Xem Nhiều 2/2023 #️ Qđ Đánh Gv Cuối Năm # Top 5 Trend | Beyondjewelries.com

Xem Nhiều 2/2023 # Qđ Đánh Gv Cuối Năm # Top 5 Trend

Cập nhật thông tin chi tiết về Qđ Đánh Gv Cuối Năm mới nhất trên website Beyondjewelries.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

QUYẾT ĐỊNHVỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI GIÁO VIÊN MẦM NON VÀ GIÁO VIÊN PHỔ THÔNG CÔNG LẬPBỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤCăn cứ Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước;Căn cứ Nghị định số 45/2003/NĐ-CP ngày 9 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ;Theo đề nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 4054/TCCB ngày 23 tháng 5 năm 2005;Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Công chức – Viên chức,QUYẾT ĐỊNH:Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế đánh giá, xếp loại giáo viên mầm non và giáo viên phổ thông công lập.Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.Điều 3. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.QUY CHẾĐánh giá, xếp loại giáo viên mầm non và giáo viên phổ thông công lập(Ban hành kèm theo Quyết định số 06/2006/QĐ-BNV ngày 21 tháng 3 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ)Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNGĐiều 1. Phạm vi, đối tượng điều chỉnh1. Quy chế này quy định nội dung, tiêu chuẩn đánh giá, xếp loại đối với giáo viên hiện đang công tác trong các cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên và trung tâm kỹ thuật tổng hợp – hướng nghiệp công lập.2. Quy chế này không áp dụng để đánh giá, xếp loại giáo viên, giảng viên hiện đang công tác tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học và sau đại học và viên chức không trực tiếp giảng dạy tại các cơ sở giáo dục quy định tại Khoản 1 điều này.Điều 2. Mục đích đánh giá, xếp loạiĐánh giá, xếp loại giáo viên nhằm mục đích làm rõ năng lực, trình độ, kết quả công tác, phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống làm căn cứ để các cấp quản lý giáo dục bố trí, sử dụng, bổ nhiệm, đào tạo, bồi dưỡng và thực hiện chế độ chính sách đối với giáo viên.Điều 3. Yêu cầu đánh giá, xếp loại1. Đánh giá, xếp loại giáo viên là một nội dung quan trọng của công tác quản lý cán bộ. Khi tiến hành đánh giá, xếp loại phải đảm bảo khách quan, khoa học, công khai, công bằng, dân chủ, phản ánh đúng năng lực và phẩm chất của giáo viên; phải làm rõ được ưu điểm, khuyết điểm, mặt mạnh, mặt yếu về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, năng lực và hiệu quả công tác, khả năng phát triển của giáo viên.2. Đánh giá, xếp loại giáo viên là việc làm thường xuyên của các cơ sở giáo dục trong từng năm học nhằm thúc đẩy đội ngũ giáo viên không ngừng học tập, rèn luyện để nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, nêu gương tốt cho người học.3. Đánh giá, xếp loại giáo viên phải bảo đảm các kết luận đúng và chính xác.4. Việc đánh giá, xếp loại giáo viên thực hiện hàng năm sau một năm học.Điều 4. Căn cứ đánh giá, xếp loại1. Căn cứ vào tiêu chuẩn và nhiệm vụ của nhà giáo được quy định tại Khoản 2 Điều 61, Điều 63 và Điều 67 Luật Giáo dục ngày 02 tháng 12 năm 1998; Điều 70, Điều 72 và Điều 77 Luật giáo dục sửa đổi ngày 14 tháng 6 năm 2005.2. Nghĩa vụ và những việc cán bộ, công chức không được làm quy định tại các Điều 6, Điều 7, Điều 8, Điều 15, Điều 16, Điều 17, Điều 18, Điều 19 và Điều 20 của Pháp lệnh cán bộ, công chức năm 1998 và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh cán bộ, công chức năm 2000.3. Chức trách, nhiệm vụ của giáo viên được phân công; những quy định về giáo viên được quy định trong Điều lệ nhà trường, Quy chế về tổ chức và hoạt động của nhà trường hiện hành và

