Top 12 # Đánh Giá Năng Lực Giáo Viên / 2023 Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất 12/2022 # Top Trend | Beyondjewelries.com

Khảo Sát Năng Lực Giáo Viên Tiếng Anh / 2023

Mục đích khảo sát, đánh giá là nắm được chất lượng thực của đội ngũ giáo viên (GV) tiếng Anh của tỉnh, giúp cho GV tự nhận biết được trình độ chuyên môn của mình đang ở mức độ nào, từ đó có kế hoạch bồi dưỡng, nâng cao năng lực chuyên môn.

Xuất phát từ chất lượng dạy và học môn tiếng Anh, đồng thời thực hiện chủ trương đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, ngành giáo dục đã tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng Đề án “Nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ trong các đơn vị giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025”. Thực hiện đề án này, Sở GD&ĐT đã xây dựng kế hoạch khảo sát, đánh giá trình độ, năng lực ngoại ngữ cho đội ngũ giáo viên (GV) tiếng Anh trên địa bàn tỉnh. Kế hoạch này hướng đến mục tiêu kiện toàn và tăng cường năng lực đội ngũ GV tiếng Anh, nâng cao chất lượng dạy và học môn tiếng Anh trong các trường phổ thông.

Vì sao phải khảo sát, đánh giá?

Có thể thấy, trong những năm qua, được sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân, ngành giáo dục tỉnh ta đã tích cực, chủ động đổi mới về mọi mặt, không ngừng nâng cao chất lượng dạy và học các môn học nói chung, môn ngoại ngữ nói riêng trong các cấp, bậc học. Tuy nhiên, sau nhiều năm triển khai Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008 – 2020” của Bộ GD&ĐT, chất lượng dạy và học ngoại ngữ trong các nhà trường ở Thanh Hóa vẫn bộc lộ những hạn chế, yếu kém. Thống kê điểm thi môn tiếng Anh của tỉnh trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2015 và 2016 cho thấy: Năm 2015, toàn tỉnh có 2,32% học sinh (HS) đạt điểm khá, giỏi; 3,03% HS đạt điểm trung bình; 94,65% HS đạt điểm yếu kém. Năm 2016 kết quả thấp hơn chỉ có 0,46% HS đạt điểm khá, giỏi, 1,83% HS đạt điểm trung bình và có đến 97,71% HS đạt điểm yếu, kém. Đặc biệt, Thanh Hóa xếp thứ 56 trên tổng số 63 tỉnh, thành phố trong cả nước về điểm trung bình môn tiếng Anh trong kỳ thi THPT quốc gia những năm gần đây. Đối với GV, hiện toàn tỉnh có gần 600 GV tiếng Anh cấp THPT, trên 1.000 GV cấp THCS và 654 GV cấp tiểu học. Tất cả GV dạy tiếng Anh ở các cấp học đều đạt chuẩn về bằng cấp, song, do được đào tạo bằng nhiều nguồn khác nhau như chính quy, tại chức, từ xa và từ nhiều trường đại học khác nhau trong cả nước nên chất lượng không đồng đều. Qua thống kê của Sở GD&ĐT cho thấy, số lượng GV tiếng Anh đang giảng dạy trong các nhà trường trên địa bàn tỉnh tốt nghiệp các hệ đào tạo không chính quy lên tới 55,17%, trong đó THPT 26%, THCS 66,48%, tiểu học 73,04%. Trong khi đó, số lượng GV được đào tạo hệ chính quy trong giảng dạy vẫn còn nặng về kiến thức ngữ pháp, từ vựng, khả năng tổ chức các hoạt động dạy và học theo hướng giao tiếp chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn… Từ thực tế này, cần thiết phải xây dựng Đề án “Nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ trong các đơn vị GDĐT trên địa bàn tỉnh đến năm 2025”. Và việc tổ chức khảo sát, đánh giá trình độ, năng lực ngoại ngữ cho đội ngũ GV tiếng Anh được xem là giải pháp tất yếu để thực hiện có hiệu quả đề án trên. Qua đó, từng bước nâng cao năng lực chuyên môn của đội ngũ GV, hướng tới nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần thực hiện chiến lược phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh trong xu thế toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế.

