Top 10 # Mẫu Số 2 Đánh Giá Công Chức Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất 2/2023 # Top Trend | Beyondjewelries.com

Mẫu Số 1: Phiếu Đánh Giá Công Chức Dành Cho Hiệu Trưởng Năm 2022

UBND HUYỆN THANH OAITRƯỜNG MN MỸ HƯNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHIẾU ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨCNăm học 2016 – 2017

Họ và tên: NHỮ THỊ THỦYChức vụ, chức danh: Hiệu trưởng.Đơn vị công tác: Trường mầm non Mỹ Hưng – Huyện Thanh Oai.Ngạch viên chức: Giáo viên mầm non hạng IV. Bậc: 7. Hệ số lương: 3,06.I. TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC, TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN CỦA CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC1. Chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước:– Có lập trường tư tưởng vững vàng, kiên định với đường lối đổi mới của Đảng và Nhà nước. Luôn có tinh thần đấu tranh bảo vệ các quan điểm chỉ đạo của Đảng và Nhà nước. Bản thân và gia đình luôn chấp hành nghiêm chỉnh đường lối chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.2. Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong và lề lối làm việc:– Luôn có lối sống lành mạnh, giản dị, đoàn kết tương thân tương ái. Có thái độ nhân ái, vị tha, bao dung, độ lượng, sống trung thực, tận tâm với nghề, luôn luôn gần gũi, tôn trọng và giúp đỡ giáo viên, nhân viên. Có tác phong sư phạm và cách làm việc nhanh nhẹn, linh hoạt, luôn tự xác định cho bản thân phải giữ gìn phẩm chất và uy tín của nhà giáo.– Luôn có quan điểm thẳng thắn, trung thực về việc chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và những biểu hiện tiêu cực khác, đồng thời thực hiện tốt các quy định về những việc mà cán bộ công chức không được làm.3. Năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ:– Luôn có tinh thần tự học tập, tự bồi dưỡng và tự rèn luyện để nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm, năng lực lãnh đạo và quản lý nhà trường. Có tinh thần kiên quyết để giữ mối liên hệ với Ban Chi ủy, Ban giám hiệu nhà trường, Phòng GD&ĐT Thanh Oai, Đảng ủy, UBND xã Mỹ Hưng.– Thực hiện nghiêm túc việc phân công, phân nhiệm, rõ ràng, đúng người đúng việc. Luôn tự coi bản thân là trung tâm để xây dựng và giữ gìn mối đoàn kết trong nội bộ nhà trường, luôn tự kiềm chế bản thân, sống trung, thực thẳng thắn. Tích cực làm công tác xã hội hóa GD trong nhà trường và tham mưu để xây dựng CSVC của nhà trường, xây dựng kế hoạch mua sắm đầy đủ đồ dùng trang thiết bị phục vụ cho các hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ. 4. Tiến độ và kết quả thực hiện nhiệm vụ:– Đã huy động đủ chỉ tiêu số lượng trẻ Phòng GD giao cho trường, tỷ lệ trẻ được ăn bán trú tại trường đạt tỷ lệ cao 100%, tỷ lệ trẻ SDD, thấp còi, thừa cân giảm nhiều so với đầu năm học. Chất lượng nuôi dưỡng đảm bảo đúng yêu cầu, đảm bảo tuyệt đối về vệ sinh dinh dưỡng và ATTP, đảm bảo cân đối tỉ lệ các chất dinh dưỡng cho trẻ. Nhà trường đã được UBND Huyện công nhận danh hiệu”Cơ quan đạt chuẩn văn hóa” và danh hiệu “Trường học an toàn phòng tránh tai nạn thương tích” trong năm học.– Tích cực làm công tác xã hội hóa GD trong nhà trường, kết quả đã được phụ huynh ửng hộ kinh phí để mua sắm thêm tivi, bình nóng lạnh, máy điều hòa, xốp trải nền nhà vào mùa đông cho các lớp và XD cảnh quan môi trường sư phạm thân thiện cho các cháu tại các khu lớp.5. Tinh thần trách nhiệm và phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ:– Luôn tạo điều kiện và giúp đỡ CB, GV, NV của nhà trường được đi theo học các lớp đào tạo, bồi dưỡng để rèn luyện, nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, năng lực chuyên môn và nghiệp vụ sư phạm.– Phối hợp tốt với đồng chí Phó Hiệu trưởng, các đồng chí là trưởng các tổ chức, đoàn thể trong nhà trường và Ban đại diện Hội phụ huynh của trường để chỉ đạo và thực hiện tốt công tác chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ.6. Thái độ phục vụ nhân dân:Bản thân luôn khiêm tốn, có thái độ tận tình để giải quyết các ý kiến, tâm tư nguyện vọng của phụ huynh và nhân dân địa phương. Không tỏ thái độ hách dịch, gây phiền hà, sách nhiễu đối với phụ huynh và nhân dân.7. Kết quả hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao

