Top 6 # Tiêu Chí Đánh Giá Kpi Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất 3/2023 # Top Trend | Beyondjewelries.com

Đánh Giá Theo Tiêu Chí

* Bạn thấy mình viết lại cùng một nhận xét về một số bài tập khác nhau của sinh viên.

* Sinh viên hỏi đi hỏi lại bạn về các yêu cầu bài tập, ngay cả khi bạn đã chấm điểm và trả bài xong.

* Bạn muốn hướng đến từng phần cụ thể của thang chấm điểm cho sinh viên và giảng viên sử dụng trước và sau khi nộp bài tập.

* Bạn có một nhóm chấm điểm và muốn đảm bảo tính hợp lệ và độ tin cậy giữa các thành viên.

Đánh giá theo tiêu chí – Rubrics là gì?

Rubric là một công cụ đánh giá chỉ rõ các tiêu chí đạt được trên tất cả các nhiệm vụ của sinh viên, từ nhiệm vụ bằng văn bản đến nhiệm vụ bằng miệng và nhiệm vụ trực quan. Nó có thể được sử dụng để chấm điểm đối với bài tập, sự tham gia lớp học hoặc điểm tổng kết. Có hai loại đánh giá theo tiêu chí: tổng thể và chi tiết.

Chi tiết

Đánh giá theo tiêu chí kiểu chi tiết là phân biệt các tiêu chí đánh giá khác nhau và giải quyết chúng một cách toàn diện. Trong bảng tiêu chí đánh giá theo chiều ngang, hàng ngang trên cùng là các giá trị có thể được biểu thị bằng số hoặc chữ cái, hoặc thang đo từ Khác biệt đến Kém (hoặc Chuyên nghiệp đến Nghiệp dư, v.v.). Cột dọc đầu tiên của bảng bao gồm các tiêu chí đánh giá cho từng thành phần. Loại bảng đánh giá chi tiết này có thể cho phép các thành phần khác nhau chiếm trọng số khác nhau.

Xem Teamwork VALUE Rubric [PDF], một trong số nhiều phiếu tự đánh giá được phát triển bởi Hiệp hội các trường đại học và cao đẳng Hoa Kỳ ( the American Association of Colleges and Universities – AAC&U).

Cách tạo Bảng đánh giá theo tiêu chí – Rubrics

1. Quyết định những tiêu chí hoặc yếu tố thiết yếu phải có trong thực hiện nhiệm vụ của sinh viên để đảm bảo rằng nó có chất lượng cao. Ở giai đoạn này, bạn thậm chí có thể xem xét việc chọn một bài tập đạt điểm tốt làm mẫu cho sinh viên khi giao bài tập.

2. Quyết định Bảng đánh giá này gồm bao nhiêu mức và chúng tương ứng như thế nào với thang điểm chung của trường bạn cũng như thang điểm của chính bạn.

3. Đối với từng tiêu chí, thành phần hoặc yếu tố chất lượng thiết yếu, hãy mô tả chi tiết về kết quả đạt được ở mỗi cấp độ là như thế nào.

4. Chừa lại khoảng trống cho các nhận xét bổ sung, điều chỉnh hoặc các hiển thị tổng quát và điểm tổng kết.

Phát triển Bảng đánh giá theo tiêu chí – Rubrics tương tác được với sinh viên của bạn

Bạn có thể tăng cường trải nghiệm học tập của sinh viên bằng cách để sinh viên tham gia vào quá trình phát triển Bảng đánh giá. Dù là một lớp học hoặc trong các nhóm nhỏ, hãy để sinh viên quyết định các tiêu chí để chấm điểm bài tập. Sẽ rất hữu ích khi cung cấp cho sinh viên các bài tập mẫu đạt điểm tốt để họ có thể xác định các tiêu chí dễ dàng hơn. Trong một hoạt động như vậy, giảng viên đóng vai trò như người hỗ trợ, hướng dẫn sinh viên hướng tới mục tiêu cuối cùng của một Bảng đánh giá theo tiêu chí – Rubrics để sử dụng chấm điểm cho bài tập của họ. Hoạt động này không chỉ mang lại trải nghiệm học tập tuyệt vời hơn mà còn cho phép sinh viên cảm nhận rõ hơn về quyền sở hữu và sự tham gia của họ trong quá trình ra quyết định.

