Top 12 # Tiêu Chí Đánh Giá Năng Lực Lãnh Đạo Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất 3/2023 # Top Trend | Beyondjewelries.com

30 Tiêu Chí Đánh Giá Năng Lực, Lãnh Đạo Quản Lý Nào Cũng Phải Có!

31/05/2018 04:26 by Admin

Tiêu chí đánh giá năng lực lãnh đạo quản lý

NHÓM I: Các tiêu chí năng lực lập kế hoạch, tổ chức và điều phối

1. Lập và thực hiện kế hoạch dựa trên các trách nhiệm và chỉ tiêu đã được giao cho bộ phận. 2. Thường xuyên giám sát và đánh giá tiến độ, hiệu quả công việc so với các chỉ tiêu. Thực hiện các hành động cần thiết để đảm bảo hoàn thành công việc. 3. Phản ứng thích hợp trước sự cố vượt khỏi phạm vi trách nhiệm được giao và báo cáo lên cấp cao hơn khi cần thiết. 4. Tích cực tham gia và đề xuất các cuộc họp khi cần thiết cùng với các bộ phận khác nhằm đồng thuận và thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ/kế hoạch/ dự án được giao.

NHÓM II. Các tiêu chí đánh giá năng lực quản lý công việc và dự án

5. Thể hiện tinh thần làm chủ công việc: Chủ động nhận trách trách nhiệm đối với các công việc, dự án được giao (bao gồm các dự án, công việc gấp, không nằm trong kế hoạch hoặc nhiệm vụ, trách nhiệm mới). 6. Lên kế hoạch, sắp xếp thứ tự ưu tiên và quản lý thời gian của các hoạt động một cách hiệu quả nhằm đạt được mục tiêu công việc được giao 7. Quản lý bản thân và các nguồn lực vì lợi ích tốt nhất của công ty 8. Đảm bảo các dự án và hoạt động được thực hiện, đáp ứng được các mục tiêu kỳ vọng đã đồng thuận. 9. Quan sát và đưa ra các ý kiến phản hồi để giúp cải thiện hiệu quả công việc của mọi người (kể cả bản thân), các quy trình và hệ thống.

Nhóm III. Các tiêu chí đánh giá năng lực giao tiếp và cộng tác

10. Tích cực tạo điều kiện, duy trì giao tiếp cởi mở và thích hợp với những người khác để họ tham gia và đóng góp ý kiến, phản hồi thông tin. 11. Trình bày thông tin thực tế và súc tích và gây ảnh hưởng đến những người khác theo cách thích hợp vì lợi ích của công ty (bằng cả lời nói và văn bản). 12. Tìm các cách tích cực (hai bên cùng có lợi) để thương lượng, thuyết phục những người khác vì lợi ích tốt nhất của tổ chức. 13. Liên tục nỗ lực mở rộng mạng lưới quan hệ trong hoặc ngoài tổ chức. 14. Nhiệt tình chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức và phương pháp làm việc tốt nhất với những người khác trong tổ chức.

Nhóm IV. Các tiêu chí thể hiện tầm vóc và hình ảnh cho toàn thể

15. Thể hiện bản thân là một người đáng tin cậy. 16. Sẵn sàng đón nhận cơ hội học hỏi, ý kiến phản hồi và dùng những điều đó để hoàn thiện bản thân. 17. Cân nhắc các hậu quả xảy đến cho những người khác và tổ chức trước khi hành động. 18. Xây dựng và sử dụng mối quan hệ tích cực với những người khác trong và ngoài công ty nhằm phục vụ công việc. 19. Có khả năng kiềm chế cảm xúc bản thân.