Một Số Nội Dung Trong Đánh Giá Công Chức Hàng Năm

Thứ tư – 04/12/2013 05:34

Công tác đánh giá công chức, viên chức được thực hiện hàng năm theo quy định tại Luật Cán bộ, công chức năm 2008 và 1 số Nghị định khác. Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh hướng dẫn cụ thể một số nội dung về đánh giá công chức hàng năm, cụ thể như sau:

Khi đánh giá công chức dựa vào 3 căn cứ: 1. Nghĩa vụ và trách nhiệm của cán bộ, công chức tại Điều 8, 9, 10 Luật Cán bộ, công chức. Đối với viên chức thực hiện theo Điều 16, 17, 18, 19 Luật Viên chức; 2. Nhiệm vụ được cơ quan, đơn vị phân công; 3. Cam kết trong hợp đồng làm việc đã ký kết.Nội dung đánh giá đối với công chức được thực hiện theo quy định tại các điều từ Điều 55 đến Điều 58 Luật Cán bộ, công chức năm 2008. Đánh giá công chức theo các nội dung sau:a) Chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước;b) Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong và lề lối làm việc;c) Năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ;d) Tiến độ và kết quả thực hiện nhiệm vụ;đ) Tinh thần trách nhiệm và phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ;e) Thái độ phục vụ nhân dân.– Ngoài những nội dung trên, công chức lãnh đạo, quản lý còn phải đánh giá thêm các nội dung sau đây:f) Kết quả hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao lãnh đạo, quản lý;g) Năng lực lãnh đạo, quản lý;h) Năng lực tập hợp, đoàn kết công chức.Phân loại đánh giá công chức theo các mức: a) Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; b) Hoàn thành tốt nhiệm vụ; c) Hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực; d) Không hoàn thành nhiệm vụ.Trình tự, thủ tục đánh giá cán bộ, công chức và người lao động theo hợp đồng Nghị định 68, được thực hiện theo quy định tại Điều 45 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP.Đối với công chức là người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị:+ Công chức tự đánh giá kết quả công tác theo nhiệm vụ được giao và tự nhận xét ưu, nhược điểm trong công tác;+ Tập thể công chức của cơ quan sử dụng công chức họp tham gia góp ý. Ý kiến góp ý được lập thành biên bản và thông qua tại cuộc họp;+ Người đứng đầu cơ quan, tổ chức cấp trên quản lý trực tiếp đánh giá, quyết định xếp loại công chức và thông báo đến công chức sau khi tham khảo biên bản góp ý của tập thể nơi công chức lãnh đạo, quản lý làm việc.Đối với cấp phó của người đứng đầu và công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý:+ Công chức tự đánh giá kết quả công tác theo nhiệm vụ được giao;+ Người đứng đầu cơ quan sử dụng công chức nhận xét về kết quả tự đánh giá của công chức, đánh giá những ưu, nhược điểm của công chức trong công tác;+ Tập thể công chức của cơ quan sử dụng công chức họp tham gia góp ý. Ý kiến góp ý được lập thành biên bản và thông qua tại cuộc họp;+ Người đứng đầu cơ quan sử dụng công chức kết luận và quyết định xếp loại công chức tại cuộc họp đánh giá công chức hàng năm./.