Hãy minh bạch

Cung cấp cho sinh viên một bản sao của bảng đánh giá khi bạn giao bài tập. Các tiêu chí không được gây bất ngờ cho sinh viên. Bảng đánh giá phải được nộp lại kèm với bài tập.

Tích hợp các Bảng đánh giá theo tiêu chí – Rubrics vào các bài tập

Yêu cầu sinh viên nộp kèm bảng tự đánh giá khi nộp bài tập. Một số giáo viên yêu cầu sinh viên tự đánh giá hoặc đánh giá lẫn nhau theo bảng đánh giá trước khi nộp bài tập.

Kèm theo tất cả nhận xét bổ sung cụ thể hoặc tổng thể rằng không phù hợp với các tiêu chí của bảng đánh giá.

Hãy chuẩn bị điều chỉnh Bảng đánh giá theo tiêu chí – Rubrics của bạn

Quyết định một điểm số cuối cùng cho bài tập dựa trên bảng đánh giá. Nếu bạn cũng nhận thấy, như một số người, bài tập được trình bày đáp ứng các tiêu chí của bảng đánh giá nhưng dường như đã vượt quá hoặc không đáp ứng được chất lượng tổng thể như kỳ vọng, hãy sửa lại bảng đánh giá cho khóa bạn dạy tiếp theo. Nếu bài tập đạt mức điểm cao trong một số phần của bảng đánh giá nhưng các phần khác thì không, hãy quy định trước điểm bài tập được chấm như thế nào. Một số người sử dụng công thức, hoặc bội số để đưa ra các trọng số khác nhau cho các điểm thành phần khác nhau; cần làm rõ về điều này ngay trên bảng đánh giá.

Xem xét việc phát triển phiếu tự đánh giá trực tuyến

Nếu bài tập được nộp qua hòm thư điện tử, bạn có thể phát triển và sử dụng bảng đánh giá trực tuyến. Điểm số từ các bảng đánh giá này được tự động nhập vào sổ điểm trực tuyến trong hệ thống quản lý khóa học.

Tài liệu tham khảo

Facione, P. & Facione, N. (1994). The holistic critical thinking rubric [PDF]. Insight Assessment/California Academic Press.

Rhodes, T. (2009). Assessing outcomes and improving achievement: Tips and tools for using the rubrics. Washington, DC: Association of American Colleges and Universities.

Nguồn Bí quyết Giảng dạy CTE Nguồn khác

Huba, M. E., & Freed, J.E. (2000). Using rubrics to provide feedback to students. In Learner-centered assessment on college campuses (pp. 151-200). Boston: Allyn & Bacon.

Lewis, R., Berghoff, P., & Pheeney, P. (1999). Focusing students: Three approaches for learning through evaluation. Innovative Higher Education, 23(3), 181-196.

Luft, J. A. (1999). Rubrics: Design and use in science teacher education. Journal of Science Teacher Education, 10(2), 107-121.

Stevens, D. & Levi, A. (2013). Introduction to rubrics: An assessment tool to save grading time, convey effective feedback, and promote student learning (2nd ed.). Virginia: Sylus.

Stevens, D., & Levi, A. Introduction to rubrics companion site.

iRubric: an online rubric design system for using, adapting, creating, and sharing rubrics.