Nhóm V. Các tiêu chí quản lý nhân sự và công việc

20. Có các buổi nói chuyện mang tính huấn luyện, kèm cặp để cải thiện hiệu quả công việc của Team. 21. Xây dựng và nuôi dưỡng môi trường Nhóm tích cực, tôn trọng các giá trị khác biệt và tôn vinh sự thành công chung của tập thể. 22. Thường xuyên truyền đạt đến nhóm nhân viên của mình: điều gì là quan trọng và lý do nó quan trọng, cập nhật cho họ thông tin về các kế hoạch cũng như các sự thay đổi một cách tích cực. 23. Theo dõi và đo lường hiệu quả làm việc của từng nhân viên bằng những cách phù hợp, nhằm ghi nhận đúng các đóng góp sự nổ lực của các cá nhân cho hiệu quả của Team. 24. Đưa ra ý kiến phản hồi thường xuyên và chân thành về hiệu quả cộng việc cho nhân viên. Đồng thời giúp nhân viên xây dựng kế hoạch cả thiện, phát triển năng lực và hiệu quả làm việc. 25. Đảm bảo bản thân và những người khác trong phạm vi quản lý tuân thủ, làm đúng các thủ tục, quy trình, quy định công ty. 26. Đưa ra và thực thi các hành động nhằm giúp cải thiện/ nâng cao hiệu quả của nhóm.

Nhóm VI. Các tiêu chí quản lý sự thay đổi

27. Cổ vũ, tuyên truyền các lợi thế của sự thay đổi 28. Làm rõ các cơ hội tiềm năng và ưu thế tương lai của các thay đổi được đề xuất 29. Xác định sự thay đổi sẽ ảnh hưởng đến vai trò, hiệu quả công việc và các phương pháp làm việc hiện nay của Team như thế nào 30. Thực hiện các thay đổi/chuyển đổi theo cách hữu hiệu nhất cho công việc/chức năng của mình và Team.

Như vậy, chúng ta đã thấy rằng ở vị trí quản lý có rất rất nhiều những tiêu chí đánh giá năng lực, và người làm quản lý sẽ phải đối diện với rất nhiều áp lực. Một trong những áp lực lớn nhất của người làm quản lý, đó là quản lý nhân sự – nhân sự là nòng cốt của mọi đơn vị, tổ chức và phát triển vững mạnh.

TimeSoft giới tiệu đến bạn phần mềm quản lý nhân sự TimeHRM:

Phần mềm quản lý Nhân sự TimeHRM – Giải pháp quản lý nhân sự, tính lương, chấm công hiệu quả nhất cho mọi doanh nghiệp, đơn vị, tổ chức, đoàn thể!

TimeHRM có gì? – Cung cấp tới 12 chức năng quản lý nhân sự mở rộng, đáp ứng mọi nhu cầu quản lý, từ quản lý bộ phận, quản lý ngày công, quản lý bảng lương, quản lý bảo hiểm,…Kết hợp với máy chấm công chuyên dụng, TimeHRM chắc chắn sẽ là sự lựa chọn thông minh nhất của người quản lý!

Khảo Sát Năng Lực Lãnh Đạo

1. Đánh giá năng lực lãnh đạo

Các tổ chức và doanh nghiệp đang đứng trước một kỷ nguyên mà ở đó: Công nghệ thay đổi nhanh chóng, các nguồn lực tự nhiên và xã hội dần cạn kiệt, đặc biệt ý thức và cam kết công việc của nhân viên với tổ chức cũng thay đổi phức tạp so với các thế hệ trước. Tất cả những thách thức trên tác động mạnh mẽ đến vai trò của các nhà quản lý, lãnh đạo trong tổ chức, điều này đòi hỏi mỗi nhà lãnh đạo cần trau dồi liên tục năng lực để đáp ứng được yêu cầu của vị trí công tác nhằm thích ứng với áp lực đổi mới thị trường và tốc độ phát triển của doanh nghiệp. Phát triển năng lực lãnh đạo trở thành từ khóa nóng trong các tổ chức và là một yêu cầu trọng tâm của phát triển tổ chức.

Đánh giá năng lực lãnh đạo là quá trình xác định và mô tả các kỹ năng, khả năng, phẩm chất Leadership của mỗi cá nhân trên vị trí đảm trách, chỉ ra các ưu thế và hạn chế cần điều chỉnh trên cả cấp độ cá nhân và hệ thống, theo các định hướng chiến lược phát triển. Đánh giá năng lực lãnh đạo tính đến khả năng hiện tại và triển vọng tương lai, làm nền tảng xây dựng năng lực tổ chức, gia tăng sức mạnh cạnh tranh của doanh nghiệp, vì sự phát triển bền vững trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu.