Tác giả bài viết: Lã Quốc Thái-Phòng Tổ chức Cán bộ

Nguồn tin: Sở NN &PTNT

Mẫu Phiếu Đánh Giá Phân Loại Công Chức Lãnh Đạo Quản Lý

Business-letters.com xin giới thiệu đến các bạn Mẫu phiếu đánh giá phân loại công chức lãnh đạo quản lý được chúng tôi tổng hợp chi tiết, chính xác và được đăng tải ngay sau đây.

I. TỰ NHẬN XÉT KẾT QUẢ CÔNG TÁC, TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN:

Họ và tên: …………………………………….. Số hiệu công chức:……………………………………..

Chức vụ, công việc được giao:…………. …………………………………………………………………

Đơn vị công tác:……………………………… ………………………………………………………………..

Ngạch công chức: …………………… Bậc: …………………….. Hệ số:……………………………..

1. Chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước:

– Học tập nghiêm túc Nghị quyết Hội nghị trung ương lần thứ 8 Key XI về đổi mới căn bản giáo dục và đào tạo.

– Học tập, nghiên cứu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013.

– Từ việc học tập các nội dung nêu trên, bản thân đã gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, thực hiện đúng pháp luật, chế độ, chính sách, quy định của Nhà nước, các quy định của ngành, địa phương.

– Trong thực hiện nhiệm vụ được giao, luôn căn cứ vào các văn bản quy phạm pháp luật để làm căn cứ cho các quyết định.

2. Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong và lề lối làm việc;

a) Về phẩm chất chính trị:

– Tuyệt đối trung thành với lý tưởng cộng sản, trung thành với chế độ xã hội chủ nghĩa và con đường mà Đảng và Bác Hồ đã chọn.

– Chấp hành và thực hiện tốt quan điểm chỉ đạo của Đảng trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

– Kiên định và tin tưởng tuyệt đối vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Đảng và Nhà nước ta.

b) Về đạo đức:

– Luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác với thái độ làm việc tận tình, trung thực, cần, kiệm, liêm chính, chí công, vô tư.

– Đấu tranh trước những biểu hiện quan liêu, tham nhũng, bè phái gây mất đoàn kết nội bộ.

c) Về lối sống:

– Luôn thực hiện nghiêm túc việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và coi đó là việc tu dưỡng, rèn luyện bản thân thường xuyên trong công tác cung như trong đời sống hằng ngày

– Bản thân luôn có lối sống cần, kiệm, liêm chính, chí công, vô tư. Nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc, thực hiện tốt nguyên tắc tự phê bình và phê bình để ngày càng hoàn thiện bản thân.

d) Về tác phong công tác, lề lối làm việc:

– Luôn giao tiếp, ứng xử đúng mực khi tiếp xúc với đồng nghiệp, phụ huynh học sinh. Có tác phong làm việc khoa học, đúng giờ, thể hiện tinh thần tự phê bình và phê bình đúng mực, luôn coi trọng tính dân chủ – kỷ cương và luôn tạo cơ hội, giúp đỡ cán bộ, giáo viên cùng tiến bộ. Có quan hệ tốt trong gia đình và quần chúng nơi cư trú.

– Luôn phát huy quyền làm chủ của viên chức trong đơn vị trên nguyên tắc tập trung dân chủ.

– Tác phong, lề lối làm việc nghiêm túc.

3. Năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ:

– Năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ vững vàng. Tích cực học tập nâng cao trình độ quản lí, trình độ chính trị, trình độ chuyên môn. Cải tiến Cách làm việc nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được nhà trường và cấp trên giao.

4. Tiến độ và kết quả thực hiện nhiệm vụ:

– Thực hiện nhiệm vụ của bản thân dựa trên kế hoạch năm, tháng, tuần cụ thể. Từ đó bảo đảm đúng tiến độ đã đặt ra.