Association of American Colleges & Universities VALUE rubrics

Phụ lục: Chọn mẫu Bảng đánh giá theo tiêu chí – Rubrics tổng thể

A

* Luôn chuẩn bị bài và tham dự gần như toàn bộ các buổi học

* Tham gia xây dựng trong lớp, lãnh đạo kiểu mẫu cho sinh viên khác và trong nhóm

* Trình bày bài chuẩn bị và đúng giờ trong lớp / công việc của lớp

* Thể hiện sự chủ động và cải tiến mà không cần nhắc nhở

* Tìm cách hiểu và thừa nhận những suy nghĩ của người khác

* Thường đạt được đầy đủ tiềm năng bằng cách thử thách bản thân

* Kiến thức lý thuyết mở rộng dễ dàng tích hợp vào các vấn đề mới hoặc bối cảnh mới

* Thử thách những suy nghĩ và ý tưởng của bản thân

B

* Thường chuẩn bị bài và tham dự hầu hết các buổi học

* Tham gia xây dựng trong lớp, làm việc nhóm hiệu quả và là một thành viên nhóm

* Kiến thức lý thuyết xuất sắc

* Hoàn thành tất cả các bài tập trên lớp; thỉnh thoảng làm thêm bài tập nào đó

* Thể hiện sự chủ động và cải tiến theo góp ý

* Tìm cách hiểu và thừa nhận những suy nghĩ của người khác

* Nỗ lực để đạt được đầy đủ tiềm năng khi được nhắc nhở

* Bắt đầu thử thách những suy nghĩ và ý tưởng từ người khác

C

* Thỉnh thoảng chuẩn bị bài và tham dự các buổi học

* Kiến thức lý thuyết trung bình

* Thỉnh thoảng hoặc chỉ thử thách những suy nghĩ khi được người khác khuyến khích

* Bài tập đạt mức trung bình

* Thỉnh thoảng tham gia tích cực trong lớp; làm việc nhóm khá tốt

* Thỉnh thoảng chấp nhận và tham gia vào các thách thức và có phản hồi

D

* Hiếm khi chuẩn bị bài và tham gia lớp học

* Hiếm khi tham gia xây dựng trong lớp

* Nộp bài tập muộn, không hoàn thành hoặc không nộp lại bài nào

* Mức độ kiến thức lý thuyết thấp

* Thiếu chủ động; làm việc nhóm một cách miễn cưỡng

* Thỉnh thoảng thể hiện phẩm chất hạn chế về phản hồi và thách thức

F

* Rõ ràng không chuẩn bị bài và gần như luôn luôn vắng mặt

* Không tham gia hoặc tham gia một cách tiêu cực

* Không bao giờ nộp bài tập

* Không có bài tập để đánh giá kiến thức lý thuyết

* Không thể hiện đủ để đánh giá sự tham gia và tương tác, hoặc làm phá bĩnh người khác

* Phẩm chất hạn chế về mặt phản hồi, thách thức và nội dung khóa học

Giấy phép sở hữu trí tuệ này cho phép người khác phối lại, chỉnh sửa và xây dựng mới dựa trên sản phẩm của chúng tôi với mục đích phi thương mại, miễn là họ có trích dẫn nguồn và cho chúng tôi và cho biết nếu có thay đổi. Sử dụng mẫu trích dẫn như sau: Rubrics: useful assessment tools. Centre for Teaching Excellence, University of Waterloo.

Tiêu Chí Đánh Giá Nhân Viên

Tiêu chí đánh giá nhân viên là gì mà nhiều nhà quản lý lại đặc biệt quan tâm và đánh giá rất cao công việc này?

Đánh giá nhân viên là một công việc cần thiết và rất quan trọng đối với nhà quản lý tài ba, bởi phía sau những nhà quản lý giỏi là một đội ngũ nhân viện xuất sắc.

Vậy đánh giá nhân viên là gì mà góp phần tạo nên sự thành công của nhiều nhà quản lý như thế?

Đánh giá nhân viên là gì?

Đánh giá nhân viên là công việc của người quản lý nhằm kiểm tra, giám sát quy trình làm việc của nhân viên có hiệu quả hay không? có đạt được những tiêu chí, yêu cầu đã đề ra hay không?

Từ đó giúp nhà quản lý dễ dàng đưa ra kế hoạch để cải thiện chất lượng trong công việc như: Năng lực để hoàn thành công việc cũng như thái độ trong quá trình làm việc.