Biên Bản Đánh Giá Công Chức Cuối Năm 2011

PHÒNG GD&ĐT GIANG THÀNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ LỢI Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 78/TrBB-THPL Phú Lợi, ngày 29 tháng 5 năm 2012

TRÍCH BIÊN BẢNVề việc họp xét đánh giá công chức, viên chức năm học 2011-2012

Thực hiện theo Quyết định số 76/QĐ-THPL, ngày 28 tháng 5 năm 2012 của trường Tiểu học Phú Lợi. Vào lúc 13 giờ 30 phút ngày 29 tháng 5 năm 2012, tại văn phòng trường Tiểu học Phú Lợi tiến hành họp xét đánh giá xếp loại công chức, viên chức năm học 2011 – 2012 với thành phần và nội dung như sau: I. THÀNH PHẦN:1. Ông Trần Nho Thạo Hiệu trưởng CT Hội đồng2. Ông Nguyễn Quốc Nam P.HT+CTCĐ CS chúng tôi Hội đồng 3. Bà Phạm Thị Phương KT Khối 3+4+5 Thư ký hội đồng4. Bà Trịnh Hồng Gấm Phó Bí thư đoàn Thành viên5. Bà Nguyễn Thị Kim Huê TPT Đội Thành viên6. Ông Trần Văn Long KT Khối 1+2 Thành viên7. Ông Phạm Hữu Hiếu KP khối 3+4+5 Thành viên8. Bà Trần Minh Nguyệt KP khối 1+2+TBTTND Thành viên

* Ông Trần Nho Thạo nêu trình tự họp xét: Xét đánh giá giáo viên trực tiếp dạy lớp trước, tiếp đó đến nhân viên văn phòng và sau đó là đến Phó hiệu trưởng, cuối cùng là đến Hiệu trưởng. Riêng đối với giáo viên trực tiếp dạy lớp thì dựa vào kết quả đánh giá, xếp loại giáo viên theo Quyết định số 14/2007/QĐ-BGDĐT ngày 4 tháng 5 năm 2007 của Bộ GD&ĐT Quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên Tiểu học và Quyết định số 02/2008/QĐ-BGDĐT ngày 22 tháng 01 năm 2008 của Bộ GD&ĐT Quyết định ban hành Quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên Mầm non năm học 2011-2012.2. Hội đồng tiến hành xét theo 2 phần: Xét CB-CC-VC không trực tiếp dạy lớp và GV trực tiếp dạy lớp. Trong tổng số 26 CB-GV của đơn vị chỉ họp xét đánh giá, xếp loại 25 CB-CC-VC, còn Đ/c Hiệu trưởng do Lãnh đạo Phòng GD&ĐT chính thức đánh giá xếp loại Hội đồng chỉ đóng góp ý kiến và biểu quyết xếp loại để Lãnh đạo Phòng GD&ĐT tham khảo.3. Hội đồng tiến hành họp xét, đánh giá từng CB-CC-VC: Sau thời gian tiến hành họp xét khoảng hơn 4 giờ đồng hồ, Hội đồng thống nhất với kết quả như sau:

A./ Giáo viên trực tiếp dạy lớp:1. Nguyễn Thị Kim Dung.

Du Lịch Cuối Năm, Các Điểm Du Lịch Cuối Năm Đáng Đến Nhất

Hà Giang nằm ở cực Bắc của Tổ Quốc cuốn hút lòng người với núi đá vôi hùng vĩ, cao nguyên Đồng Văn – công viên địa chất toàn cầu nằm bên bờ sông Nho Quế , những cung đường uốn lượn, những ruộng bậc thang đẹp như tranh, nhà Vương trầm mặc, phố cổ Đồng Văn, và chợ tình Khâu Vai cho những mối tơ duyên dang dở . Đèo Mã Pí lèng – một trong tứ đại đỉnh đèo Việt nam. Khi nhắc đến những cảnh đẹp này chắc hẳn nhiều người trong số các bạn muốn tự mình khám phá thiên nhiên hùng vĩ nơi đây. Với những người chưa từng đến Hà Giang thì nên tham khảo trước những điểm đến và thời điểm nào để có thể chiêm ngưỡng hết vẻ đẹp của nó.