2. Phương pháp Khảo sát năng lực lãnh đạo

Bốn mô hình năng lực lãnh đạo hiện đại được kế thừa bao gồm:

Mô hình của Robert N. Lussier and Christopher F. Achua được xem là mô hình tối ưu nhất với ba cấp độ đánh giá bao phủ đủ các khía cạnh: Cá nhân (individual) – Nhóm (Team) – Tổ chức (Organization);

Mô hình của James Scouller với 3 cấp độ lần lượt: Nền tảng cá nhân (Personal) – Ứng xử cá nhân (Private) – Công chúng (Public);

John Adair, mô hình “Lãnh đạo tập trung vào hành động”, với 3 thành tố: Cá nhân (Individual) – Nhóm (Team) – Nhiệm vụ (Task);

Robert Katz, mô hình 3 nhóm kỹ năng thiết yếu trong tổ chức: Kỹ năng chuyên môn (Technical skill) – Kỹ năng tư duy (Conceptual skill) – Kỹ năng về con người (Human or Interpersonal skill).

Và kết hợp với nhiều các công bố nghiên cứu khác về năng lực lãnh đạo của các tác giả danh tiếng như: Warren Bennis, John Kotter, John Maxwell, Posner & Kouzes, Stephen Covey.

Mô hình Khảo sát năng lực lãnh đạo của OD CLICK là kết hợp kết quả nghiên cứu từ các công trình kinh điển trên thế giới về Năng lực lãnh đạo, cùng với kinh nghiệm gần 20 năm nghiên cứu, giảng dạy, huấn luyện về phát triển lãnh đạo của Chuyên gia TS. Đỗ Tiến Long cùng với bộ phận R&D OD CLICK, với cấu trúc bao gồm 12 phẩm chất và kỹ năng lãnh đạo chi tiết, kết hợp thành 3 nhóm cấp độ năng lực: 1. Nền tảng khả năng cá nhân; 2. Khả năng xây dựng quan hệ và sức ảnh hưởng; 3. Khả năng tương tác trong hệ thống phức tạp và định hướng chiến lược.

OD CLICK tuân thủ chặt chẽ quy trình 7 bước, đảm bảo tham chiếu đa chiều các kết quả, kiểm chứng kết quả bằng nhiều kỹ thuật và công cụ tiên tiến hiệu quả nhằm giúp doanh nghiệp tiết kiệm nguồn lực về thời gian, con người, tài chính, để xây dựng bộ quy chuẩn chính sách phù hợp nhất với doanh nghiệp.

Các phương pháp khảo sát đánh giá được triển khai một cách bài bản và hệ thống, bao gồm:

Phương pháp thu thập dữ liệu thứ cấp;

Phương pháp khảo sát bằng bảng hỏi;

Phương pháp quan sát trực quan;

Phương pháp phỏng vấn sâu;

Phương pháp đánh giá 360 độ theo các cấp độ lãnh đạo;

Phương pháp phân tích và tổng hợp dữ liệu trên bản đồ Radar;

Phương pháp tham vấn hội đồng chuyên gia.

3. Trách nhiệm và cam kết đảm bảo chất lượng

Bằng thế mạnh tư duy hệ thống và bề dày kinh nghiệm về phát triển Năng lực lãnh đạo cho hàng nghìn cán bộ quản lý, lãnh đạo tại đa dạng các doanh nghiệp, tổ chức, với đầy đủ lĩnh vực hoạt động, OD CLICK cam kết hỗ trợ từng doanh nghiệp đánh giá chính xác và toàn diện khung năng lực của vị trí lãnh đạo mà doanh nghiệp đang có, chỉ ra các điểm mạnh và hạn chế trong năng lực lãnh đạo tại mọi cấp độ trong tổ chức, đồng thời đưa ra những đề xuất giúp hoàn thiện bộ máy quản trị, cũng như các giải pháp và chính sách trong phát triển năng lực lãnh đạo.

PEOPLE FIRST FOR BUSINESS!

Năng Lực Lãnh Đạo: Cần Đo Lường Để Cải Thiện

Tầm vóc của một tổ chức phụ thuộc rất lớn vào tầm vóc của người lãnh đạo. Năng lực người lãnh đạo càng cao không những giúp công ty ngày càng phát triển mà còn tăng sự gắn bó của nhân viên với công ty. Nhưng liệu có thể đo lường và cải thiện được năng lực của người lãnh đạo với những thông số đánh giá cụ thể?