Tiêu chí đánh giá nhân viên

1. Thái độ làm việc của nhân viên

Kỹ năng và trình độ chuyên môn của nhân viên về một lĩnh vực nào đó đối với nhà quản lý họ hoàn toàn có khả năng đào tạo để nhân viên làm việc đạt hiệu quả tốt nhất nhưng thái độ của nhân viên làm công việc đó thì khó có thể đào tạo được.

1.1 Tính trung thực của nhân viên

– Một nhà văn nổi tiếng đã từng nói: ” Không di sản nào quý giá bằng lòng trung thực” của Wiliam Shakespeare.

– Một nhân viên trung thực với công việc, cấp trên, doanh nghiệp là nhân viên luôn được mọi người tin tưởng trao phó những việc lớn bởi vì họ luôn nói đúng, làm đúng những kế hoạch đã đề ra hoặc được cấp trên giao việc.

– Tính trung thực được nhà quản lý đặc biệt quan tâm và đánh giáo cao về thái độ làm việc của nhân viên.

1.2 Nhiệt tình trong công việc

– Nhiệt tình trong công việc là sự tận tụy, hăng say làm việc không ngại gian khổ, khó khăn và luôn hoàn thành tốt công việc của mình cũng như giúp đỡ người khác khi họ cần.

1.3 Tôn trọng đồng nghiệp và khách hàng

– Thái độ lịch sự, chân thành, tiếp xúc cởi mở.

– Tạo điều kiện để đồng nghiệp khách hàng bày tỏ quan điểm của mình.

– Lắng nghe và tiếp thu sáng kiến của đồng nghiệp và khách hàng.

– Tránh cắt lời, hoặc xúc phạm đến đồng nghiệp và khách hàng.

1.4 Chuyên cần, đúng giờ

– Chuyên cần là sự chăm chỉ không lười biếng trong công việc. Không những chỉ chăm chỉ mà cần phải đúng giờ với mọi công việc mình cần làm.

1.5 Ý chí cầu tiến

– Ý chí cầu tiến là sự khát vọng hoàn thành công việc mà nhân viên muốn hoàn thành. Tính cầu tiến mang lại hiệu quả tích cực trong công việc kể cả tinh thần lẫn thể chất.

1.6 Lạc quan trong công việc

– Người lạc quan là người luôn luôn tin tưởng vào công việc của mình làm. Họ tạo ra niềm tin để cố gắng vượt qua những khó khăn, có gắng làm tốt công việc của mình thay vì gặp khó khăn thì chán nản bỏ cuộc.

1.7 Cẩn trọng trong công việc

– Trong môi trường làm việc, chẳng ai muốn nhắc nhở bạn nhiều lần những lỗi nhỏ do bạn bất cẩn. VÌ thế hãy chú ý và cẩn thận từ những chi tiết nhỏ. Từ đó sẽ giúp cho bản thân quen với việc cẩn thận hơn và chỉnh chu hơn trong công việc.

2. Năng lực làm việc của nhân viên

Năng lực làm việc của nhân viên được đánh giá dựa trên 3 tiêu chí sau: Mức độ làm việc, phát triển trong công việc và mức độ hoàn thành công việc.

2.1 Mức độ làm việc

– Mức độ làm việc của nhân viên được đánh giá dựa trên công việc và thời hạn làm việc của nhân viên.

– Trong tiêu chí này người quản lý đánh giá được hiệu quả trong công việc của nhân viên dựa vào KPI mà họ đã đặt ra phù hợp với vị trí cũng như công việc của mỗi nhân viên khác nhau.

2.2 Phát triển trong công việc

– Qua KPI mà người quản lý đặt ra để đánh giá mức độ làm việc của nhân viên, họ sẽ thấy được sự phát triển của nhân viên trong công việc cụ thể như:

Nhân viên đạt được mục tiêu trước hay sau thời giạn của công việc. Nguyện vọng của nhân viên khi gắn bó với doanh nghiệp. Những khó khăn mà nhân viên mắc phải trong công việc…

– Từ đó! Người quản lý dễ dàng hỗ trợ hoặc đào tạo nhân viên để thành chuyên môn trong lĩnh vực mình làm.