Tour du lịch Hà Giang tiết kiệm Thời gian, Tiền bạc, Sức khỏe

Vào khoảng thời gian đầu xuân- tháng 1, tháng 2 bạn đến với Hà Giang bạn sẽ có cơ hội được khám phá những lễ hội truyền thống của người dân vùng cao… mùa hoa đào hoa mận hoa cải , những nụ hoa đào- hoa mận lấp ló e ấp bên những ngôi nhà góc cửa, con phố của những người dân bản mộc mạc và bình dị . Tháng 4 bạn đến Hà Giang với Lễ hội Chợ tình Khâu Vai. Đến với chợ tình Khâu Vai tháng 4 để biết thêm một nét văn hoá đặc biệt của vùng đất Hà GiangHà Giang quyến rũ vào “mùa nước đổ” tầm tháng 5 và tháng 6. Lúc này, Hà Giang vừa đẹp và quyến rũ với hình ảnh ruộng bậc thang uốn lượn được đón nước từ trên các đỉnh núi đổ về. Nước tràn gập trên các thửa ruộng trông như những bức tranh thủy mặc. Đây cũng là thời điểm người dân bắt đầu nhộn nhịp xuống đồng để chuẩn bị cho mùa vụ mới. Vào tháng 8 và 9, bạn sẽ hối tiếc nếu không đến với Hà Giang vào thời điểm này. Lúc này ở Hà Giang đang vào mùa lúa chín, bạn sẽ được chiêm ngưỡng những thửa ruộng bậc thang với một màu vàng óng , mùi thơm ngào ngạt của lúa và cảm thấy mùi quê hương khi đến nơi đây.Tháng 10- tháng 11 là thời điểm hoa tam giác mạch nở rộ với một màu tím khắp các sườn đồi, chân núi- đây là đặc sản nổi bật của người dân vùng cao.

Sau mùa hoa Tam giác mạch, bạn sẽ được chứng kiến mùa hoa cải vàng rực rỡ vào tháng 12. Hoa cải nở rộ, trải rộng một màu vàng rực rỡ, các bạn tới đây sẽ được ghi lại những khoảnh khắc vô cùng đẹp và lãng mạn. Đây cũng là lúc thời tiết lạnh dần lên ở vùng cao Cực Bắc.

Cuối năm đi du lịch Cao Bằng

Cao Bằng là một tỉnh thuộc vùng Đông Bắc Việt Nam, nằm trên quốc lộ 3, cách thủ đô Hà Nội 286 km. Phía tây giáp tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang; phía nam giáp Bắc Kạn và Lạng Sơn. Phía bắc và phía đông giáp Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc).

Du lịch Cao Bằng 2 ngày – Tour HAY, giá TỐT

Cao Bằng còn có nhiều điểm du lịch tuyệt đẹp mà bạn muốn chinh phục và khám phá Thác Bản Giốc : là thác nước to và đẹp nhất Việt nam thác nước nằm trên sông Quây Sơn tại biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc.Động Ngườm Ngao được xếp vào những hang động đẹp nhất Việt Nam Tổng chiều dài của động khoảng 2.144m gồm có 03 cửa chính: Ngườm Ngao, Ngườm Lồm, Ngườm Bản Thuôn…mùa hè cho cảm giác mát mẻ, còn mùa đông ấm áp. Quả thực Ngườm Ngao là món quà vô giá mà thiên nhiên ban tặng cho Cao Bằng.Khu di tích quần thể Pắc Bó – Suối Lênin: là một khu di tích lịch sử cách mạng quốc gia – đặc biệt của Việt Nam: Tại nơi đây Bác Hồ đã từng sống và làm việc…Khu Di tích lịch sử Anh Kim Đồng, Thiền Viện Trúc Lâm Bản giốc …

