Top 7 # Đánh Giá Năng Lực Đại Học Kinh Tế Tphcm Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất 2/2023 # Top Trend | Beyondjewelries.com

Đề Thi Đánh Giá Năng Lực 2022 Đại Học Quốc Tế Đhqghcm Môn Hóa

Mời các bạn cùng tham khảo ngay 60 câu hỏi trắc nghiệm trong bộ đề thi đánh giá năng lực năm 2019-2020 môn Hóa do các thầy cô giảng viên giàu kinh nghiệm của Trường Đại học Quốc tế trực thuộc ĐHQG Thành phố Hồ Chí Minh biên soạn và tổ chức thi trong kỳ thi kiểm tra năng lực năm 2019 có đáp án và hướng dẫn giải chi tiết nhằm giúp các em học sinh lớp 12 làm quen và luyện giải để chuẩn bị tốt cho kỳ thi đại học năm 2021 tốt nhất.

1. Đề thi Đánh giá năng lực 2019 đại học Quốc tế HCM môn Hóa

Giới thiệu cấu trúc đề thi ĐGNL môn Lý 2019 trường ĐH Quốc tế HCM

Đề thi bao gồm 60 câu hỏi và được làm trong 90 phút (trung bình thí sinh có 1 phút 30 giây cho 1 câu hỏi). Để đánh giá chính xác năng lực của thí sinh, các câu hỏi trong đề thi được phân loại theo 03 tiêu chí sau:

– Theo mức độ (độ phức tạp/khó)

– Loại câu hỏi

– Chuyên đề nội dung

Chi tiết của 3 cách phân loại được trình bày chi tiết ngay sau đây.

1. Cấu trúc đề theo mức độ

Các câu hỏi được phân bố theo 5 mức độ: (1) Dễ, áp dụng kiến thức, (2) Có suy luận tổng hợp, (3) Có mức độ suy luận cao, (4) Có mức độ suy luận và tổng hợp cao, (5) Có mức độ suy luận và tổng hợp rất cao. Cấu trúc đề theo loại câu hỏi

Các câu hỏi được phân theo 2 loại: (i) Lý thuyết và (ii) Bài tập với tỷ lệ phần trăm tương ứng là 60% và 40%

3. Cấu trúc đề theo chuyên đề nội dung

Nội dung các câu hỏi tập trung vào khối kiến thức thuộc chương trình lớp 12 (chiếm 80% số câu hỏi). Các câu hỏi còn lại là về khối kiến thức thuộc chương trình lớp 10&11 (chiếm 80% số câu hỏi). Khối kiến thức lớp 10&11 là kiến thức nền, rất cơ bản giúp việc tiếp thu và vận dụng kiến thức lớp 12 dễ dàng và có hệ thống, do đó việc có những câu hỏi cụ thể về khối kiến thức này sẽ giúp đánh giá chính xác hơn năng lực của thí sinh.

Trích dẫn nội dung đề thi

Câu 1. Cho hai mệnh đề sau:

(I) Dung dịch KOH dẫn điện.

(II) Dung dịch KOH chứa các ion K+ và OH- có thể di chuyển đến các điện cực trái dấu.

Nhận xét nào đúng về hai mệnh đề đã cho?

A. Cả (I) và (II) đều đúng và mệnh đề (II) giải thích cho mệnh đề (I).

B. Cả (I) và (II) đều đúng nhưng mệnh đề (II) KHÔNG giải thích cho mệnh đề (I).

C. Một trong hai mệnh đề sai.

D. Cả hai mệnh đề đều sai.

Câu 2. Các kim loại hoạt động hóa học mạnh nhất trong bảng tuần hoàn có đặc điểm chung là gì? A. Có bán kính lớn và độ âm điện nhỏ. B. Có bán kính lớn nhất và độ âm điện lớn.

C. Có bán kính nhỏ và độ âm điện nhỏ.

D. Có bán kính nhỏ và độ âm điện lớn.

Câu 3. Cho phản ứng hoá học sau ở trạng thái cân bằng:

H2 (k) + I2 (k) → 2HI (k)

Cân bằng này có nhiệt phản ứng theo chiều thuận âm, ∆Hrxn < 0 (phản ứng tỏa nhiệt). Trường hợp nào sau đây KHÔNG làm chuyển dịch cân bằng của phản ứng?