– Sự phát triển của một nhân viên là sự phát triển của doanh nghiệp. Một doanh nghiệp đào tạo được nhiều nhân viên giỏi, dựa vào những chuyên môn giỏi của nhân viên thì doanh nghiệp đó sẽ là một doanh nghiệp phát triển.

2.3 Mức độ hoàn thành công việc

– Mức độ hoàn thành công việc là tín hiệu để ngươi quản lý đánh giá chuẩn nhất về năng lực làm việc của nhân viên. Từ đó sẽ đưa ra những kế hoạch đào tạo cũng như nâng cao kỹ năng cũng như năng lực của nhân viên lên một tầm cao mới

Lưu ý: Để quy trình đạo tạo và đánh giá nhân viên đạt hiệu quả thì chúng ta (Đối với nhà quản lý) cần phải có những công cụ đo lường chất lượng công việc sau quá trình đào tạo.

Halozend Soft chuyên cung cấp và triển khai phần mềm quản lý dành cho doanh nghiệp để:

Tối ưu hóa quy trình quản lý tại doanh nghiệp trở nên chuyên nghiệp.

Hoạt động tốt và phát huy hiệu quả trong công việc giữa các nhân viên và phòng ban.

Quản lý nhân sự và công việc hiệu quả trên hệ thống CRM chuyên nghiệp…

Tìm hiểu thêm về Phần Mềm CRM

Trải Nghiệm Phần Mềm Halozend CRM Miễn Phí

Các Tiêu Chí Đánh Giá Website Chuyên Nghiệp

Thiết kế website bán hàng chuyên nghiệp là lựa chọn hàng đầu của nhiều doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực bán hàng hiện nay, với số lượng người dùng tìm kiếm lớn trên internet, việc sở hữu website giúp họ tiếp cận và bán được nhiều hàng hóa hơn so với cách bán truyền thống. Cùng chúng tôi tìm hiểu một số lợi ích cũng như cách đánh giá một web bán hàng chuyên nghiệp là như thế nào?

Lợi ích của việc thiết kế website bán hàng

Trong thời buổi công nghệ thông tin hiện nay, nếu bạn không kinh doanh online, thì chắc chắn sẽ bị các đối thủ bỏ lại phía sau. Gần như tất cả các ngành nghề đều đã chuyển sang kinh doanh trực tuyến, bởi việc bán hàng trực tuyến mang lại nguồn doanh thu lớn cho các doanh nghiệp nhờ thị trường rộng lớn, bán hàng 24/24, kinh doanh đa dạng hàng hóa.

Bạn có thể bán hàng 24/24, không cần phải có mặt tại cửa hàng, bất kỳ khi nào khách hàng cần mua hàng đều có thể đặt hàng ngay trên website ngay lập tức. Dù đó là nửa đêm hay rạng sáng, bởi hệ thống đặt hàng và thanh toán tự động, công việc của bạn chỉ là kiểm tra lại kho hàng và xác nhận đơn hàng cho khách.

Có thể xem trang web bán hàng chính là cửa hàng online của bạn, bạn có thể trình bày nhiều sản phẩm trên trang web của mình mà không phải lo lắng về không gian. Bất cứ khi nào có sản phẩm mới, bạn đều có thể cập nhật lên trang web, ngay khi đó khách hàng có thể cập nhật những sản phẩm mới nhất của cửa hàng.

Các tiêu chí đánh giá website bán hàng chuyên nghiệp

Một trong những tiêu chí đánh giá website bán hàng chuyên nghiệp đó chính là tốc độ load của trang web. Theo tiêu chuẩn hiện nay, thì tốc độ load trang web phải đạt dưới 3 giây. Khách hàng họ không thích phải chờ đợi một trang web load quá lâu, nếu sau 10 giây mà trang web vẫn chưa load xong, họ sẽ rời khỏi ngay. Do đã tạo ấn tượng xấu nên lần sau khách sẽ không quay lại trang web đó mua hàng nữa. Sau khi thiết kế website bán hàng xong bạn có thể dùng công cụ hoặc Pingdom để kiểm tra. Đây là những cô cụ kiểm tra tốc độ load trang web rất đáng tin cậy, được nhiều người lựa chọn sử dụng.