Ở Cao Bằng, mỗi mùa lại có một vẻ đẹp riêng. Nếu chưa từng đến đây, thì dù bạn đi du lịch mùa nào Cao Bằng cũng mang đến cho bạn những cảm nhận mới mẻ và vô cùng đặc biệt.Tuy vậy, theo kinh nghiệm du lịch Cao Bằng của những người đi trước, Cao Bằng thu hút du khách nhất vào hai thời điểm trong năm. Với những người muốn ngắm thác Bản Giốc đổ dài con nước và trong xanh tuyệt đẹp sẽ chọn thời điểm tháng 8-9 hàng năm. Tháng 11-12 là khi Cao Bằng cũng ngợp trời hoa tam giác mạch và dã quỳ vàng rực các cung đường, thời điểm này khách du lịch có thể mua hạt dẻ Trùng Khánh về làm quà , hay lạp xưởng Cao Bằng thơm ngon …Mùa hè nắng nóng có thể khiến tour du lịch của bạn có phần mệt mỏi. Vậy nhưng, du lịch Cao Bằng mùa hè không phải không có sự thú vị riêng của nó. Bạn có thể trốn nắng ở nơi núi rừng bạt ngàn, ngồi hóng gió ngắm suối reo cá nhảy. Đặc biệt hơn, mùa hè cũng là mùa mận chín thơm khắp núi rừng Cao Bằng. Bạn sẽ tha hồ thưởng thức mận rừng và các loại quả mùa hè ở miền biên ải này..

Cuối năm đi du lịch Mù Căng Chải

Du lịch Mù Cang Chải 2 ngày – Tour HAY giá RẺ

Mù Cang Chải thời tiết quanh năm mát mẻ, thích hợp đi du lịch mọi thời điểm. Tuy nhiên, đến hẹn lại lên, tháng 5 và 6, khi nước được dẫn về và bà con bắt đầu cấy lúa, Mù Cang Chải bước vào mùa nước đổ – như những bức tranh đẹp trên những ruộng bậc thang ở thung lũng Khau Phạ. Từ tháng 9 đến tháng 10 Mù Cang Chải lại mang một màu sắc đẹp tới nao lòng với những dải lúa vàng óng, mùi lúa chín thoang thoảng trong từng làn gió giữa cái hùng vĩ của đất trời núi rừng Tây BắcĐến với Mù Căng Chải Bạn không nhưng chỉ đi du lịch với những mùa đẹp trong năm mà còn mua được những sản vật địa phương ngon và đặc sắc mang về làm quà : Nếp Tú Lệ – cốm Tú Lệ, xôi ngũ sắc là một sản vật rất nổi tiếng từ xa xưa, nó được cấy trồng từ cánh đồng Mường Lò thuộc tỉnh Yên Bái. Hay quả của cây Sơn Trà hay còn gọi là táo mèo – vị thuốc quý có nhiều công dụng chưa bệnh hay có thể chế thành rượu vang , hoặc nước giải khát ….

Cuối năm đi du lịch Y Tý Lào Cai

Y Tý là một địa danh thuộc huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai, đỉnh Y Tý cao tới 2.660m, Y Tý chỉ cách thị trấn mờ sương Sapa 70km, cách thành phố Lào Cai 90km , nơi có những thửa ruộng bậc thang tuyệt đẹp và những ngôi nhà trình tường đẹp nhất tỉnh Lào Cai . Săn mây ở Vùng đất ngàn mây – Ngải thầu thượng với độ cao 2000 m.

Tour du lịch Y Tý Săn mây, Check in cột cờ Lũng Pô 2 ngày

Du lịch Sapa Lào Cai dịp cuối năm

Sapa rét dưới 0 độ, Đà Lạt sương giăng hay hòn ngọc viễn đông rực rỡ ánh đèn, đất nước triệu voi… là những điểm đến thú vị trong dịp Giáng sinh và năm mới.