A. Tăng nồng độ khí H2 lên gấp đôi.

B. Tăng áp suất của hệ.

C. Tăng nhiệt độ của hệ.

D. Tăng nồng độ khí HI lên gấp đôi.

Câu 4. Dãy các chất nào sau đây đều phản ứng được với phenol?

A. Na, dung dịch Br2 và dung dịch CH3COOH.

B. Na, dung dịch NaOH và dung dịch Br2.

C. Dung dịch NaOH, dung dịch NaCl và dung dịch CH3COOH.

D. Dung dịch Br2, dung dịch NaCl và dung dịch CH3COOH.

Câu 5. Hợp chất nào sau đây KHÔNG có liên kết ion?

A. C3H5(OH)3.

B. Na2SO4.

C. KOH.

D. NH4NO3.

Câu 6. Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol propan C3H8 (k) thu được m gam nước. Giá trị của m là bao nhiêu?

A. 14,4 gam.

B. 36,0 gam.

C. 44,8 gam.

D. 28,8 gam.

Câu 7. Hòa tan 0,4 mol Na2SO4, 0,1 mol NaCl và 0,3 mol NaNO3 vào nước để được 2500 ml dung dịch X. Nồng độ mol của ion Na+ trong dung dịch X là bao nhiêu?

A. 0,32 M.

B. 0,80 M.

C. 0,48 M.

D. 2,50 M.

Câu 8. Một anion X2- có cấu hình electron phân lớp ngoài cùng là 3p6. Nguyên tố X thuộc chu kỳ và nhóm (phân nhóm) nào sau đây?

A. Chu kì 3, nhóm VIA.

B. Chu kì 3, nhóm VIIIA.

C. Chu kì 3, nhóm IIA.

D. Chu kỳ 4, nhóm IIIA.

Câu 9. Cho chất hữu cơ mạch hở X có công thức phân tử C3H6O2. X có thể là chất nào sau đây? A. Axit hoặc este no, đơn chức, mạch hở. B. Rượu hai chức chưa no có 1 liên kết đôi.

C. Xeton hai chức no.

D. Anđehit hai chức no.

Câu 10. Cho các chất sau: H2S, Cl2, SO2, H2SO4 và HCl. Số các chất có thể thể hiện cả tính khử và tính oxi hoá là bao nhiêu?

A. 5

B. 2

C. 3

D. 4

Câu 11. Một dung dịch chứa 0,1 mol Mg2+, 0,3 mol Al3+, x mol NO3 – và y mol SO4 2-. Biết khi cô cạn dung dịch và làm khan thu được 64,7 gam chất rắn khan. Giá trị của x là bao nhiêu?

A. 0,3 mol.

B. 0,2 mol.

C. 0,5 mol.

D. 0,1 mol.

Câu 12. Một hỗn hợp X gồm 3 rượu đơn chức thuộc cùng một dãy đồng đẳng. Đốt cháy m gam hỗn hợp X thu được 4,48 lít CO2 (đktc) và 5,4 gam H2O. Giá trị của m là bao nhiêu?

A. 2,7 gam.

B. 4,6 gam.

C. 2,3 gam.

D. 9,2 gam.

Câu 13. Chất nào sau đây là axit béo?

A. Axit glutamic.

B. Axit benzoic.

C. Axit axetic.

D. Axit stearic.

Câu 14. Chất nào sau đây có mùi thơm của hoa nhài?

A. Etyl butirat. B. Geranyl axetat.

C. Isoamyl axetat.

D. Benzyl axetat.

Câu 15. Đun nóng 0,1 mol este đơn chức X với 135 ml dung dịch NaOH 1M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, cô cạn dung dịch thu được ancol etylic và 9,6 gam chất rắn khan. Công thức cấu tạo của X là gì?