Một yếu tố không thể không nhắc đến khi đánh giá website chuyên nghiệp, đó chính là yếu tố hiển thị giao diện di động. Đa phần mọi người đều sử dụng các thiết bị di động như máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh để truy cập, lướt web. Nếu chỉ dùng một giao diện website sẽ rất khó nhìn khi truy cập bằng điện thoại, máy tính bảng, do màn hình sẽ thu lại rất nhỏ. Vì vậy khi xây dựng trang web phải đảm bảo thiết kế hiển thị giao diện chuẩn , tức tương thích với các thiết bị di động. Như thế bạn sẽ có nhiều khách truy cập trang web hơ.

Ngoài các yếu tố kể trên thì khi đánh giá website chuyên nghiệp người ta còn dựa vào tính bảo mật của trang web. Làm sao chống lại sự tấn công củ hacker, đảm bảo an toàn dữ liệu cho người dùng và hệ thống của trang web. Đối với quản trị viên cần phải bật bảo mật 2 lớp trên website, phân quyền người dùng hợp lý, thông tin cơ sở dữ liệu chỉ có Admin mới có thể nắm được. Cần kiểm tra rà soát lại các vấn đề mã độc, nếu không xử lý triệt để thì người dùng truy cập vào trang web sẽ hiển thị thông báo có mã độc.

Yếu tố thân thiện với người dùng ở đây chính là nói đến việc thao tác dễ dàng, các nút chuyển hướng, thanh điều hướng được sắp xếp, bố cục rõ ràng trong tầm mắt của khách truy cập web. Chẳng hạn như nút mua hàng, thêm vào giỏ hàng, đặt hàng, thanh toán, hỗ trợ trực tuyến, ,…

Lựa chọn công ty làm website bán hàng uy tín

Chọn một công ty thiết kế website bán hàng cho mình rất quan trọng, nó quyết định chất lượng của như toàn bộ website của bạn, một doanh nghiệp thiếu chuyên nghiệp chỉ có thể cung cấp cho bạn những website có chất lượng thấp không làm hài lòng bạn từ giao diện cho đến tính năng. Chính vì vậy bạn nên chọn những công ty làm website uy tín để có cho mình một website tuyệt vời.

Một trong những start up công nghệ nổi bật hiện nay cung cấp dịch vụ làm website chính là Mona Media, với kinh nghiệp làm web hơn 9 năm, Mona cung cấp các dịch vụ làm website giá rẻ – làm theo mẫu cho đến những trang web được thiết kế riêng theo yêu cầu. Hiện tại thì Mona còn mở rộng thì trường, cung cấp dịch vụ đến nhiều khách hàng nước ngoài thông qua việc xây dựng trang mona.website với phong cách mới mẻ và sử dụng ngôn ngữ chính là tiếng anh để khách hàng dễ theo dõi.

Tiêu Chí Đánh Giá Website Du Lịch Chuyên Nghiệp

1. Vì sao doanh nghiệp cần sở hữu một web du lịch chuyên nghiệp?

Trong thời đại công nghệ ngày càng phát triển như hiện nay thì doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực nào cũng sở hữu cho mình những website xịn sò nhất. Đặc biệt một lĩnh vực thiên về cái đẹp nhiều như du lịch thì một trang web chất lượng lại càng không thể bỏ qua. Doanh nghiệp cần sở hữu một web du lịch chuyên nghiệp với những lý do như sau:

Nếu website du lịch của bạn được thiết kế một cách ấn tượng, chuyên nghiệp và có sức hấp dẫn riêng thì chắc chắn bạn sẽ được nhiều khách hàng chú ý tới và kích thích họ lựa chọn những dịch vụ công ty bạn cung cấp.

Không chỉ riêng bạn mới nghĩ ra cách thiết kế web du lịch để quảng bá thương hiệu và thu hút khách hàng mà đã và đang có rất nhiều công ty kinh doanh trong lĩnh vực này lựa chọn hình thức kinh doanh này. Chính vì thế, bạn cần sở hữu cho mình một website du lịch với những chất riêng để có thể vượt qua nhiều trang web khác, chiếm được cảm tình của khách hàng.