Sapa là một khu nghỉ mát nổi tiếng nằm ở độ cao 1.600m, cách thành phố Lào Cai 38 km và cách Hà Nội 376 km. Mang sắc thái khí hậu ôn đới, không khí Sapa mát mẻ quanh năm. Đặc biệt, đây là nơi duy nhất của Việt Nam có tuyết.Chính vì điều đó mà nếu thích trải nghiệm cảm giác du lịch nước ngoài mà không đủ chi phí thì đến Sapa vào mùa đông, bạn sẽ trải nghiệm được cảm giác ngồi trên đi-văng trước lò sưởi, nghe lửa táp vào thanh củi, nghe tiếng tí tách, cùng cái ngon của việc thưởng thức các món nóng và cay hay những món đặc sản nổi tiếng của nơi đây.

Không những thế, bạn còn có dịp khám phá thác Bạc cao khoảng 200m, cầu Mây, cổng Trời, rừng Trúc, động Tả Phìn, bãi đá cổ Sa Pa, Ruộng bậc thang Tả Van, vườn hoa Hàm Rồng. Khám phá các làng bản và đặc biệt có thể chinh phục đỉnh Fansipan vốn được coi là nóc nhà của Đông Dương, hay tham gia chợ phiên Sapa họp vào ngày chủ nhật, “chợ tình” Sapa diễn ra vào tối thứ bảy…

Du lịch Tây Bắc cuối năm

Tây Bắc là vùng miền núi phía Tây của miền Bắc Việt Nam. Địa hình của vùng này vô cùng hiểm trở với nhiều khối núi và dãy núi cao sừng sững sinh ra những con đèo dài, khúc khuỷu. Song song với vẻ hiểm trở đó, những con dốc trập trùng, đường mòn và những ngôi nhà ẩn hiện trong màu xanh… là những vẻ đẹp không nơi nào có. Vì lý do đón, đây là địa điểm mà hầu hết du khách đều muốn đến đây một lần trong đời.Vào thời điểm hiện nay, nơi đây còn thu hút du khách với vẻ đẹp của những triền hoa bát ngát bên núi, hình ảnh sặc sỡ của các chủng dân tộc vùng cao xúng xính trong váy áo truyền thống, những nụ cười trong veo và những trò chơi đậm nét dân tộc. Ngoài ra, việc trải nghiệm cảm giác phiêu lưu, mạo hiểm qua những con dốc, những khúc quanh cũng đánh thức lòng can đảm của bạn.

Du lịch Phú Yên dịp cuối năm

Phú Yên nằm ở duyên hải Nam Trung Bộ, cách Hà Nội 1.160km, cách chúng tôi 561 km. Đây là nơi có biển và nhiều thắng cảnh đẹp. Ngoài biển, ở đây có khu sinh thái Sao Việt, Bãi Tràm, Mũi Điện, Vịnh Vũng Rô, Đá Bàn, suối nướng nóng, lạnh, Đập Đồng Cam, Nhất Tự Sơn, Vịnh Xuân Đài, Đồi Thơm… Đặc biệt, khi đến Phú Yên không quên thăm gành Đá Đĩa và đầm Ô Loan, tham quan Vũng Rô, Núi Đá bia, ngọn hải đăng mũi Đại Lãnh.Các khách sạn cho bạn có thể lựa chọn là Kaya (238 Hùng Vương) 4 sao, khách sạn Hương Sen, KS Ái Cúc, KS Công đoàn sát biển… và rất nhiều nhà khách, nhà trọ giá bình dân Ngoài ra, ở Tuy Hòa còn có khách sạn 5 sao Cendeluxe. Bạn có thể chọn nhà hàng tại khu sinh thái Thuận Thảo, nhà hàng Gió Chiều, Hoàng Gia…

Ở Phú Yên có rất nhiều đặc sản biển, bạn có thể đến cảng cá Phường 6 (TP Tùy Hòa) để thưởng thức hải sản. Ngoài ra, còn có các đặc sản như bánh canh Tuy Hòa, sò huyết Ô Loan, gà nướng Sông Cầu….. Phương tiện đi lại ở Phú Yên là có Taxi ( Mai Linh, Thuận Thảo, Ái Cúc…), xe máy và xe bus (Anh Tuấn, Cúc Tư). Để chủ động bạn có thể thuê xe máy để đi tham quan.