Ngày 13-2-2019, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã có công văn số 272/SGD ĐT-GDTrH, về kế hoạch cụ thể để tiến hành khảo sát, đánh giá năng lực cho giáo viên Tiếng Anh trên địa bàn.

Quá trình khảo sát được triển khai thành 2 đợt: Đợt một (chiều 9 đến 10-3) sẽ khảo sát cho 630 người gồm giáo viên chưa đạt chuẩn; chưa tham gia khảo sát, đánh giá; giáo viên đã tham gia các lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực ngoại ngữ sau khảo sát nhưng chưa đạt chuẩn theo yêu cầu của Bộ GD&ĐT. Đợt hai (20 đến 21-4) sẽ khảo sát cho 550 giáo viên tiếng Anh gồm số đã tham gia các lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực ngoại ngữ; giáo viên tự bồi dưỡng đạt chuẩn tính từ năm 2011 đến nay.

Khảo sát để nâng cao chất lượng

Để nâng cao chất lượng dạy học môn tiếng Anh cần thay đổi nhiều yếu tố như nhận thức về vai trò ý nghĩa của tiếng Anh trong mỗi cán bộ, GV, người dân, sự quan tâm đầu tư cơ sở vật chất của xã hội và đặc biệt là phải nâng được chất lượng đội ngũ GV tiếng Anh. Vì lẽ đó, ngay sau khi Đề án “Nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ trong các đơn vị GD&ĐT tỉnh đến năm 2025” được thực thi, Sở GD&ĐT đã ban hành nhiều công văn, hướng dẫn các nhà trường thực hiện. Đặc biệt là việc xây dựng kế hoạch khảo sát, đánh giá trình độ, năng lực ngoại ngữ cho đội ngũ GV tiếng Anh. Thực hiện kế hoạch, trong năm 2019, Sở GD&ĐT sẽ tiến hành khảo sát, đánh giá trình độ năng lực ngoại ngữ cho đội ngũ GV tiếng Anh các cấp học trên địa bàn tỉnh với số lượng 1.180 GV. Theo Công văn số 272/SGDĐT-GDTrH, ngày 13-2-2019 của Sở GD&ĐT, kế hoạch khảo sát, đánh giá trình độ năng lực được triển khai thành 2 đợt. Trong đó, đợt 1 sẽ triển khai khảo sát cho 630 GV tiếng Anh, bao, gồm: Số GV chưa đạt chuẩn; GV chưa tham gia khảo sát, đánh giá; GV đã tham gia các lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực ngoại ngữ sau khảo sát nhưng chưa đạt chuẩn theo yêu cầu của Bộ GD&ĐT. Thời gian tổ chức khảo sát, đánh giá trong 2 ngày 9 và 10-3-2019. Đợt 2 sẽ triển khai khảo sát cho 550 GV tiếng Anh, bao gồm: Số lượng GV đã tham gia các lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực ngoại ngữ; GV tự bồi dưỡng đạt chuẩn tính từ năm 2011 đến nay. Thời gian tổ chức khảo sát, đánh giá trong 2 ngày 20 và 21-4-2019. Đơn vị tham gia tổ chức khảo sát là Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội. Trước khi tổ chức khảo sát, đánh giá, Sở GD&ĐT phối hợp với Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức bồi dưỡng và hướng dẫn cho GV tiếng Anh về quy định, quy chế, kỹ năng làm bài khảo sát tiếng Anh theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc.