– Chất lượng thực hiện công việc tốt, đáp ứng được yêu cầu công tác quản lý của đơn vị, đạt được chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

– Thành tích đạt được trong những năm qua: Chiến sĩ thi đua cơ sở, chiến sĩ thi đua cấp thành phó, bằng khen của UBND thành phố, đơn vị đạt lao động xuất sắc.

* Tồn tại: Trong một số hoạt động chưa đạt được kết quả cao như: công tác bồi dưỡng nâng cao năng lực sư phạm đội ngũ giáo viên, Các phong trào thi đua chưa đi vào chiều sâu.

5. Tinh thần trách nhiệm và phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ:

– Luôn tâm huyết với nghề nghiệp và có trách nhiệm trong quản lý nhà trường. Trong quản lý và tổ chức thực hiện đều hướng mọi hoạt động của nhà trường vào mục tiêu nâng cao chất lượng học tập, rèn luyện của học sinh, nâng cao hiệu quả làm việc của đội ngũ. Luôn động viên, khích lệ cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong nhà trường tích cực tham gia phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

– Luôn đề cao việc phối hợp các ban ngành đoàn thể, các bộ phận trong nhà trường, chính quyền địa phương trong việc thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch hoạt động của nhà trường.

6. Thái độ phục vụ nhân dân:

– Thái độ phục vụ nhân dân đúng mực và giải quyết mọi tình huống hợp lý, có tính thuyết phục, không gây phiền hà.

7. Kết quả hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao lãnh đạo, quản lý:

– Hoàn thành những nhiệm vu trọng tâm do Sở GD-ĐT thành phố giao chỉ tiêu đầu năm.

– Thực hiện những báo cáo kịp thời đối với cơ quan cấp trên.

– Chất lượng hai mặt giáo dục cao hơn so với năm học trước, phong trào học sinh giỏi đạt tỷ lệ cao, công tác nghiên cứu khoa học trong học sinh đạt kết quả tốt.

– Chi bộ trường đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu.

8. Năng lực lãnh đạo, quản lý

II. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CÔNG CHỨC

– Phân công nhiệm vụ cho cấp dưới căn cứ vào năng lực, trình độ và tính phù hợp, sở trường của từng người, phù hợp với công việc được giao.

III. Ý KIẾN CỦA TẬP THỂ ĐƠN VỊ

– Tạo mối đoàn kết, hỗ trợ trong công tác của công chức, viên chức trong đơn vị.

9. Năng lực tập hợp, đoàn kết công chức, viên chức

– Lãnh đạo thực hiện mọi nhiệm vụ trên nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy quyền làm chủ của toàn thể công chức, viên chức trong đơn vị, xây dựng khối đại đoàn kết giữa các bộ phận, tổ chức trong nhà trường.

– Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ;

1. Ý kiến của tập thể đơn vị nơi công chức công tác:

……………………………………………………… ………………………………………………………

IV. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ PHÂN LOẠI CÔNG CHỨC (theo thẩm quyền được phân cấp)

……………………………………………………… ………………………………………………………

2. Nhận xét của Thủ trưởng trực tiếp quản lý công chức:

……………………………………………………… ………………………………………………………

……………………………………………………… ………………………………………………………

1. Nhận xét ưu, nhược điểm

……………………………………………………… ………………………………………………………

……………………………………………………… ………………………………………………………

2. Đánh giá mức độ hoàn thành chức trách, nhiệm vụ:

a. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ;

b. Hoàn thành tốt nhiệm vụ,

Thủ trưởng đơn vị

c. Hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực;

d. Không hoàn thành nhiệm vụ.

Kết quả đánh giá công chức: …………….. ……………………………………………………..

… …….., ngày…tháng…năm………..