Cuối năm đi du lịch Nha Trang

Tuy thời tiết mùa đông khá lạnh nhưng không ngăn được cảm giác vui thích hoà mình vào dòng nước hay thú vui tay trong tay thả chân trần dọc bãi biển. Cái lạnh của mùa đông cũng không khoác lên thành phố biển vẻ trầm buồn mà ngược lại, chỉ như làm dịu đi cái nắng gay gắt của mảnh đất này cũng như xoá nhoà đi cái bức bối khó chịu. Trong cái lạnh đó, đừng quên nhấm nháp những món hải sản tươi ngon, nóng hổi, cay nồng hay tham gia môn thể thao lặn biển.

Biển Ninh Chữ trải dài khoảng 10km, thuộc thôn Bình Sơn, xã Văn Hải, tỉnh Ninh Thuận. Nơi đây có biển xanh, bãi cát trắng. Đến đây, các bạn sẽ được trải nghiệm khi tham quan vịnh Vĩnh Hy. Đặc biệt không thể bỏ qua làng gốm bàu Trúc, suối Lồ Ô…Thưởng thức đặc sản Phan Rang ngoài nho, táo, tỏi, hành tím còn có con dông, mực một nắng … các loại trái cây như sầu riêng, chôm chôm, mít… các loại trái cây này trồng ở khu vực Lâm Sơn – Sông Pha.

Du lịch Phú Quốc cuối năm – mùa đẹp nhất trong năm

Biển Phú Quốc còn gọi là Đảo Ngọc, thuộc huyện Đảo Phú Quốc tỉnh Kiên Giang. Tới đây du khách được chìm đắm với những bãi biển tuyệt đẹp như bãi Dài, cát trắng lấp lánh tại bãi Sao, hòa mình vào không khí trong lành. Thích khám phá tự nhiên có thể đi lặn xuống biển, ngắm san hô. Vào rừng nguyên sinh khám phá suối Tranh, đi thăm trại nuôi chó xoáy lưng. Về thị trấn Dương Đông thăm Dinh Cậu…

Ngoài ra, bạn có thể đi câu cá ban ngày, câu mực ban đêm lênh đênh trên thuyền. Ẩm thực ở đây chủ yếu là món ăn làm từ hải sản như gỏi cá trích hoặc bánh canh hải sản ở gần Blue Galoon, cá măng, nước mắm Phú Quốc nức tiếng gần xa ngon miễn chê, rượu vang sim được chế biến từ trái sim chín, hồ tiêu Phú Quốc. Đi du lịch bụi cần cẩn trọng với những bụi cây trên đá, bởi trong đó có thể có những tổ ong nếu không cẩn thận trẻ em hoặc người lớn đều dễ bị ong đốt.

Phương tiện đi lại: Khởi hành từ chúng tôi có thể đi xe ô tô hoặc chọn máy bay đến Rạch Giá rồi đi tàu ra Phú Quốc. Đi từ Hà Nội thì chọn chặng bay Hà Nội – Phú Quốc.

Du lịch Đà Lạt dịp cuối năm

So với hai địa điểm trên, Đà Lạt đều kém cạnh về độ cao, cái lạnh hay vẻ đẹp mờ ảo của thị tứ chìm trong sương. Song nơi này lại lưu luyến bước chân du khách những ngọn thác gắn với những câu chuyện tình son sắt; sự khoe sắc của hàng trăm loại hoa, từ những khu vườn được chăm bón, khoảnh sân nhỏ trước nhà đến những góc nhỏ trên vỉa hè, những con dốc nhỏ, ngôi nhà trên cao… Đặc biệt là Festival hoa 2012 với sự tham gia và góp mặt của nhiều công ty du lịch tư nhân khiến thành phố càng đẹp và thơ mộng.

Cuối năm đi du lịch Sài Gòn

Vào những ngày này, cả Sài Gòn rực rỡ trong hàng triệu ánh đèn cùng hàng ngàn các hoạ tiết giáng sinh như cây thông, ông giá Noel, xe tuần lộc… khiến hòn ngọc viễn đông càng lung linh. Nếu ghé nơi đây vào những ngày này, đừng quên lang thang các con đường của quận 1 như Lê Lợi, Nguyễn Huệ, Đồng Khởi… hay chen lấn trong khu Xóm Đạo (Q.8), khu Tam Bình (Q. 9), Đất Thánh (Q. Tân Bình)… Ngoài ra, vùng đất này còn có hàng trăm điểm du lịch để bạn tham quan.