Ngay sau khi kế hoạch được ban hành nhiều GV tỏ ra băn khoăn, lo lắng. Đặc biệt là sau khi khảo sát xong nếu không đạt sẽ như thế nào?. Về vấn đề này, đồng chí Phạm Thị Hằng, Giám đốc Sở GD&ĐT cho hay: Mục đích khảo sát, đánh giá là nắm được chất lượng thực của đội ngũ GV tiếng Anh của tỉnh, giúp cho GV tự nhận biết được trình độ chuyên môn của mình đang ở mức độ nào, từ đó có kế hoạch bồi dưỡng, nâng cao năng lực chuyên môn. Nếu GV khảo sát lần đầu không đạt sẽ phải tham gia các lớp bồi dưỡng. Sau khi được học tập, bồi dưỡng xong, tổ chức, đánh giá lần nữa mà vẫn không đạt yêu cầu thì lúc này Sở GD&ĐT và Sở Nội vụ sẽ báo cáo UBND tỉnh có hướng sắp xếp, bố trí GV phù hợp. Đồng chí Giám đốc Sở GD&ĐT nhấn mạnh, quá trình tổ chức khảo sát, đánh giá Sở GD&ĐT sẽ tạo mọi điều kiện, không gây áp lực cho GV tham gia khảo sát, đánh giá. Về kinh phí khảo sát do tỉnh hỗ trợ, tuy nhiên, sau khảo sát, GV nào không đạt chuẩn thì phải tự túc kinh phí để đi học bồi dưỡng.

Trong 2 ngày 23, 24-2, Sở GD&ĐT Thanh Hóa đã phối hợp với Trường Đại học Ngoại ngữ về tập huấn, bồi dưỡng kiến thức cho đội ngũ giáo viên Tiếng Anh để các thầy cô giáo tự tin bước vào đợt khảo sát sắp tới. Đồng thời, trò chuyện để những giáo viên này yên tâm công tác trong thời gian tiếp theo.

Mong muốn qua đợt khảo sát sẽ đánh giá được đúng chất lượng giáo viên Tiếng Anh ở các cấp học trên địa bàn tỉnh, Sở GD&ĐT Thanh Hóa đã phối hợp với Trường Đại học Ngoại ngữ chuẩn bị rất kỹ lưỡng để việc khảo sát diễn ra nghiêm túc, khách quan. Đến thời điểm hiện nay, công tác chuẩn bị cho kỳ thi khảo sát đã hoàn tất.

Phong Sắc

Những Năng Lực Cần Có Của Người Giáo Viên / 2023

Trong nhiều ngành nghề trong xã hội, ít có nghề nào được kính yêu và tôn trọng như nghề giáo viên. Giáo viên là những người truyền dạy kiến thức, dạy dỗ những điều hay lẽ phải cho những mầm non tương lai của đất nước, trọng trách mà mỗi giáo viên nhận được rất lớn với sự kỳ vọng của gia đình, nhà trường và xã hội, vì thế đòi hỏi mỗi giáo viên cần trang bị những năng lực và kỹ năng cần thiết. Những năng lực, phẩm chất cần có của người giáo viên là gì? Ảnh: internet

Nghề giáo viên thật sự rất đặc biệt, khác biệt hoàn toàn với những ngành nghề khác, sản phẩm của giáo viên là con người, là những con người hoàn thiện về kiến thức, đạo đức, nhân cách,… chính vì vậy điều cần thiết là mỗi giáo viên cần có những phẩm chất cao về cả đạo đức lẫn năng lực.

Những phẩm chất cần có của người giáo viên

Có đạo đức nghề nghiệp

Điều trước hết cần phải có đối với một giáo viên là phải có đạo đức nghề nghiệp. Giáo viên phải giữ thái độ trung hoà, mẫu mực và là tấm gương sáng để học sinh noi theo. Không thiên vị, xử sự công bằng cho tất cả các học sinh, chuẩn mực trong nhận xét và đánh giá, đặt mục tiêu và hiệu quả giáo dục làm nhiệm vụ hàng đầu.

Giáo dục tạo môi trường để đào tạo ra những con người có ích cho xã hội, mỗi giáo viên cần có cái tâm với nghề, không nên đặt lợi ích cá nhân lên trên mà bỏ qua mục đích cốt lõi của giáo dục. Nhiều người thường xem nghề giáo viên như một nghề để kiếm tiền, nói cách khác họ không xem trọng chất lượng giáo dục như thế nào, miễn là đem lại tiền bạc và lợi ích thì họ sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu mà không quan tâm cái gọi là “đạo đức nghề nghiệp”. Những trường hợp như vậy rất đáng lên án, dẫu biết rằng ai ai làm việc cũng vì cơm áo gạo tiền, cũng vì muốn có cuộc sống tốt hơn nhưng đối với một giáo viên thì phải đặt lợi ích giáo dục làm ưu tiên hàng đầu, làm việc vì cái tâm và cống hiến hết mình, chắc chắn các bạn sẽ thành công.