Một Số Giải Pháp “Nâng Cao Chất Lượng Công Tác Đánh Giá, Phân Loại Cán Bộ, Công Chức”

Đánh giá cán bộ là khâu có ý nghĩa quyết định trong công tác cán bộ, là cơ sở để lựa chọn, bố trí, sử dụng, đề bạt, bổ nhiệm và thực hiện chính sách cán bộ. Đánh giá đúng cán bộ sẽ phát huy được khả năng của từng cán bộ, nguồn lực đội ngũ cán bộ, góp phần giữ vững đoàn kết nội bộ. Ngược lại, đánh giá không đúng sẽ dẫn đến bố trí, sử dụng, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ sai, gây ảnh hưởng không tốt cho cơ quan, đơn vị. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm đến vấn đề đánh giá cán bộ, Người cho rằng, để nhận xét được cán bộ tốt thì Đảng phải thường xuyên thực hành đánh giá cán bộ và phải có phương pháp đánh giá đúng. Người viết “Kinh nghiệm cho ta biết: mỗi lần xem xét lại nhân tài, một mặt thì tìm thấy những nhân tài mới, một mặt khác thì những người hủ hoá cũng lòi ra”.

Nhận thức việc đánh giá, phân loại cán bộ là hết sức quan trọng, hàng đầu trong các khâu công tác cán bộ, những năm qua Ban cán sự đảng, lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã thường xuyên quan tâm, lãnh đạo sát sao, chỉ đạo quyết liệt việc đánh giá, phân loại cán bộ đối với Viện Kiểm sát hai cấp trên cơ sở quy định của Luật cán bộ, công chức năm 2008; Nghị định 56/2015/NĐ-CP, ngày 09/6/2015 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức; Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII của Đảng và Quy chế đánh giá, phân loại công chức, viên chức và người lao động trong ngành Kiểm sát nhân dân (ban hành kèm theo Quyết định số 06/QĐ-VKSTC-V15 ngày 22/12/2015 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao). Nhằm tăng cường quản lý việc đánh giá cán bộ, Lãnh đạo Viện kiểm sát tỉnh đã chỉ đạo đơn vị thực hiện việc lập lịch công tác hằng tuần đối với từng cán bộ, công chức (qua hệ thống quản lý văn bản), qua đó nhằm giúp cho lãnh đạo Viện tỉnh, lãnh đạo các phòng, các huyện giám sát được khối lượng công việc của cán bộ mình thực hiện, góp phần vào việc đánh giá cán bộ cuối năm được chính xác. Bên cạnh đó, để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và Nghị quyết số 65-NQ/BCSĐ, ngày 04/5/2018 của Ban cán sự đảng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao về việc rà soát, điều chỉnh biên chế gắn với sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy làm việc Viện Kiểm sát nhân dân các cấp đảm bảo phù hợp với yêu cầu thực tiễn của các đơn vị; đồng thời để thực hiện tốt việc đánh giá, phân loại cán bộ, công chức và bố trí, sử dụng cán bộ, công chức bảo đảm hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của Ngành, Ban cán sự đảng, lãnh đạo Viện tỉnh đã lãnh đạo Viện Kiểm sát hai cấp thực hiện việc đánh giá cán bộ theo hằng Quý, 6 tháng và 1 năm bằng Phiếu quản lý công việc cụ thể. Qua thực hiện việc đánh giá cán bộ bằng phiếu quản lý công việc trong 6 tháng đầu năm 2019 đã đạt được những kết quả khả quan. Tuy nhiên, công tác đánh giá, phân loại cán bộ trong những năm qua vẫn còn một số tồn tại, hạn chế đó là: Một số bản đánh giá, nhận xét của cán bộ, công chức (phần tự kiểm điểm, đánh giá của cá nhân) còn sơ sài, không ghi rõ nhiệm vụ được lãnh đạo đơn vị phân công, không đánh giá cụ thể khối lượng công việc được giao, chất lượng công việc đạt được, đánh giá phần ưu điểm, hạn chế qua loa; một số đồng chí chỉ nêu chung chung, không rõ ràng cụ thể, nhưng lãnh đạo đơn vị không yêu cầu làm lại mà vẫn cứ nhận xét là hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ…., điều đó dẫn đến khó khăn cho tập thể Ban cán sự đảng và lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh trong việc xác nhận kết quả đánh giá, phân loại công chức của các đơn vị. Có đơn vị nhận xét đánh giá công chức là hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nhưng lại không đề nghị danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở, những đồng chí đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ thì lại đề nghị danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở…