Quà Tặng Cô Giáo Cuối Năm

Gợi ý những món quà tặng cô giáo ý nghĩa và độc đáo

Có thể nói cô giáo như một người mẹ thứ hai của chúng ta. Vì vậy hãy dành tình thương và lòng biết ơn của mình đến người mẹ hiền ấy bằng những món quà thật tuyệt vời.

Từ lâu trong nét văn hóa của người Việt việc tặng quà luôn được xem là hành động đẹp. Bạn có thể món quà không có giá trị vật chất lớn.

Nhưng hãy chọn quà tặng ý nghĩa cho cô giáo mang giá trị tinh thần sâu sắc để tỏ lòng chân thành đến người đã có công dạy dỗ ta trên ghế nhà trường.

Bút lưu niệm

Cây bút luôn là món đồ gắn liền với học sinh và giáo viên. Vì vậy đây sẽ là một món quà lưu niệm vô cùng ý nghĩa để dành tặng cho cô giáo, thầy giáo. Một cây bút đẹp, tạo hình độc đáo vừa sang trọng thanh lịch lại vừa hữu ích cho công việc của cô giáo.

Đây cũng là một trong những món quà sinh nhật ý nghĩa tặng cô giáo. Món quà này sẽ giúp bạn mang đến những lời cảm ơn chân thành, những lời động viên cho thầy cô vững bước trên con đường đào tạo.

Tặng hoa và thiệp

Một bó hoa đẹp thắm tươi sẽ thay bạn thể hiện lời chúc tố đẹp và sự tôn trọng đối với cô giáo. Đây là một món quà đặc trưng mỗi khi các bạn thắc mắc không biết nên nên tặng quà gì cho cô giáo.

Đây chắc chắn sẽ là món quà ý nghĩa khiến cho cô giáo bạn rất vui vẻ đón nhận.

Tranh chữ treo tường – Quà tặng cô giáo ý nghĩa

Tranh chữ bằng gốm sứ là một trong những quà tặng độc đáo và ý nghĩa. Với những dòng chữ mang đến lời chúc tốt đẹp cho thầy cô.

Tặng đồng hồ cho cô giáo dịp cuối năm

Với những người làm nghề giáo viên thì chiếc đồng hồ luôn là một vật quan trọng. Nó giúp kết nối giữa cuộc sống và công việc. Món quà này rất thiết thực, giúp thầy cô có thể xem giờ lên lớp và giờ kết thúc.

Nếu cô giáo của bạn là người thùy mị, dịu dàng thì có thể chọn một chiếc đồng hồ nữ tính. Có thể là một cái đồng đồ dây nhỏ có đính hạt kim cương lấp lánh. Nếu cô của bạn là một người cá tính thì có thể chọn những chiếc đồng hồ dây da đơn giản và sang trọng.

Bộ tranh tứ bình đẹp – Quà tết tặng cô giáo, thầy giáo giá trị

Tranh tứ bình hay tranh tứ quý treo tường từ xưa đến nay được biết đến là một món quà độc đáo. Đồng thời món quà này còn mang ý nghĩa vô cùng sâu sắc và phù hợp cho dịp lễ tết.

Một bộ tranh tứ bình gốm sứ cao cấp sẽ giúp trang trí nổi bật và bắt mắt, sống động. Nó mang đến những lời chúc về may mắn, hạnh phúc, ấm no cho cô giáo, thầy giáo thân yêu.

Mua khăn choàng làm quà tặng cô giáo

Một chiếc khăn choàng mềm mại, đẹp và phù hợp trong thời tiết mùa xuân ấm áp sẽ giúp cô giáo trở nên nổi bật và tự tin hơn khi ra ngoài.