A. C2H3COOC2H5.

B. CH3COOC2H5.

C. C2H5COOCH3.

D. C2H5COOC2H5.

Nội dung còn tiếp. Mời các bạn CLICK vào file tải về để xem FULL nội dung đề thi

Đề Thi Đánh Giá Năng Lực 2022 Đại Học Quốc Tế Đhqghcm Môn Toán

Mời các bạn cùng tham khảo ngay 60 câu hỏi trắc nghiệm trong bộ đề thi đánh giá năng lực năm 2019 môn Toán do các thầy cô giảng viên giàu kinh nghiệm của Trường Đại học Quốc tế trực thuộc ĐHQG Thành phố Hồ Chí Minh biên soạn và tổ chức thi trong kỳ thi kiểm tra năng lực năm 2019 có đáp án và hướng dẫn giải chi tiết nhằm giúp các em học sinh lớp 12 làm quen và luyện giải để chuẩn bị tốt cho kỳ thi đại học năm 2021 tốt nhất.

1. Đề thi Đánh giá năng lực 2019 đại học Quốc tế HCM môn Toán

GIỚI THIỆU CẤU TRÚC ĐỀ THI 1. Quy cách đề thi

– Mỗi đề thi bao gồm 60 câu hỏi trắc nghiệm. Mỗi câu hỏi được kèm theo 4 lựa chọn trả lời cho sẵn A, B, C, D và thí sinh phải chọn một trong các câu trả lời này.

– Thời gian làm bài là 90 phút.

2. Nội dung thi

Nội dung các câu hỏi trong đề thi Kiểm tra năng lực thuộc các phần sau đây:

– Chương trình toán lớp 12 (theo chương trình chuẩn của Bộ GD&ĐT năm học 2016-2017)

– Các câu hỏi logic bao gồm các áp dụng (vào toán, các bài toán thực tế,…) của các quy tắc logic mệnh đề cơ bản được sử dụng trong các chương trình toán phổ thông trung học.

– Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị hàm số (chương I sách giáo khoa Giải tích lớp 12, Nhà xuất bản giáo dục, 2016). Phần này chiếm tỷ lệ 20% nội dung đề thi.

– Hàm lũy thừa, hàm mũ, hàm logarit, số phức (chương II, chương IV sách giáo khoa Giải tích lớp 12, Nhà xuất bản giáo dục, 2016). Phần này chiếm tỷ lệ 15% nội dung đề thi.

– Nguyên hàm và tích phân (chương III sách giáo khoa Giải tích lớp 12, Nhà xuất bản giáo dục, 2016). Phần này chiếm tỷ lệ 20% nội dung đề thi.

– Hình học không gian (chương I, II sách giáo khoa Hình học lớp 12, Nhà xuất bản giáo dục, 2016). Phần này chiếm tỷ lệ 10% nội dung đề thi.

– Tọa độ trong không gian, hình học giải tích (chương III sách giáo khoa Hình học lớp 12, Nhà xuất bản giáo dục, 2016). Phần này chiếm tỷ lệ 15% nội dung đề thi.

– Logic: Phần này chiếm tỷ lệ 20% nội dung đề thi.

3. Phân bố số câu hỏi của đề thi theo độ khó

Các câu hỏi thuộc mỗi nội dung (được liệt kê ở Phần 2 ở trên) có phân bố theo độ khó như sau:

– Mức độ dễ (áp dụng kiến thức trực tiếp): 50% tổng số câu hỏi thuộc mỗi nội dung.

– Mức độ dễ có suy luận, tổng hợp (áp dụng kiến thức có suy luận, tổng hợp): 20% tổng số câu hỏi thuộc mỗi nội dung.

– Mức độ tương đối khó: 15% tổng số câu hỏi thuộc mỗi nội dung.

– Mức độ khó: 10% tổng số câu hỏi thuộc mỗi nội dung.

– Mức độ rất khó, đòi hỏi suy luận cao: 5% tổng số câu hỏi thuộc mỗi nội dung.

Ví dụ: Nội dung khảo sát hàm số (chiếm 20% nội dung đề thi) sẽ có 12 câu hỏi trong một đề thi (gồm 60 câu hỏi) và được phân bố theo độ khó sau:

– Áp dụng kiến thức với mức độ dễ: 6 câu.

– Áp dụng kiến thức có suy luận, tổng hợp: 2 câu

– Mức độ tương đối khó: 2 câu

– Mức độ khó: 1 câu

– Mức độ rất khó, đòi hỏi suy luận cao: 1 câu

4. Các lưu ý chung

– Trong một đề thi, các câu hỏi đều thuộc các nội dung đã nêu ở Mục 2 và không nhất thiết được sắp theo thứ tự mức độ khó dễ.