Câu trả lời là có, tại buổi Tọa đàm ” Năng lực lãnh đạo hướng đến phát triển bền vững” do Công ty cổ phần L & A tổ chức ngày 21-4 ở TPHCM đem lại nhiều bất ngờ cho khách mời tham dự với kết quả so sánh chuẩn năng lực lãnh đạo của Việt Nam so với khu vực và thế giới. Kết quả dựa trên cuộc khảo sát đánh giá Năng lực lãnh đạo cá nhân của trên 50 nhà lãnh đạo doanh nghiệp hàng đầu được lựa chọn ở Việt Nam tham gia thực hiện.

Ví dụ như trường hợp nhiều lãnh đạo Việt Nam đánh giá cao tầm quan trọng của việc động viên phát triển nhân viên và đưa năng lực này vào tốp 3 ưu tiên trong 16 năng lực của một nhà lãnh đạo. Tuy vậy, kết quả đo lường từ câu trả lời cho những câu hỏi cụ thể chỉ ra rằng các nhà lãnh đạo chưa thật sự quan tâm hoặc có quan tâm nhưng chưa biết cách động viên phát triển nhân viên một cách hiệu quả.

Thật ra không riêng gì Việt Nam, tình trạng trên cũng tương tự tại nhiều nước châu Á khác. Nhìn chung, ở Việt Nam và Châu Á nói chung, nhà lãnh đạo thường tập trung hướng đến kết quả nhiều hơn. Điều này không có gì sai. Tuy vậy, diễn giả Tiến sỹ Joseph Folkman – Đồng sáng lập viên và chủ tịch Công ty Zenger Folkman khuyên các nhà lãnh đạo nên tăng cường việc thúc đẩy, động viên nhân viên bởi nếu quá tập trung cho việc quản lý chi tiết điều hành mà không có cái nhìn toàn cảnh thì cả doanh nghiệp sẽ bị lạc lối.

Một kết quả khác, cũng đáng lưu ý đó là so với phương tây, các nhà lãnh đạo Việt Nam cũng như nói chung, năng lực khác biệt hóa và suy nghĩ sáng tạo cùng hành động một cách táo bạo có phần kém hơn. Điều này được lý giải do văn hóa phải khiêm nhường tại các công ty châu Á nên việc thể hiện bản thân cũng phần nào bị giới hạn.

Tại hội thảo vừa qua, gần như 100% người tham dự thống nhất năng lực lãnh đạo có thể đào tạo được và không khả thi nếu cầu toàn cho tất cả các tiêu chí đều được cải thiện mà chỉ cần tập trung nâng cao thêm 3-5 năng lực mà bản thân có thế mạnh nhất thì sẽ có hiệu quả nhanh và cao hơn.

Cách đào tạo hiệu quả không phải chỉ qua lớp học mà đa phần là phải thông qua giao việc thực tế, huấn luyện trên công việc cụ thể (coaching) theo một lộ trình hợp lý, đi kèm đo lường cụ thể để có thể phản hồi, điều chỉnh và đào tạo một cách hữu hiệu.

Tại Việt Nam, các nhà quản lý sơ và trung cấp thường được đề bạt từ người làm chuyên môn đi lên. Nếu việc thăng tiến không đi kèm sự chuẩn bị kỹ về kỹ năng quản lý và lãnh đạo có thể sẽ làm giảm hiệu quả làm việc của đội nhóm mà họ quản lý. Do vậy, việc đào tạo trong trường hợp này cần được hoạch định và thực hiện từ sớm vì kỹ năng lãnh đạo cần thời gian để tích lũy, phát triển.

Le & Associates là đối tác chính thức được ủy quyền khai thác những sản phẩm của Zenger Folkman tại Việt Nam. Gói The Extraordinary LeaderTM có thể được phân phối riêng biệt hay kết hợp với những sản phẩm đào tạo/huấn luyện kỹ năng của L&A để mang lại hiệu quả cao nhất cho khách hàng. Gói sản phẩm mới này nằm trong nhóm Dịch vụ Giải pháp nhân lực toàn diện của Le & Associates nhằm giúp Doanh nghiệp có thể triển khai kế hoạch từ tầng chiến lược đến thực thi một cách trơn tru.