Phải là một người “yêu nghề, mến trẻ”

Tuy nói nghề giáo viên cao quý, được cả xã hội tôn trọng nhưng bên cạnh đó là rất nhiều khó khăn, vất vả phải trải qua, vì vậy chỉ khi bạn là người yêu mến nghề nghiệp, có tinh thần nhiệt huyết và yêu quý học sinh, coi học sinh là con em ruột thịt thì mới trở thành giáo viên thực thụ được. Khi các em gặp bất cứ vấn đề gì, dù là việc học tập hay việc riêng thì bạn phải là chỗ dựa tinh thần tốt nhất cho các em mỗi khi các em cần; Tôn trọng các em, tương tác để hiểu hơn về tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của các em để cùng trao đổi và giúp các em học sinh có hướng đi đúng đắn trên con đường tương lai.

Có trách nhiệm

Trong công việc, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chuyên môn và các công việc khác được cấp trên giao cho. Nhiệm vụ chính của giáo viên là giảng dạy, trước tiên muốn hoàn thành tốt công việc phải hoàn thành tốt công việc giảng dạy học sinh, cung cấp cho học sinh những kiến thức cơ bản và cần thiết cho mỗi môn học ở từng cấp học. Không nên từ chối các công việc được nhà trường giao phó, cùng nhà trường thực hiện các công tác chuyên môn để cùng chung tay phát triển sự nghiệp giáo dục.

Gương mẫu, có ý thức và trách nhiệm với học sinh, nhà trường và xã hội, làm việc hăng hái, tạo tinh thần sáng tạo. Các bạn không chỉ là người giáo viên truyền đạt tri thức mà còn là người hướng dẫn, cố vấn, hỗ trợ các em học sinh tìm hiểu và nâng cao khả năng tự học, tự tìm tòi, khám phá tri thức nhân loại.

Những năng lực cần có của người giáo viên

Trang bị kiến thức vững vàng

Giáo viên cần trang bị kiến thức chuyên môn vững, sâu rộng, chỉ khi am hiểu, thông tường được một vấn đề nào đó bạn mới tự tin giảng dạy, hướng dẫn cho người khác. Lưu ý khi giảng dạy cần hướng dẫn kỹ những kiến thức nền tảng cơ bản để học sinh thật sự hiểu bài trước khi vận dụng quá nhiều, từ những kiến thức đã học, ứng dụng vào làm bài tập, ứng dụng vào thực tế,…

Không chỉ giảng dạy những kiến thức chuyên môn, giáo viên còn có trách nhiệm dạy các em học sinh làm người, dạy về đạo đức, dạy các kỹ năng sống, cách cư xử nói chuyện, cách tiếp cận và giải quyết vấn đề,… Đó gọi chung là những kiến thức về giáo dục.

Những kỹ năng cần có

Ngoài những người có sẵn năng khiếu giảng dạy, thì để trở thành giáo viên người dạy học cần rèn luyện kỹ năng giảng dạy hay kỹ năng sư phạm của mình, phải có giọng nói to, rõ ràng, diễn đạt dễ hiểu, không bị nói lắp, có tinh thần vững vàng thoải mái, tự tin làm chủ lớp học,…

Phương pháp truyền đạt là vấn đề không ít giáo viên gặp phải, dù họ là giáo viên đã nhiều năm, có nhiều kinh nghiệm giảng dạy nhưng vẫn gặp phải tình huống học sinh không hiểu bài, không nắm bắt được hoặc không theo kịp nội dung bài học. Đối với trường hợp này đòi hỏi giáo viên phải thay đổi cách tiếp cận với học sinh, đổi mới phương pháp học tập để học sinh dễ nắm được nội dung bài học.