– Nhiều câu hỏi học sinh cần phải sử dụng máy tính cầm tay (pocket calculator) để giải. Do vậy, khi đi thi, học sinh nên mang theo một máy tính cầm tay (thuộc danh sách các máy tính cầm tay được cho phép mang vào phòng thi do Bộ GD&ĐT quy định). Học sinh cũng nên mang theo đồng hồ đeo tay để theo dõi thời gian làm bài thi.

– Nhiều câu hỏi mới nhìn qua học sinh có thể thấy khó, nhưng nếu giữ được bình tĩnh thì hoàn toàn có thể làm được tốt. Do vậy, học sinh phải hết sức bình tĩnh khi làm bài. Tuy nhiên, học sinh cũng phải lưu ý: thời gian trung bình để giải một câu là một phút rưỡi. Do vậy, không nên bỏ quá nhiều thời gian cho một câu hỏi.

– Cách đánh dấu câu trả lời, bỏ một lựa chọn và chọn câu trả lời khác: Theo quy định chung của Trường Đại học Quốc tế.

Bộ đề thi mẫu môn toán trong kỳ thi đánh giá năng lực năm 2019 của trường Đại học Quốc tế HCM

Nội dung còn tiếp. Mời các bạn CLICK vào file tải về để xem FULL nội dung đề thi

Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng Công Bố Điểm Chuẩn Đánh Giá Năng Lực 2022

Theo đó, ngày 11/9 Hội đồng tuyển sinh Nhà Trường đã chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển cho 38 ngành học của HIU. Cụ thể: các ngành Y khoa, Răng Hàm Mặt và Dược học có mức điểm trúng tuyển cao nhất là 725 điểm. Các ngành Kỹ thuật Xét nghiệm Y học, Điều Dưỡng, Kỹ thuật Phục hồi chức năng điểm trúng tuyển là 700 điểm.

Hai ngành Giáo dục mầm non và Giáo dục thể chất có mức điểm trúng tuyển là 700 điểm, các ngành còn lại là 600 điểm.

Riêng các ngành có tổ hợp môn năng khiếu bao gồm: Giáo dục mầm non, Giáo dục thể chất, Kiến trúc, Kiến trúc cảnh quan, Thiết kế thời trang, Thiết kế đồ họa, Công nghệ điện ảnh truyền hình, thí sinh cần dự thi năng khiếu do HIU tổ chức hoặc lấy kết quả thi từ các trường đại học khác.

Thí sinh chưa đăng ký có thể đăng ký xét tuyển (đợt 2) trực tuyến Tại Đây.

Để tạo thêm nhiều cơ hội trúng tuyển đại học, giúp thí sinh có cơ hội được học tập, rèn luyện trong môi trường học tập quốc tế năng động. Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng áp dụng 6 phương thức tuyển sinh, mang đến nhiều sự lựa chọn xét tuyển cho thí sinh.

Đối với phương thức xét điểm thi THPT, Hội đồng tuyển sinh Nhà Trường công bố điểm sàn đối với tất cả các ngành là từ 15 điểm trở lên. Riêng các ngành thuộc khối Khoa học Sức khỏe (Y khoa, Răng Hàm Mặt, Dược, Điều dưỡng, Kỹ thuật xét nghiệm y học, Kỹ thuật phục hồi chức năng) và Giáo dục (Giáo dục mầm non, Giáo dục thể chất) sẽ nhận hồ sơ theo ngưỡng ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định của Bộ GD&ĐT.

PHÒNG TRUYỀN THÔNG & TUYỂN SINH

Cơ sở 1: 215 Điện Biên Phủ, P.15, Q. Bình Thanh, TP.HCM

Cở sở 2: 120 Hòa Bình, P. Hòa Thạnh, Q. Tân Phú, TP.HCM

Điện thoại: 028.7308.3456 Ext: 3401 – Hotline: 0938 692015 – 0964 239172

Website: https://hiu.vn/ – Facebook: https://www.facebook.com/hiu.vn/

Email: tuyensinh@hiu.vn – admission@hiu.vn

Đề Thi Đánh Giá Năng Lực Của Đại Học Quốc Gia Tphcm Như Thế Nào?