Nguồn: Sài Gòn Times

10 Tiêu Chí Đánh Giá Năng Lực Của Điều Dưỡng Viên Chuyên Nghiệp

Hiện nay, ngành Điều dưỡng đã được coi là một ngành nghề độc lập. Vì vậy, yêu cầu về trình độ, kỹ năng càng cao hơn. Vậy dựa vào những tiêu chí nào để đánh giá về một Điều dưỡng viên chuyên nghiệp?

Những tiêu chí để đánh giá về một Điều dưỡng viên giỏi

Một là: Có trình độ chuyên môn nghiệp vụ

Điều dưỡng là một ngành đặc thù vì vậy người theo ngành này nhất định phải có trình độ chuyên môn nhất định và phải được đào tạo bài bản tại những trường Đại học, Cao đẳng điều dưỡng chuyên nghiệp.

Bốn là: Luôn giữ được sự bình tĩnh, chịu được áp lực công việc.

Ngành điều dưỡng là ngành căng thẳng, phải chứng kiến những tình huống chấn thương nặng, các cuộc phẫu thuật cấp cứu và đôi khi là những trường hợp tử vong vì vậy trong bất cứ hoàn cảnh nào người Điều dưỡng cũng phải luôn giữ được sự bình tĩnh và chịu được áp lực công việc

Năm là: Có khả năng làm việc nhóm và làm việc độc lập

Người Điều dưỡng viên giỏi là người thực hành tốt cả hai kỹ năng kỹ năng làm việc nhóm và kỹ năng làm việc độc lập. Phải biết tương trợ đồng nghiệp trong công việc cũng như biết tự mình xử lý các tình huống.

Sáu là: Có tấm lòng bao dung, độ lượng

Dù chăm sóc cho bất kỳ bệnh nhân nào Điều dưỡng viên đều phải biết thương yêu bệnh nhân, không bảo thủ định kiến, luôn vui vẻ thoải mái đáp ứng yêu cầu khi họ càn sự giúp đỡ.

Tám là: Linh hoạt trong giờ giấc làm việc

Khác hoàn toàn với các ngành nghề khác Điều dưỡng viên là ngành không có giờ giấc cụ thể, thời gian làm việc kéo dài thậm trí còn phải làm ca đêm và những ngày lễ tết vì vậy cần phải có khả năng sắp xếp linh hoạt trong giờ giấc làm việc.

Chín là: Phải có thể lực và sức khỏe tốt

Điều dưỡng viên phải làm việc trong môi trường áp lực cao vì vậy cần phải có thể lực và sức khỏe tốt thì bạn mới có thể hoàn thành công việc của mình. Đó là còn chưa kể đến việc Điều dưỡng viên còn phải thường xuyên chạy đi chạy lại và nâng đỡ các bệnh nhân.

Mười là: Chấp hành nghiêm chỉnh mọi quy định

Điều dưỡng viên phải biết tôn trọng, lễ phép đối với người bệnh và chấp hành nghiêm chỉnh, đầy đủ những quy định của pháp luật về y khoa và của bệnh viện.

Học Cao đẳng Điều dưỡng ở đâu để trở thành Điều dưỡng viên chuyên nghiệp?

Hiện nay có hàng trăm cơ sở đào tạo hệ Cao đẳng Điều dưỡng, nhưng chúng ta có thể khẳng định rằng không phải cơ sở nào cũng có khả năng đào tạo ra những Điều dưỡng viên giỏi. Vì vậy việc chọn trường theo học ngành Điều dưỡng uy tín chất lượng là vô cùng cần thiết.

Năm 2017, Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur tuyển sinh Cao đẳng Điều dưỡng dưới hình thức xét tuyển. Mở ra nhiều cơ hội hơn cho các bạn sinh viên có niềm đam mê với ngành học này nhưng không có khả năng trúng tuyển vào các trường Đại học.

Các bạn thí sinh có nhu cầu tìm hiểu rõ hơn về trường cũng như Quy chế tuyển sinh và hồ sơ xét tuyển Cao đẳng Điều dưỡng năm 2017, bạn có thể đến trực tiếp văn phòng tuyển sinh của nhà trường theo địa chỉ: Số 101 Tô Vĩnh Diện, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội. Điện thoại tư vấn tuyển sinh: 0926.895.895 – 0466.895.895.