Top 7 # Đánh Giá Theo Kpi Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất 2/2023 # Top Trend | Beyondjewelries.com

Đánh Giá Nhân Sự Theo Kpi

Khi đánh giá kết quả làm việc của nhân viên hoặc bộ phận, doanh nghiệp/tổ chức thường có nhiều chỉ tiêu khác nhau, tuy nhiên không phải chỉ tiêu nào cũng là KPI. Vậy KPI là gì? Đặc trưng của KPI bao gồm:

* Định lượng, đo lường được chính xác bằng số liệu.* Diễn ra thường xuyên theo chu kỳ, hay nói cách khác việc đo lường có tần suất, ví dụ hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng.* Luôn gắn với một nhân viên hoặc bộ phận cụ thể và thể hiện sự thành công có ý nghĩa then chốt của chủ thể.

Đối với doanh nghiệp, việc xây dựng, đo lường các chỉ số KPI hết sức quan trọng trong hoạt động sản xuất kinh doanh, dễ dàng nhận thấy một số chỉ tiêu KPI mà các doanh nghiệp thường áp dụng như doanh số, số lượng khách hàng mới, tỷ lệ phế phẩm,… Thông thường KPI được áp dụng để đo lường và đánh giá một phần kết quả công việc của bộ phận, nhân viên.

Biểu đồ hiển thị số liệu KPI trên phần mềm iHCM

Nhận thức được tầm quan trọng của KPI đối với khách hàng, trong module ” Mục tiêu & Công việc” của iHCM phiên bản Enterprise đã được Hyperlogy đưa KPI vào đo lường mục tiêu để giúp doanh nghiệp:

* Xây dựng, liên kết KPI cho doanh nghiệp, bộ phận, cá nhân. Chúng tôi hiểu rằng trong nhiều trường hợp KPI không chỉ là một chỉ số độc lập, mà nó có tính liên kết giữa các bộ phận, cá nhân trong doanh nghiệp, ví dụ: để đạt được doanh số mà Hội đồng quản trị đặt ra thì từng Bộ phận kinh doanh cần đạt doanh số thế nào, từ đó sẽ phân bổ doanh số xuống cho từng cá nhân ra sao. Để đạt được doanh số của công ty, bộ phận chăm sóc khách hàng cần thực hiện các mục tiêu nào? Từ đó muc tiêu sẽ phân bổ xuống cho từng nhân viên chăm sóc khách hàng. Chúng tôi gọi tính năng thể hiện sự liên kết của các mục tiêu này là Bản đồ mục tiêu.* Hiển thị số liệu một cách trực quan giúp nhà quản lý có số liệu tức thời từ cấp độ doanh nghiệp xuống từng bộ phận, cá nhân ở dưới. Qua đó giám sát được kết quả hoàn thành KPI của tổ chức, từng phòng ban, từng cá nhân.* Tích hợp với chức năng đánh giá của hệ thống cho phép nhà quản lý đánh giá được bộ phận, nhân viên có đạt được chỉ tiêu hay không. Từ đó có cơ sở để trả lương, thưởng và các chế độ chính sách khác. Đây chính là thành phần lương P3 (Performance – Lương theo hiệu quả) trong trả lương 3P (Position – Person – Performance).* Là số liệu đầu vào cho module phân tích, trên cơ sở số liệu KPI theo thời gian, nhà lãnh đạo/quản lý có thể nhìn được mối tương quan giữa các số liệu, ví dụ sự liên hệ giữa doanh số với số lượng nhân viên.

Phần mềm KPI iHCM thực sự nổi trội nhờ khả năng hỗ trợ thiết lập, quản lý, đo lường, đánh giá kết quả của nhân viên, bộ phận và công ty bằng KPI, qua đó xác định nhân viên có thành tích tốt và trả lương hiệu quả theo kết quả công việc được giao.

Đánh Giá Công Việc Theo Kpi

1. KPI cho sale – marketing:

1.1 Tỷ lệ phản hồi / tổng số gửi đi: – Công thức = tổng số phản hồi khách hàng / tổng số thông tin gửi tới khách hàng. – Tỷ lệ này đo lường hiệu quả của marketing trực tiếp của các sale rep.Các chương trình markeing trực tiếp có thể là gửi thư, gửi email….

2. KPI đánh giá hiệu quả nhân sự:

2.1 Tỷ lệ vòng đời nhân viên – Tỷ lệ vòng đời của nhân viên = tổng thời gian phục vụ trong DN của tất cả nhân viên/ tổng số nhân viên doanh nghiệp đã tuyển. – Bạn có thể tính vòng đồi cho toàn công ty và cho chức danh, cho bộ phận. – Đối với chức danh nếu vòng đồi quá thấp điều này có thể không phải do phía công ty mà do bản chất của xã hội, ví dụ các chức danh hay làm thời vụ. – Đối với các bộ phận, một phần có thể do cách quản lý của trưởng bộ phận dẫn đến vòng đồi của NV thấp.