Tự nâng cao năng lực

Bản thân mỗi giáo viên phải luôn nêu cao tinh thần tự học hỏi, trau dồi kiến thức và kỹ năng chuyên môn để nâng cao năng lực bản thân, cải tiến nội dung và phương pháp dạy học, chủ động nâng cao tay nghề, học hỏi và tự rèn luyện bản thân (nâng cao trình độ chuyên môn, các kỹ năng về ngoại ngữ, tin học,…). Lắng nghe góp ý và rút kinh nghiệm để hoàn thành tốt công việc hơn, có như vậy mới có thể đáp ứng được nhu cầu và tinh thần giáo dục thời buổi ngày càng hiện đại.

Duy trì được môi trường học tập tích cực

Ở mỗi học sinh, học tập luôn là một áp lực đối với các em, giáo viên cần là người hướng dẫn và tạo cho học sinh của mình không khí học tập thoải mái, tích cực nhất, tạo môi trường cho các em tự do sáng tạo giúp các em hứng thú trong từng môn học thay vì ra lệnh cho chúng học tập; Cùng các em tham gia các hoạt động của trường, lớp để tạo sự gắn kết, hoà thuận, tinh thần đoàn kết giữa các em học sinh.

Để làm được điều trên, người “thầy” cần giữ thái độ lạc quan, luôn vui vẻ, tươi cười đối mặt dù là gặp khó khăn, luôn hướng về phía trước, hy vọng những điều tốt đẹp cho tương lai của cả “thầy” và trò. Đặt ra mục tiêu học tập cụ thể cho từng bài học cụ thể, hướng các em học sinh đến những mục tiêu chính để các em có hướng phấn đấu, như vậy sẽ không tạo quá nhiều áp lực như khi các em phải học tập lan man, không có mục tiêu cụ thể rõ ràng.

Nhận Biết Và Đánh Giá Năng Lực Nhân Viên / 2023

Năng lực cá nhân được đánh giá chung theo từng lĩnh vực, tuy nhiên, vẫn có thể phân tích năng lực điển hình cho một doanh nghiệp bằng cách xem xét thành quả của tổ chức và các phẩm chất cần có ở nhân viên để duy trì lợi thế cạnh tranh. Để đánh giá năng lực nhân viên, doanh nghiệp cần xem xét kỹ năng hoặc tính cách của nhân viên thông qua biểu hiện hàng ngày của họ.

– Liên kết các năng lực cốt lõi của doanh nghiệp với những thuộc tính cá nhân của nhân viên. Hãy đặt cho doanh nghiệp 1 câu hỏi: Nhân viên của bạn cần những Năng lực gì nhằm đóng góp vào lợi thế cạnh tranh của công ty. Đây là những năng lực đặc thù cần có ở mỗi nhân viên góp phần quan trọng cho sự thành công của doanh nghiệp đó.

– Xác định các năng lực chung quan trọng. Theo nghiên cứu của Trung Tâm Hướng Nghiệp của Đại Học Victoria, 10 năng lực chung hàng đầu là: quản lý bản thân; giao tiếp; quản lý thông tin; nghiên cứu và phân tích; nhóm năng lực dự án và tổ chức; làm việc nhóm; quản trị chất lượng; hành vi chuyên nghiệp; trách nhiệm xã hội và không ngừng học hỏi.

– Xác định từng năng lực cá nhân, bao gồm các tiêu chuẩn trong vận hành công việc.Hay nói cách khác, mô tả từng tiêu chuẩn kèm cách ứng xử điển hình của năng lực đó tại doanh nghiệp.

– Xây dựng thang điểm đánh giá mức độ năng lực của từng nhóm nhân viên. Nhiều nhân viên có thể thông thạo 1 loại năng lực nào đó trong khi những người khác vẫn đang trong giai đoạn phát triển, còn một số khác không thể phát triển năng lực này. Giới chuyên môn thường sử dụng thang điểm 5 cho việc đánh giá này. Thang điểm cao nhất chỉ năng lực ở vượt mức mong đợi, thang điểm tiếp theo chỉ khả năng nắm vững năng lực ở mức độ trung bình. Tiếp đến là các thang điểm cho giai đoạn bắt đầu thể hiện năng lực, giai đoạn đang phát triển, và giai đoạn khởi điểm ở mức thấp nhất.

