp ông bà để khoảng thời gian ý nghĩa nhất gia đình được quây quần bên nhau

Đây có thể trở thành món quà Giáng Sinh ý nghĩa nhất cho những gia đình bận rộn. Thay vì tặng đồ chơi cho bé, cha mẹ hãy dành cả ngày ở cùng bé và cùng nhau tạo nên những kỉ niệm tốt đẹp về ngày Giáng Sinh. Bạn có thể đưa bé đến sở thú, đến rạp xem phim hoặc cùng nhau làm bánh, đi thăm bạn bè… Bé mầm non sẽ nhớ rất rõ khoảng thời gian vui vẻ bên gia đình, chứ không nhanh chóng lãng quên như các loại đồ chơi. Phụ huynh có thể truy cập vào trang web của các rạp phim để tìm kiếm bộ phim thích hợp với cả gia đình vào mùa Noel này.

>> Sự phát triển não trẻ khi được đọc sách, nghe audio và xem phim hoạt hình

2. Quà giáng sinh “Hoạt động” cho bé tuổi mầm non

Nhứng món quà gia tăng sự tương tác và hoạt động của bé với những người xung quanh là lựa chọn lý tưởng cho các phụ huynh

Không phái bé nào cũng thích đồ chơi, rất nhiều bé hiếu động cực kì yêu thích các hoạt động bên ngoài. Bé trai thích học võ, đá bóng,… Còn các bé gái thường thích học nhảy, học vẽ hay học nhạc. Vì vậy, thay vì tặng đồ chơi cho bé, sao bạn không thử tặng những món quà ý nghĩa hơn là các hoạt động mà bé thích? Bạn có thể tặng bé phiếu “đi đến khu vui chơi cuối mỗi tháng” trong cả năm hoặc phiếu “đi sở thú” bất cứ lúc nào bé muốn. Chắc chắn các bé ở độ tuổi mầm non cũng sẽ rất thích khi có cơ hội vừa học vừa chơi với gia đình và bạn bè đồng trang lứa.

3. Quà giáng sinh “Sách ehon, thẻ học tiếng anh và trò chơi trí tuệ” dành riêng cho các bé mầm non

Hộp quà giáng sinh ý nghĩa của Wabooks chính là món quà thay lời bố mẹ gửi đến các bé

Sách ehon, thẻ học tiếng anh, hộp quà giáng sinh đặc biệt đến từ Wabooks là những món quà được các bé vô cùng yêu thích năm 2019 vừa qua.

Nhân dịp Giáng sinh năm 2020, nhằm mang những món quà ý nghĩa rộng rãi hơn cho các em mầm non trên khắp cả nước. Wabooks sẽ mở bán hộp quà giáng sinh với những bộ sách ehon, trò chơi tương tác và trí tuệ mà các bé yêu thích nhất.

Đối với các bé, Giáng sinh là một trong những ngày lễ ý nghĩa bà mong đợi. Mong cho những ước nguyện trong suốt một năm qua sẽ được thực hiện. Món quà này của Wabooks sẽ giúp bố mẹ tạo niềm vui cho các con của mình.

4. Quà giáng sinh “Tự làm” cùng các bé mầm non

Những món quà bố mẹ tự tay làm sẽ tăng phần ý nghĩa vào ngày lễ đối với các con của mình

Khác với những món đồ chơi chỉ cần mua là có, những món đồ mà cha mẹ tự làm có thể trở thành hành trang của bé trong suốt thời niên thiếu. Nếu bạn làm tặng trẻ mầm non một chiếc đèn ngủ từ nắp lon nước ngọt vào Giáng Sinh lúc 3 tuổi, có thể bé vẫn ngủ với chiếc đèn đó đặt cạnh giường hằng đêm khi đã vào lớp 1. Những món quà chứa đầy tình yêu thương này thậm chí có thể theo bé suốt cả cuộc đời.

Giáng Sinh đã sắp đến, vì vậy, thay vì lại tặng bé đồ chơi như những dịp khác, sao bạn không cân nhắc và dành tặng bé yêu của mình những món quà có ý nghĩa hơn, lâu bền hơn và khiến bé nhớ hơn?