Mặt khác còn tình trạng Kiểm sát viên để xảy ra việc trả hồ sơ điều tra bổ sung, vụ án bị hủy, sửa có lỗi chủ quan của Kiểm sát viên nhưng lãnh đạo đơn vị vẫn đánh giá, phân loại cho Kiểm sát viên đạt mức Hoàn thành xuất sắc, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Một số các đồng chí không thực hiện việc lập lịch công tác theo quy định, mặc dù đã có thông báo của lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh (đây là một tiêu chí mới mà Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đưa vào để xem xét, đánh giá, phân loại công chức thực hiện từ năm 2018), nhưng lãnh đạo một số đơn vị bỏ qua tiêu chí này, vẫn đánh giá cho cán bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Trong thời gian tới để thực hiện tốt công tác đánh giá cán bộ cần đề ra một số giải pháp như sau:

Thứ nhất: Cấp ủy, lãnh đạo Viện Kiểm sát hai cấp cần nhận thức sâu sắc quán triệt đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước của Ngành về công tác cán bộ; tiếp tục quán triệt, thực hiện một số văn bản quan trọng như: Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII của Đảng); Luật Tổ chức Viện Kiểm sát nhân dân năm 2014; Luật cán bộ, công chức năm 2008; Nghị định 56/2015/NĐ-CP, ngày 09/6/2015 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức; Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng; Quy định số 132-QĐ/TW, ngày 08/3/2018 của Bộ Chính trị về việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị; Hướng dẫn số 21-HD/BTCTW, ngày 18/10/2019 của Ban Tổ chức Trung ương về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; Quy chế đánh giá, phân loại công chức, viên chức và người lao động trong ngành Kiểm sát nhân dân (ban hành kèm theo Quyết định số 561/QĐ-VKSTC ngày 13/11/2019 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao).

Thứ hai: Cấp ủy, lãnh đạo Viện Kiểm sát hai cấp cần nhận thức đúng đắn và nghiêm túc về trách nhiệm cũng như ý nghĩa, tầm quan trọng của việc đổi mới công tác nhận xét, đánh giá phân loại công chức, người lao động; phải nắm vững căn cứ, nắm chắc tiêu chuẩn đánh giá. Sử dụng linh hoạt các phương pháp nhận xét, đánh giá, phân loại cán bộ, công chức phù hợp với đặc điểm, tình hình cụ thể ở từng đơn vị, phản ánh đúng thực chất, có hiệu quả, đảm bảo việc đánh giá cán bộ phải thực chất, công tâm, vô tư, khách quan. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, vị trí việc làm yêu cầu cán bộ, công chức xây dựng Chương trình, kế hoạch các nhiệm vụ chính sẽ thực hiện; tiến hành phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cá nhân, coi đó là cơ sở quan trọng trong việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao.

Thứ ba: Cấp ủy, người đứng đầu Viện Kiểm sát hai cấp phải chịu trách nhiệm về kết quả đánh giá, phân loại cán bộ, công chức của đơn vị mình; phải xác định rõ trách nhiệm trong đánh giá, phân loại cán bộ, công chức với tinh thần thẳng thắn, tự phê bình và phê bình cao; cần khắc phục cách đánh giá hình thức, giản đơn, qua loa, chiếu lệ; chỉ nêu ưu điểm, thành tích, né tránh khuyết điểm. Sau kiểm điểm đánh giá cần thực hiện nghiêm túc việc công khai kết quả phân loại đối với cán bộ, công chức. Cần có thái độ mạnh mẽ, quyết liệt nếu phát hiện có công chức nào không hoàn thành nhiệm thì cần chủ động báo cáo Lãnh đạo Viện tỉnh và phòng Tổ chức cán bộ để có phương án thay thế, bố trí công việc khác phù hợp./.

Trịnh Thị Viện – Phòng 15 Viện tỉnh