2. Tiêu chí đánh giá website du lịch chuyên nghiệp

2.1 Giao diện phẳng – đẹp chuẩn quốc tế

Thiết kế website giao diện phẳng là xu hứng thiết kế web hiện đại, tuy nhiên không phải công ty nào cũng làm tốt điều đó. Giao diện phẳng là kiểu thiết kế đơn giản hóa, không còn kiểu 3D màu sắc rườm rà. Nó sử dụng những tông màu chủ đạo nhưng tạo nên sự tinh tế và sang trọng. Ngay cả việc sắp xếp các mục đề cũng đơn giản và gọn gàng.

Nền giao diện với màu sắc trang nhã, hình nền chính bắt mắt, mọi thứ trở nên hoàn hảo từ ánh nhìn đầu tiên, ghi được ấn tượng trong lòng khách hàng. Các mẫu thiết kế web du lịch và khách sạn tại Việt Nam vẫn chưa đạt được tiêu chí này một cách tốt nhất, tuy nhiên vì các trang web đã được thiết kế khá lâu, bạn mới thành lập nên thực hiện tốt tiêu chí này để thể hiện điểm mạnh của mình.

Với thiết kế web du lịch, khách sạn thì khách hàng của bạn không chỉ có trong nước, vì thế có ít nhất hãy thể hiện sự hiện đại, đẹp chuẩn như họ nếu muốn vươn xa ra ngoài cùng bạn bè năm châu.

2.2 Thiết kế web chuẩn SEO

Với sự phát triển của hàng trăm ngàn website du lịch như hiện nay, nếu web của bạn không chuẩn SEO thì quả là sai lầm lớn. Đây là yếu tố ảnh hưởng cao nhất tới kết quả tìm kiếm của Google. Nếu không bạn sẽ bị các đối thủ vượt qua và lấy đi số lượng khách hàng tiềm năng.

Bên cạnh đó, một mẫu website du lịch chuẩn SEO cũng cần phải được tích hợp những tính năng hỗ trợ search, ngôn ngữ,…để đa dạng hóa các tệp khách hàng khác nhau và tương thích với mọi thiết bị di động thông minh.

Một website chuẩn SEO cần đáp ứng những điều kiện như sau:

Hosting: Khi chọn hosting điều quan trọng nhất là độ ổn định và tốc độ hosting. Đây là 2 yếu tố ảnh hướng lớn tới chất lượng của một trang web chuẩn SEO. Ngoài ra IP server được đặt ở đâu cũng quyết định một phần tới SEO.

URL website: Đến thời hiện nay thì gần như quy ước chung cho tất cả các trang web đó là đường dẫn (URL) phải thân thiện.

Title: Tiêu đề web là dòng giới thiệu chung nhất về website cũng như lĩnh vực kinh doanh của bạn, độ dài title tốt nhất từ 40 – 70 kí tự, từ khóa chính nên nằm ngay đầu title.

Description: Đây là dòng mô tả chung về trang web, độ dài tốt nhất là 140 đến 160 kí tự, Desciption cũng nên chứa từ khóa như title.

Website chuẩn SEO phải đảm bảo điều kiện có thể chỉnh sửa : description, title, meta key words cho từng trang, bài viết.

2.3 Tốc độ tải trang nhanh

Bạn nghĩ thế nào nếu trang web của bạn quá nặng nề, tốc độ tải trang chậm khiến khách hàng phải load rất lâu mới có thể truy cập vào site của bạn? Điều đó thật sự không tốt bạn, lượng khách hàng sẽ mất khá nhiều và các công cụ tìm kiếm cũng không thích điều này.

Đây là yêu cầu thiết yếu khi bạn thiết kế website, ngoài kia còn hàng trăm sự lựa chọn khác cho khách hàng nên họ sẽ không dừng lại đợi trang của bạn xoay vòng. Không chỉ mất thời gian, gây cảm giác khó chịu mà còn thể hiện sự không chuyên nghiệp của trang web của bạn. Đặc biệt khi làm web du lịch càng phải thể hiện độ năng động, nhanh nhẹn của mình với khách hàng.