2.2 Tỷ lệ nhân viên không hoàn thành nhiệm vụ: – Công thức = số nhân viên không hoàn thành/ tổng số nhân viên. – Bạn xem xét tỷ lệ này của toàn công ty và của từng bộ phận. – Tỷ lệ quá thấp của công ty hoặc từng bộ phận làm bạn cần chú ý. Đôi khi bạn cũng cần phải xem lại, các tỷ lệ quá thấp là do sếp bộ phận đó đánh giá quá khắt khe, ngược lại hầu như không có nhân viên bị đánh giá kém hoặc tốt cũng làm bạn lưu ý (sếp có xu hướng bình quân chủ nghĩa).

3 KPI cho sản xuất:

3.1 Tỷ lệ sử dụng NVL tiêu hao: – Công thức: = số lượng tiêu hao thực tế ngoài định mức / số lượng tiêu hao cho phép. – Tỷ lệ này đo lường bằng tỷ lệ 100 %. Tỷ lệ càng cao chứng tỏ doanh nghiệp đã tiêu tốt càng nhiều NVL ngoài định mức. – Tỷ lệ này giúp bạn xác định mức tiêu hao trung bình của NVL từ đó có quyết định tỷ lệ phù hợp cho các đơn hàng sắp tới. Ở các đơn vị gia công, tỷ lệ tiêu hao thấp giúp cho DN sẽ có thêm nguồn thu nhập khi bán lại các NVL tiêu hao còn dư.

Download biểu mẫu KPI

Theo NguoiDiLam

Đánh Giá Thực Hiện Công Việc Theo Kpi Như Thế Nào?

GETFLY CRM – KPI đánh giá thực hiện công việc theo KPI là hệ thống các chỉ số đo lường và đánh giá hiệu suất nhân viên thông qua các số liệu, tỷ lệ phần trăm, chỉ tiêu định lượng. Chỉ số KPI sẽ cho thấy doanh nghiệp đang hoạt động hiệu quả như thế nào, tỉ lệ tăng trưởng của từng bộ phận, từng nhân viên thậm chí là toàn thể doanh nghiệp.

Đánh giá thực hiện công việc sẽ được thực hiện dựa trên các mục tiêu công việc, kết quả thực hiện công việc của từng cá nhân, phòng ban trong doanh nghiệp.

1. Mục đích của việc sử dụng KPI trong đánh giá thực hiện công việc

Đánh giá thực hiện công việc theo KPI được sử dụng theo nhiều mục đích khác nhau tùy vào cơ cấu doanh nghiệp:

2. Xây dựng mục tiêu trong đánh giá thực hiện công việc theo KPI

Thông qua bản đánh giá thực hiện công việc, từng nhân viên sẽ hiểu được mức độ hoàn thành công việc so với mục tiêu đề ra.

Tạo động lực làm việc cho nhân viên với kết quả đánh giá thực hiện công việc hiệu quả.

Nhân viên có thể phát hiện ra khiếm khuyết và cải thiện chúng trong quá trình đánh giá thực hiện công việc

Quy trình đánh giá thực hiện công việc sẽ giúp cấp quản lý có cái nhìn tổng quan về hiệu suất làm việc của nhân viên cũng như đề ra chế độ lương thưởng, kỷ luật phù hợp.

Các chỉ số KPI có tính chính xác và định lượng cao sẽ góp phần nâng cao hiệu quả quy trình đánh giá thực hiện công việc.

Việc đánh giá thực hiện công việc của nhân viên sẽ trở nên trực quan, minh bạch và chính xác hơn với các chỉ số KPI.

3. Bước 1: Xác định các yêu cầu cơ bản của đánh giá thực hiện công việc: Xây dựng quy trình đánh giá thực hiện công việc Bước 2: Xác định phương pháp đánh giá thực hiện công việc:

Khi xây dựng hệ thống KPI trong đánh giá thực hiện công việc, cấp quản lý cần đảm bảo mục tiêu công việc của nhân viên theo tiêu chí SMART:

Bước 3: Đảm bảo cấp quản lý thực hiện đầy đủ việc đánh giá thực hiện công việc:

S – Specific: Mục tiêu cụ thể

M – Measurable: Mục tiêu đo lường được

A – Achiveable: Mục tiêu có thể đạt được

R – Realistics: Mục tiêu thực tế

T – TimEbound: Mục tiêu có thời hạn cụ thể

Hiện nay, có rất nhiều phương pháp đánh giá thực hiện công việc. Dựa vào đặc thù doanh nghiệp, cấp quản lý phải chọn ra một phương pháp đánh giá thực hiện công việc khả thi và phù hợp với mục tiêu, tầm nhìn chiến lược, văn hóa của doanh nghiệp đó.