– Thiết kế các mẫu đánh giá năng lực bao gồm định nghĩa và thang điểm chuẩn cho năng lực, các ghi chú về biểu hiện của năng lực, tiêu chí đánh giá, quá trình theo dõi và kế hoạch phát triển cho tương lai.

– Mẫu đánh giá bao gồm phần doanh nghiệp đánh giá và phần dành cho phản hồi của nhân viên.

Tiêu Chí Đánh Giá Năng Lực Lập Trình Viên / 2023

Tiêu chuẩn đánh giá lập trình viên SFIA là gì?

SFIA (Skill Framework for Information Age) là một thang tham chiếu dành cho những nhân lực làm trong ngành Công Nghệ Thông Tin, được tập hợp từ các tổ chức để định rõ các tiêu chí phân loại trình độ của một nhân sự CNTT nói chung, không chỉ riêng mảng phát triển phần mềm.

SFIA phân chia 7 mức độ cho một người làm CNTT và tiêu chí riêng cho từng mức độ, riêng đối với người làm phần mềm, sẽ có các tiêu chí đánh giá như sau:

Có khả năng quản lý và thiết lập các tiêu chuẩn kỹ thuật cho team. Có thể lựa chọn phương pháp phát triển phần mềm.

Ở trình độ này, có khả năng đưa ra các lời khuyên chuyên môn trong việc áp dụng các tiêu chuẩn và phương pháp. Có thể tham gia ở bất cứ giai đoạn nào của việc phát triển phần mềm.

Đặc biệt, trình độ này yêu cầu phải có khả năng Mentor (hỗ trợ/tư vấn) cho các đồng nghiệp ở cấp thấp hơn.

Có khă năng thiết kế, viết mã, test chương trình. Chỉnh sửa các tài liệu và chương trình phức tạp dựa trên yêu cầu phần mềm. Sử dụng các phương pháp, công cụ đã thống nhất trong dự án để tạo ra kết quả chất lượng.

Có khă năng đánh giá kết quả công việc của chính mình cũng như, đánh giá kết quả công việc của các đồng nghiệp khác.

Có khă năng thiết kế, viết mã và test chương trình. Chỉnh sửa tài liệu và các chương trình phần mềm phức tạp dựa trên yêu cầu phần mềm.

Sử dụng các công cụ, phương pháp theo tiêu chuẩn đã thống nhất.

Làm việc chung với các đồng nghiệp khác để đánh giá các đặc tả cũng như các thành phần khác (mã nguồn, tài liệu kỹ thuật)

Có khả năng thiết kế, viết mã và lập tài liệu cho các chương trình đơn giản.

Tiêu chí khác để đánh giá năng lực của lập trình viên

Với những nhà tuyển dụng mảng CNTT, họ sẽ dựa vào các bộ kỹ năng (Skill Set) mà nhân sự này có. Ví dụ, với lập trình Web, chúng ta có các bộ kỹ năng như: HTML, CSS, SCSS, JavaScript, HTTP, chúng tôi Core, Microsoft SQL Server. Ngoài ra còn rất nhiều những kỹ năng khác cần có nữa.

Các kỹ năng sẽ được đánh giá theo các mức độ và tiêu chí:

Beginner: Nắm được khái niệm và hiểu được các kỹ thuật ở mức độ đơn giản

Basic: Cần nhiều sự hỗ trợ từ người khác khi thực hiện công việc

Intermediate: Có khả năng thực hiện kỹ năng độc lập, không cần sự hỗ trợ nhiều. Nhưng vẫn cần sự hỗ trợ từ người khác.

Hy vọng qua bài viết này các bạn sẽ có một mức định hướng cho mình và cũng có thể tự đánh giá năng lực của mình trong công việc của một lập trình viên!

Nguồn: Sưu Tầm.