Đại học quốc gia TPHCM vừa mới xác nhận là sẽ tổ chức thí điểm với đề thi đánh giá năng lực ở một số trường Đại học thành viên. Và sau đó đơn vị này cũng đưa ra cấu trúc đề thi đánh giá năng lực ngay sau đó.

Theo đó kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TPHCM sẽ diễn ra sau kỳ thi THPT quốc gia 1 tháng. Tức là vào khoảng tháng 7 năm 2017.

Cấu trúc đề thi đánh giá năng lực của Đại học quốc gia TPHCM

Đề thi đánh giá năng lực của Đại học quốc gia TPHCM sẽ gồm 2 phần, thời gian làm bài là 180 phút. Thông tin giáo dục tuyển sinh này được ông Nguyễn Quốc Chính, giám đốc trung tâm khảo thí và đảm bảo chất lượng của Đại học quốc gia đưa ra. Bài thi đánh giá năng lực sẽ gồm 2 phần chính: Phần tự luận và phần trắc nghiệm với 100 câu. Bài thi tập chung vào các kĩ năng như khả năng sử dụng ngôn ngữ, tư duy logic, giải quyết vấn đề, phân tích tổng hợp và giải quyết vấn đề.

Theo ông Chính cho biết “Về ngân hàng câu hỏi chúng tôi không thể tiết lộ con số cụ thể nhưng đủ đảm bảo để thực hiện phương thức đánh giá năng lực. Về cơ sở vật chất chúng tôi đảm bảo hoàn toàn. Tuy nhiên do mới chỉ làm thí điểm nên quy mô còn nhỏ, ĐHQG TP HCM có đầy đủ năng lực để làm việc này”.

Đề thi đánh giá năng lực của Đại học quốc gia TPHCM câu hỏi sẽ dài và có đầy đủ số liệu

Theo ông Chính, bài thi đánh giá năng lực của ĐHQG chúng tôi sẽ có những điểm giống và những điểm khác với bài thi đánh giá năng lực của ĐHQG Hà Nội thực hiện hai năm qua. Trường sẽ điều chỉnh ngân hàng câu hỏi khác về phương pháp tiếp cận, chủ yếu cách giao tiếp. Câu hỏi chủ yếu cung cấp cho sinh viên dữ liệu, sinh viên sử dụng dữ liệu này để xử lý những câu hỏi đặt vấn đề.

“Chúng tôi không bắt sinh viên nhớ, học thuộc lòng, vì vậy những câu hỏi thường rất dài, cung cấp đầy đủ số liệu để sinh viên xử lý”, ông Chính cho hay. Ông Chính khẳng định, việc tuyển sinh bằng đánh giá năng lực của ĐHQG TP HCM chỉ là vấn đề cộng thêm chứ không phải loại trừ. Sắp tới sẽ ban hành đề thi mẫu về phương thức này.

Đại học quốc gia TPHCM cũng dự đinh chỉ có 20% chỉ tiêu tuyển sinh bằng phương thức thi đánh giá năng lực. Dự kiến sẽ có 2 hoặc 3 trường thành viên như ĐH Bách Khoa, ĐH Quốc Tế, ĐH Công nghệ Thông tin dùng một phần chỉ tiêu tuyển sinh bằng bài thi đánh giá năng lực của ĐHQG TP HCM. Mỗi một trường xác định tuyển sinh bao nhiêu sinh viên sau đó ĐHQG sẽ thẩm định và quyết định, nhưng số chỉ tiêu tối đa thí điểm tuyển sinh bằng phương thức đánh giá năng lực chiếm 20% chỉ tiêu/nhóm ngành. Các trường/khoa thành viên có thể điều chỉnh, có những nhóm ngành chỉ dành chỉ tiêu 10-15%, nhưng có những nhóm ngành không dùng phương thức này.

Đây là những thông tin mới nhất trong cuộc họp triển khai phương án tuyển sinh năm 2017 của Đại học quốc gia TPHCM. Chúng tối sẽ thường xuyên cập nhật thông tin trên website chúng tôi để cập nhật tình hình về tuyển sinh cũng như về kỳ thi THPT quốc gia để phục vụ quý độc giả.

(Lam Hạ theo THPTQUOCGIA.ORG)