Để đảm bảo việc triển khai đánh giá thực hiện công việc chính xác và minh bạch, hệ thống chỉ số KPI cần được thiết lập đủ, đúng và đồng thời cấp quản lý cũng cần được huấn luyện kỹ càng về việc đánh giá thực hiện công việc theo KPI.

Ngoài ra, việc vạch ra các phương hướng phát triển và mục tiêu công việc mới là yếu tố quan trọng trong đánh giá thực hiện công việc. Cấp quản lý cần theo dõi và thực hiện sâu sát vấn đề này thì việc đánh giá thực hiện công việc mới phát huy hiệu quả.

4. GetFly CRM – Giải pháp đánh giá thực hiện công việc từ tổng quan đến chi tiết

Hiện tại ở Việt Nam, GetFly CRM là một trong những phần mềm CRM có tích hợp tính năng công việc cùng với các tính năng về quản lý và chăm sóc khách hàng. Đồng hành cùng với các chuyên gia của chúng tôi, các doanh nghiệp sẽ được tư vấn về cách áp dụng KPI vào chính doanh nghiệp của bạn một cách hợp lý nhất, hiệu quả nhất

Tags: bản mô tả đánh giá công việc, kpi, đánh giá công việc

Đánh Giá Hiệu Quả Thực Hiện Công Việc Theo Kpi Như Thế Nào?

Đánh giá hiệu quả thực hiện công việc theo KPI là cách làm tốt nhất để xem xét mức độ làm việc của một nhân viên. Chỉ số KPI cho biết doanh nghiệp đang hoạt động ra sao, tỷ lệ tăng trưởng từng bộ phận cũng như từng nhân viên trong bộ phận. Đánh giá hiệu quả thực hiện công việc theo KPI

Mục đích của việc sử dụng KPI trong đánh giá thực hiện công việc

Đánh giá thực hiện công việc theo KPI được sử dụng theo nhiều mục đích khác nhau tùy vào cơ cấu doanh nghiệp:

Thông qua bản đánh giá thực hiện công việc, từng nhân viên sẽ hiểu được mức độ hoàn thành công việc so với mục tiêu đề ra.

Tạo động lực làm việc cho nhân viên với kết quả đánh giá thực hiện công việc hiệu quả.

Nhân viên có thể phát hiện ra khiếm khuyết và cải thiện chúng trong quá trình đánh giá thực hiện công việc

Quy trình đánh giá thực hiện công việc sẽ giúp cấp quản lý có cái nhìn tổng quan về hiệu suất làm việc của nhân viên cũng như đề ra chế độ lương thưởng, kỷ luật phù hợp.

Các chỉ số KPI có tính chính xác và định lượng cao sẽ góp phần nâng cao hiệu quả quy trình đánh giá thực hiện công việc.

Việc đánh giá thực hiện công việc của nhân viên sẽ trở nên trực quan, minh bạch và chính xác hơn với các chỉ số KPI.

Xây dựng mục tiêu trong đánh giá thực hiện công việc theo KPI

Khi xây dựng hệ thống KPI trong đánh giá thực hiện công việc, cấp quản lý cần đảm bảo mục tiêu công việc của nhân viên theo tiêu chí SMART:

S – Specific: Mục tiêu cụ thể

M – Measurable: Mục tiêu đo lường được

A – Achiveable: Mục tiêu có thể đạt được

R – Realistics: Mục tiêu thực tế

T – TimEbound: Mục tiêu có thời hạn cụ thể

Xây dựng mục tiêu trong đánh giá thực hiện công việc theo KPI

Xây dựng quy trình đánh giá thực hiện công việc

Bước 1: Xác định các yêu cầu cơ bản của đánh giá thực hiện công việc

Bước 2: Xác định phương pháp đánh giá thực hiện công việc

Hiện nay, có rất nhiều phương pháp đánh giá thực hiện công việc. Dựa vào đặc thù doanh nghiệp, cấp quản lý phải chọn ra một phương pháp đánh giá thực hiện công việc khả thi và phù hợp với mục tiêu, tầm nhìn chiến lược, văn hóa của doanh nghiệp đó.

Xây dựng quy trình đánh giá thực hiện công việc

Bước 3: Đảm bảo cấp quản lý thực hiện đầy đủ việc đánh giá thực hiện công việc

Để đảm bảo việc triển khai đánh giá thực hiện công việc chính xác và minh bạch, hệ thống chỉ số KPI cần được thiếp lập đủ, đúng và đồng thời cấp quản lý cũng cần được huấn luyện kỹ càng về việc đánh giá thực hiện công việc theo KPI.

Bước 5: Thực hiện đánh giá thực hiện công việc theo KPI

Ngoài ra, việc vạch ra các phương hướng phát triển và mục tiêu công việc mới là yếu tố quan trọng trong đánh giá thực hiện công việc. Cấp quản lý cần theo dõi và thực hiện sâu sát vấn đề này thì việc đánh giá thực hiện công việc mới phát huy hiệu quả.