Website có tộc độ tải chậm là web như thế nào? Nếu website tải trang, chuyển hướng chậm hơn 2 giây thì web của bạn có tốc độ tải hạn chế. Bạn đã có web rồi, hãy kiểm tra có thể bạn cần chỉnh sửa nó đấy và Google PageSpeed Insight là 1 công cụ hỗ trợ hoàn hảo cho bạn.

2.4 Chức năng tìm kiếm, gợi ý tour thông minh

Trước khi có chiến lược xây dựng website bạn nên cân nhắc và đưa ra hệ thống các từ khóa, phục vụ chức năng tìm kiếm phù hợp với tâm lý khách hàng. Nghiên cứu xem xu hướng khách hàng muốn du lịch ở đâu, họ kỳ vọng gì vào 1 chuyến du lịch, hay những điều họ quan tâm về chuyến du lịch đó,…

Nắm vững những mong muốn của khách hàng để lựa chọn tiêu chí thiết kế web phù hợp với như cầu và mong muốn của khách hàng. Chức năng tìm kiếm chính xác kết hợp với phần mềm quản lý tour du lịch sẽ giúp cho trang web của bạn được đánh giá cao trên công cụ tìm kiếm đồng thời giúp bạn đi đúng hướng trên con đường chinh phục tâm lý khách hàng.

Website du lịch chuyên nghiệp cũng cần có đầy đủ các tính năng cần thiết giúp khách hàng có thể tìm kiếm các thông tin mình mong muốn một cách dễ dàng từ tìm kiếm tour trong nước, ngoài nước, đến việc đặt vé máy bay, đặt phòng khách sạn,…

2.5 Hệ thống tính năng khoa học

Mọi thông tin khách hàng thường xuyên tìm kiếm sẽ xuất hiện đúng lúc đúng chỗ, có sự chuyển trang đầy tính logic, khoa học.

Đối với những website du lịch hay khách sạn thì việc đặt tour, đặt phòng, booking, thanh toán online được khách hàng cực kỳ chú ý. Hãy đơn giản hóa các mục cần thông tin, mục đích cho khách hàng không cảm thấy phiền. Việc hoàn thành booking và thanh toán nhanh chóng được đánh giá rất cao từ phía khách hàng.

Website du lịch được tích hợp sẵn 2 tính năng booking và thanh toán online sẽ giúp khách hàng booking nhanh chóng và tiết kiệm lượng lớn thời gian, công sức, tiền bạc.

Với tính năng thanh toán, nhiều web du lịch được thiết kế với nhiều hình thức thanh toán khác nhau như: thanh toán bằng tiền mặt, chuyển khoản, thanh toán qua ví điện tử, thẻ visa,…giúp khách hàng có thể chủ động và thanh toán tour một cách linh hoạt nhất.

2.6 Quản trị website thân thiện – dễ dàng phát triển website

Độ chuyên nghiệp của một website không chỉ dựa vào đánh giá của khách hàng mà còn do người quản trị web. Hãy đảm bảo thiết kế web của bạn thân thiện với cả đội ngũ quản trị, hơn nữa website có thể dễ dàng chỉnh sửa, phát triển để bắt kịp xu hướng mới. Hãy chú ý phần tới phần dễ dàng phát triển website vì chúng ta không thể vài năm lại đổi một web mới được.

Các thao tác quản trị web có dễ dàng, trơn tru hay không là do trang quản trị quyết định. Đây cũng là một trong những tiêu chí cần được quan tâm trên website hoàn hảo.

Để đảm bảo việc quản trị dễ dàng nhất, tốt hơn hết bạn nên hỏi lập trình viên những thắc mắc của mình trước khi nhận bàn giao dự án. Bạn phải sử dụng sản phẩm môt cách hiệu quả mới khẳng định được chất lượng dịch vụ mà các công ty cung cấp.