Đây là món quà sẽ giúp bạn thể hiện sự quan tâm của mình đến với cô giáo.

Tặng bộ ấm trà gốm sứ đẹp

Bộ ấm trà là một quà tặng lý tưởng cho thắc mắc nên mua quà gì để tặng cô giáo cuối năm. Bởi vì đây là vật phẩm không thể thiếu để tiếp khách trong mỗi gia đình. Được tặng một bộ ấm trà đẹp sẽ giúp người nhận yêu thích và tự tin hơn khi mời khách.

Mua quà tặng cô giáo – Bộ bát đĩa sang trọng

Vào những dịp cuối năm sẽ là lúc của những bữa cơm đoàn viên mà ai ai cũng mong chờ. Do đó, chọn một bộ bát đĩa cao cấp, tinh tế. Và sang trọng chính là món quà tết tặng thầy cô tuyệt vời nhất. Nó mang đến những ý nghĩa và những lời chúc hạnh phúc, đầm ấm.

Quà tặng này vừa giúp bạn thể hiện được sự quan tâm của mình đến cô giáo. Nó còn là vật phẩm ý nghĩa giúp những món ăn thơm ngon hơn, an toàn hơn. Và gắn kết gia đình của cô giáo hơn.

Đèn xông khuếch tán tinh dầu thư giãn

Dù là thầy giáo hay cô giáo thì chắc hẳn cũng sẽ có những lúc mệt mỏi trong cuộc sống. Vì vậy một chiếc đèn xông tinh dầu độc đáo giúp khuếch tán tinh dầu thiên nhiên. Sẽ là món quà vô cùng lý tưởng.

Nó giúp cho thầy cô thân yêu của bạn có được tinh thần thoải mái, sức khỏe tốt hơn. Hơn thế nó còn có công dụng làm đèn ngủ và đèn trang trí rất đẹp mắt.

Cửa hàng gốm sứ Hoàng Gia chuyên cung cấp các sản phẩm đèn xông tinh dầu gốm sứ Bát Tràng giá rẻ nhất tại tphcm. Với chất lượng tốt nhất cho các quý khách hàng. Và chúng tôi còn có dịch vụ in hình lên đèn xông tinh dầu.

Liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn báo giá miễn phí qua số điện thoại: 094.7836.567

Tặng bình hoa nghệ thuật

Những chiếc bình hoa nghệ thuật bằng gốm sứ cao cấp. Để trên bàn làm việc của cô giáo sẽ là món quà rất ý nghĩa đấy. Bởi vì món quà này có tính thẩm mỹ cao, nó thể hiện sự tinh tế và sang trọng. Vì vậy sẽ giúp cô giáo của bạn thư giãn, thoải mái và vui vẻ hơn khi nhìn ngắm.

Quà tặng khay đựng bánh kẹo hoa quả độc đáo

Khay hay đĩa để đựng bánh kẹo, hoa quả độc đáo. Sẽ là một món quà gia đình nào cũng nên có trong ngày tết. Đây không chỉ là dụng cụ đựng đồ. Mà nó giúp thể hiện ý nghĩa hạnh phúc, may mắn và thịnh vượng trong dịp đầu năm.

Mua quà tặng cô giáo cuối năm ở đâu chất lượng và giá cả hợp lý

Qua bài viết trên chắc hẳn bạn đã tìm được quà tặng. Cho cô giáo cuối năm phù hợp và ý nghĩa phải không nào.

Quà tặng tri ân thầy cô trong dịp cuối năm sẽ giúp bạn thể hiện tấm lòng của mình. Tuy nhiên, bạn nên cân nhắc nên mua quà gì? Và nên mua ở đâu để vừa tiết kiệm lại có được quà chất lượng.

Trên thị trường hiện nay có rất nhiều địa chỉ bán quà tặng. Trong đó, cửa hàng gốm sứ Hoàng Gia chính là một điểm đến uy tín, chất lượng. Chúng tôi luôn mang đến sự hài lòng cho khách hàng.

Bạn đang xem bài viết Qđ Đánh Gv Cuối Năm trên website Beyondjewelries.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!